WORX LOGO

WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač

WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač

UPUTE O SIGURNOSTI

SIGURNOST PROIZVODA
OPĆA UPOZORENJA ZA BEZBEDNOST ALATA

UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštivanje upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili teških ozljeda. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti uključeni. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

 • Uređaj se smije koristiti samo s jedinicom za napajanje koja je isporučena s uređajem.
 • Bateriju morate izvaditi iz utičnice prije čišćenja ili održavanja uređaja.
 • Koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje (model:WA3014) koju ste dobili uz ovaj uređaj.
 • Punjive baterije se moraju ukloniti iz uređaja prije punjenja.
 • Obratite pažnju na oznake plus (+) i minus (–) na bateriji i osigurajte pravilnu upotrebu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA ZA AKUMULATOR PACK

 • a) Nemojte rastavljati, otvarati ili seckati ćelije ili bateriju.
 • b) Nemojte kratko spajati bateriju. Nemojte nasumično odlagati baterije u kutiju ili ladicu gdje mogu doći do kratkog spoja jedni na druge ili kratkog spoja zbog provodljivih materijala. Kada se baterija ne koristi, držite je podalje od drugih metalnih predmeta, poput spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu uspostaviti vezu s jednog terminala na drugi. Kratak spoj polova baterije može uzrokovati opekotine ili požar.
 • c) Ne izlažite bateriju toploti ili vatri. Izbjegavajte skladištenje na direktnoj sunčevoj svjetlosti.
 • d) Ne izlažite bateriju mehaničkim udarima.
 • e) U slučaju curenja baterije, ne dozvolite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili očima. Ako je došlo do kontakta, operite zahvaćeno područje velikom količinom vode i potražite savjet liječnika.
 • f) Održavajte bateriju čistom i suvom.
 • g) Obrišite priključke baterije čistom suvom krpom ako se zaprljaju.
 • h) Baterija se mora napuniti prije upotrebe. Uvijek pogledajte ovo uputstvo i koristite ispravan postupak punjenja.
 • i) Ne držite bateriju napunjenom kad se ne koristi.
 • j) Nakon dužih perioda skladištenja, možda će biti potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti bateriju da biste postigli maksimalne performanse.
 • k) Punite samo punjačem koji je odredio Worx. Nemojte koristiti nikakav drugi punjač osim onog koji je posebno priložen za upotrebu s opremom.
 • l) Nemojte koristiti bateriju koja nije dizajnirana za upotrebu sa opremom.
 • m) Držite bateriju izvan dohvata djece.
 • n) Sačuvajte originalnu literaturu o proizvodima za buduću upotrebu.
 • o) Izvadite bateriju iz opreme kada nije u upotrebi.
 • p) Odložite na odgovarajući način.
 • q) Nemojte miješati ćelije različite proizvodnje, kapaciteta, veličine ili tipa unutar uređaja.
 • r) Držite bateriju dalje od mikrotalasnih pećnica i visokog pritiska.

SIMBOLI

WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač 1

20V bežični mokri/suhi usisivač

WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač 2

WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač 3WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač 4WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač 5WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač 6

SISTEM KOMPONENTE

 1. CRIJEVO SA KONUSNOM MAZNICOM
 2. BLOWER OUTLET
 3. USISNI ULAZ
 4. RUČKA
 5. POKLOPAC BATERIJE
 6. LID
 7. HOSE HOOK
 8. TANK LATCH
 9. KONTEJNER ZA SAKUPLJANJE
 10. PREKIDAČ ON / OFF
 11. ECO DUGME
 12. WIDE NOZZLE
 13. CREVICE NOZZLE
 14. REMEN ZA RAMENU

Neki od dodataka spomenutih u ilustracijama ili tekstovima nisu uključeni u opseg isporuke.

TEHNIČKI PODACI

WX031 WX031.X *
Rated Voltage 20V Max.**
Usisavanje 16 Kpa
Protok vazduha 1.1 m3 / min
Kapacitet prašine 8 L
Kapacitet vode 3 L
Vrijeme rada (4.0 Ah) 40 mins
Težina mašine (goli alat) 3 kg
 • X=1-999, AZ, M1-M9 se koriste samo za različite kupce, nema sigurnih relevantnih promjena između ovih modela.
 • voltage mjereno bez opterećenja. Početna voltage doseže maksimalnih 20 volti. Nominal voltage je 18 volti.
  kategorija tip kapacitet
   

  20V baterija

  WA3551 2.0Ah
  WA3014 4.0Ah
  Punjač od 20V WA3880 2.0A

  Preporučujemo da svoj pribor kupite u istoj prodavnici koja vam je prodala alat. Za više detalja pogledajte pakovanje dodatne opreme. Osoblje trgovine može vam pomoći i dati savjet.

NAMJERAVANU UPOTREBU
Ova mašina se može koristiti i kao usisivač i kao duvaljka. Sa jakom snagom usisavanja, lako može pokupiti mokre i suhe nerede.

OPERATIVNE INSTRUKCIJE

BILJEŠKA: Pažljivo pročitajte upute prije upotrebe.

MONTAŽA I RAD

Funkcionira kao puhač

Umetnite crijevo u izlaz ventilatora (položaj 2).

 

Vidi sliku E

Provjera stanja napunjenosti baterije BILJEŠKA: Slika F1 se odnosi samo na bateriju sa indikatorskom lampicom baterije.  

Vidi sliku F1

Punjenje baterije Vidi sliku F2
Instaliranje baterije Vidi sliku F3
OPERATION
Uključivanje mašine

Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje za početak rada.

Izbor napajanja

Kada se prekidač pritisne prvi put, mašina se pokreće i radi velikom brzinom. Pritisnite dugme ECO za malu brzinu. Pritisnite ga ponovo, čistač će se prebaciti na veliku brzinu. Za zaustavljanje ponovo pritisnite prekidač ON/OFF.

BILJEŠKA: Kada radite pri velikoj brzini, svjetlo ne svijetli. Kada radite u ECO modu, svjetlo svijetli zeleno.

UPOZORENJE: Molimo vas da dovod zraka bude neometan, inače

može uzrokovati pregrijavanje motora i oštetiti stroj.

 

 

 

 

 

 

Pogledajte sliku G1, G2

Koristi se kao usisivač

Suho usisavanje

Usisajte samo male predmete da prođu kroz crijevo. Prilikom usisavanja vodite računa da filter ostane na svom mestu.

Performanse usisivača će se smanjiti sa punim kontejnerom za sakupljanje. Prilikom pražnjenja spremnika za prikupljanje provjerite treba li filter očistiti. pažnja:

1. Nemojte usisati oštre predmete kao što su ekseri u usisivač.

2. Nemojte sisati predmete sa visokom temperaturom kao što je ugljeni pepeo. Ostavite da se prvo ohladi.

3. Redovno čistite HEPA filter.

Mokro usisavanje

Ova mašina je opremljena detektorom sa dvostrukom sondom, koji je dizajniran da isključi usis prilikom sakupljanja

kontejner dostiže puni mokri kapacitet. Kada je kontejner za prikupljanje pun, ispraznite ga

kontejner za sakupljanje kao što je prikazano u Održavanju.

pažnja:

1. Postavite mašinu na ravnu podlogu.

2. Uvjerite se da je filter potpuno suh nakon što pokupi vodu ili mokre ostatke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidi sliku H1, H2

Koristi se kao duvaljka

Otvorite gumeni poklopac na poziciji 2 da biste počeli koristiti funkciju puhanja zraka

i vratite ga na prvobitno mjesto nakon završetka.

 

UPOZORENJE: Nikada nemojte usmjeravati mlaznicu ni u koga u blizini.

 

 

 

Vidi sliku I

ODRŽAVANJE

Uklonite bateriju prije bilo kakvog servisiranja ili održavanja. Pražnjenje kontejnera za sakupljanje (vidi sliku J1, J2, J3)

suhi otpad: Uklonite bateriju. Otkačite dvije brave za zaključavanje i skinite poklopac. Pregledajte filter, lagano otresite prašinu ili prljavštinu s njega ili zamijenite ako je potrebno. Ispraznite posudu za prikupljanje ili isperite ako je potrebno. Prije zamjene poklopca provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi. Vratite poklopac i dobro zaključajte.
Tečni otpad: Uklonite bateriju. Otkvačite dvije brave za zaključavanje i skinite poklopac. Ispraznite posudu za prikupljanje ili isperite ako je potrebno. Prije ponovnog postavljanja poklopca provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi. Vratite poklopac i dobro zaključajte.
UPOZORENJE: Nemojte koristiti usisivač bez instaliranja filtera. Ako je usis smanjen, ispraznite rezervoar od otpadaka ili očistite filter.

Čišćenje filtera (vidi sliku K)
Uklonite bateriju. Otključajte dvije brave za zaključavanje i skinite poklopac. Za čišćenje/zamjena: Uklonite filter tako što ćete otpustiti zavrtnje na vrhu poklopca rezervoara. Lagano otresite prašinu ili prljavštinu sa filtera ili ga po potrebi zamijenite. Vratite filter tako što ćete ga poravnati na poklopac i zategnuti zavrtnje.
BILJEŠKA: Provjerite je li filter pravilno postavljen.
UPOZORENJE: Nikada ne perite filter u mašini za pranje veša.
BILJEŠKA: Redovno čistite filter kako biste osigurali optimalno usisavanje i performanse.

SKLADIŠTENJE
Čuvajte crevo i mlaznice kao što je prikazano na sl. L1, L2, L3. Očistite sav strani materijal iz usisivača. Očistite vanjski dio posude za prikupljanje toplom vodom i blagim sapunom. Ispraznite i očistite spremnik za sakupljanje, crijevo, mlaznice i dodatke toplom vodom i blagim sapunom i ostavite da se potpuno osuše prije skladištenja. Kontejner za sakupljanje treba dezinfikovati ako je potrebno pre dužeg skladištenja. Čuvati u zatvorenom prostoru gdje je suvo i nedostupno djeci. Držite dalje od korozivnih agenasa kao što su baštenske hemikalije i soli za odleđivanje.

ZA AKUMULATORSKI ALAT:
Raspon temperature okoline za korištenje i skladištenje alata i baterija je 0oC-45oC. Preporučeni opseg temperature okoline za sistem punjenja tokom punjenja je 0C-40C.

TEŽAVANJE RIZIKA

Problem uzroci rješenja
 

 

 

 

Vakuum se ne uključuje

Nema baterije Instalirajte bateriju
Baterija je prazna Napunite bateriju
Filter je blokiran Očistite ili zamijenite filter
Poklopac rezervoara nije čvrsto zaključan Osigurajte poklopac rezervoara
Crijevo blokirano Očistite blokadu

OKOLIŠ ZAŠTITA
Otpadne električne proizvode ne smijete odlagati s kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje objekti. Za savjet o recikliranju obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču.

IZJAVA O UDOBNOST

Mi, Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Keln, Njemačka U ime Positec-a izjavljujemo da proizvod Opis Usisivač na baterije Tip WX031 WX031.X (031-oznaka mašine, predstavnik usisivača na baterije ili slične svrhe) Funkcija Za čišćenje u domaćinstvu.

Pridržava se sljedećih direktiva:
2014/35/EU,
2014/30/EU,
2011/65/EU&(EU)2015/863

Standardi su u skladu
EN 60335-1,
EN 60335-2-2,
EN 62233,
EN 55014-1,
EN 55014-2

2021 / 05 / 25
Allen Ding
Zamjenik glavnog inženjera, ispitivanje i certificiranje
Positec Technology (Kina) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, NR Kina