ZEEGMA-logo

ZEEGMA Puur parni mop

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-proizvod

Uvod

Poštovani kupče! Hvala vam što ste nam ukazali povjerenje i odabrali Zeegmu. Pružamo vam proizvod savršen za svakodnevnu upotrebu zahvaljujući korištenju visokokvalitetnih materijala i modernih rješenja. Uvjereni smo da će njihov proizvod zadovoljiti vaše zahtjeve jer je dizajniran s najvećom pažnjom. Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Ukoliko imate bilo kakve primjedbe ili pitanja u vezi sa proizvodom, slobodno nas kontaktirajte: support@zeegma.com

BITAN
Molimo pročitajte ovaj priručnik prije nego počnete koristiti uređaj kako biste vidjeli sve njegove funkcije i upotrebljavali ih u skladu s namjenom. Nepoštivanje sigurnosnih uputa ili upotreba u suprotnosti s priručnikom može dovesti do strujnog udara, požara ili ozbiljnih ozljeda. Molimo sačuvajte ovaj priručnik za daljnju referencu.

UPOZORENJE: Opasnost od opekotina

OPREZ: Vruća površina
Uređaj stvara toplu vodenu paru. Pojedini elementi uređaja koji su u kontaktu sa vodenom parom takođe postaju vrući. Budite oprezni kada koristite uređaj kako biste izbjegli opekotine.

 1. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti na otvorenom.
 2. Nikada ne ostavljajte priključen uređaj bez nadzora.
 3. Prije nego započnete radove na održavanju ili nakon završetka korištenja, uvijek isključite uređaj.
 4. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcije o korištenju uređaja na siguran način i ako razumiju opasnosti koje su uključene. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite uređaj van domašaja djece kada je pod naponom ili se hladi.
 5. Nikada nemojte usmjeravati paru prema ljudima, životinjama, biljkama ili električnim uređajima.
 6. Ne uranjajte uređaj ni u kakve tečnosti.
 7. Nemojte uključivati ​​uređaj ako ste primijetili bilo kakvo oštećenje; ovo se odnosi i na kabl i na utikač.
 8. Nemojte koristiti uređaj kada počne djelovati, ako je pao ili smočen.
 9. Nemojte hvatati kabl da biste povukli ili pomerili uređaj. Ne stavljajte nikakve predmete na njega. Nemojte ga provlačiti kroz oštre ivice zidova i namještaja i nemojte ga previše čvrsto omotati.
 10. Isključite uređaj nakon svake upotrebe. Isključite iz utičnice hvatajući utikač, nikako kabl.
 11. Nemojte koristiti uređaj i ne dirajte utikač ako su vam ruke mokre.
 12. Nemojte koristiti uređaj za čišćenje podova ako vrh materijala nije pričvršćen.
 13. Nemojte koristiti uređaj ako u rezervoaru nema vode.
 14. Ako primijetite curenje, prestanite koristiti uređaj, isključite ga i zatim kontaktirajte servisni centar proizvođača.
 15. Ako uključite uređaj i aktiviraju se električni osigurači, odmah prestanite koristiti proizvod.
 16. Nemojte koristiti uređaj u zapaljivoj, eksplozivnoj ili toksičnoj atmosferi.
 17. Nemojte koristiti uređaj na koži, voštanom namještaju i podovima, neosiguranom drvenom ili drvenom podu, sintetičkim materijalima, somotu ili drugim materijalima osjetljivim na paru.
 18. Uvijek testirajte uređaj na malom i nevidljivom očišćenom komadu površine kako biste bili sigurni da ga ne ošteti vodena para.
 19. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim predviđene.
 20. Držite uređaj dalje od izvora toplote, visokih temperatura, vrućih površina, izvora paljenja, otvorenog plamena, ulja i oštrih ivica.
 21. Za punjenje rezervoara koristite samo demineralizovanu vodu. Nemojte koristiti vodu iz slavine jer to može dovesti do nakupljanja kamenca i na kraju oštećenja.
 22. Nemojte dodavati sredstva protiv rđe, supstance protiv mirisa, alkohol i deterdžente u rezervoar jer mogu oštetiti rezervoar.
 23. Prije upotrebe očistite jaku prljavštinu sa očišćene površine.

DEVICE OUTLINE

Glavni elementi

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-1

 1. A. Ručka
 2. B. Glavni dio
 3. C. Tube
 4. D. Steam head
 5. E. Navlaka od mikrovlakana
 6. F. Carpet slip
 7. G. Navlaka za čišćenje prozora
 8. H. Mala četka
 9. I. Velika četka
 10. J. Ugaona mlaznica
 11. K. Strugač
 12. L. Adapter za dodatnu opremu
 13. M. Tekstilni omotač

Detaljni elementi

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-1

 1. rukovati
 2. Hook
 3. cijev
 4. Rezervoar za vodu
 5. Poklopac rezervoara za vodu
 6. drška
 7. Napojni kabel
 8. Dugme za podešavanje pare
 9. Prekidač za uključivanje / isključivanje
 10. Jedinica za rotiranje glave
 11. Parna glava
 12. Filter za vodu

PARNI MOP SKLOP

Bilješka: svaki parni mop je testiran prije pakiranja u tvornici. Možda ćete vidjeti ostatke vode u spremniku prije prve upotrebe proizvoda.

Upozorenje: pre nego što počnete sa montažom, proverite da li je uređaj isključen, isključen, ohlađen i da li je rezervoar za vodu prazan ili je nivo vode minimalan.

Sklop rezervoara za vodu

 1. Postavite rezervoar za vodu (4) u glavno telo uređaja (B).
 2. Da biste uklonili rezervoar, pritisnite zaštitni ključ koji se nalazi u glavnom telu iznad rezervoara.

Sklop drške

 1. Pritisnite cijev (C) u ručku (A), podesite je dok ne čujete prepoznatljiv klik.
 2. Pritisnite cijev s ručkom u glavno tijelo (B), podesite je dok ne čujete prepoznatljiv klik.
 3. Da biste uklonili ručku, pritisnite zaštitni ključ.

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-3

Sklop parne glave

 1. Umetnite donji dio glavnog tijela (B) u parnu glavu (D). Podesite dok ne čujete prepoznatljiv klik.
 2. Glavu za paru (D) možete jednostavno ukloniti pritiskom na zaštitnu tipku

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-4

Sklop plašta
Omotač od mikrovlakana (E) mora se montirati pomoću čičak trake. Sve što trebate učiniti je staviti omotač na tlo i pritisnuti parnu glavu (D) na omotač.

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-5

Sklop tepiha
Stavite parnu glavu (D) sa podloškom pričvršćenom na klizač tepiha.

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-6

KAKO KORISTITI

 1. Sipajte vodu u rezervoar:
  BILJEŠKA: Za punjenje rezervoara koristite samo demineralizovanu vodu. Nemojte koristiti vodu iz slavine jer to može dovesti do nakupljanja kamenca i oštećenja.
  BILJEŠKA: Napunite rezervoar vodom kada je uređaj neaktivan i isključen!
  1. Izvadite spremnik (4) iz glavnog tijela (BS).
   Skinite poklopac sa rezervoara za vodu (5).
  2. Sipajte vodu u rezervoar (4).
  3. Zatvorite poklopac.
  4. Vratite rezervoar u teloZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-10
 2. Utaknite utikač uređaja u utičnicu.
 3. Uključite uređaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje (9). Crveno svjetlo oko dugmeta (8) pokazuje da se parni čistač zagrijava.
 4. Kada je vruće, svjetlo će postati plavo.
 5. Parna glava se može rotirati pod različitim uglovima zahvaljujući čemu možete očistiti uglove i niske površine.
  BILJEŠKA: Površina parne glave može biti vruća tokom i neposredno nakon upotrebe.ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-11
 6. Koristite dugme (8) da podesite količinu pare. Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu da povećate količinu i suprotno da smanjite količinu. Dva indikatora ispod dugmeta pokazuju količinu proizvedene pare.

KORISTI KAO RUČNI PARNI PERIL

BILJEŠKA: Prije nego što počnete sastavljati mop kao ručnu parnu perilicu i prije zamjene pribora, isključite uređaj i izvucite utikač. Provjerite da uređaj nije vruć.

 1. Uklonite cijev (C) iz glavnog tijela (B).
 2. Uklonite parnu glavu (D) iz glavnog tijela (B).
 3.  Umetnite adapter za dodatnu opremu (L) u glavno tijelo.
 4. Odaberite odgovarajuću dodatnu opremu i postavite adapter kao što je prikazano strelicom. Skrenite desno da ga osigurate.
 5. Za stvaranje pare pritisnite tipku za rukovanje (13).

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-12

Pribor

BILJEŠKA: Parni mop/perilica nije namijenjena za sve vrste površina i materijala. Obratite pažnju na sigurnosne smjernice u ovom priručniku i smjernice za površinu/materijal. Uvijek testirajte uređaj na malom i nevidljivom komadu površine očišćene kako biste bili sigurni da nije oštećen vodenom parom.

ZEEGMA-Puur-parni-mop-ZEEGMA-Puur-parni-mop-fig-13

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

BILJEŠKA: Uvjerite se da je uređaj neaktivan i isključen prije nego počnete obavljati radove na održavanju. Za punjenje rezervoara koristite samo demineralizovanu vodu. Nemojte koristiti vodu iz slavine jer to može dovesti do nakupljanja kamenca i oštećenja.

 1. Izlijte vodu iz rezervoara nakon svake upotrebe.
 2. Navlake od mikrovlakana mogu se prati na temperaturi od 30°C.
  Koristite meke deterdžente. Nemojte koristiti izbjeljivače i omekšivače. Preporučljivo je sušiti na sobnoj temperaturi u ležećem položaju.
 3. Za čišćenje pribora koristite vodu, nikako deterdžente.
 4. Očistite glavno tijelo, cijev i glavu mekom i suhom krpom.

skladištenje

 1. Nakon upotrebe, isključite uređaj, a zatim ga isključite iz utičnice.
 2. Izvadite rezervoar za vodu, ispraznite ga i osušite.
 3. Kada se svi elementi uređaja ohlade, možete ih očistiti.
 4. Očistite omotač od mikrovlakana kako biste ga pripremili za drugu upotrebu.
 5. Držite uređaj na suvom mestu i van domašaja dece.

ODSTRANJEVANJE

Proizvod je usklađen sa zahtjevima EU direktiva. U skladu sa Direktivom 2012/19/EU, ovaj proizvod podliježe selektivnom prikupljanju. Proizvod se ne smije odlagati zajedno sa kućnim otpadom jer može predstavljati prijetnju okolišu i ljudskom zdravlju. Istrošeni proizvod se mora predati u centar za reciklažu elektrike i elektronike. Slike i dijagrami su samo za referencu. Pravi dizajn proizvoda može se razlikovati od prikazanih slika i dijagrama.

BrandLine Group Service – Podrška
Spisak ovlašćenih servisnih centara: www.zeegma.com/en/service

Detaljni uslovi garancije dostupni su na website: www.zeegma.com

Hvala vam što ste kupili naš proizvod! zeegma.com

Dokumenti / Resursi

ZEEGMA Puur parni mop [pdf] Uputstvo za upotrebu
Puur parni mop, puur, parni mop

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *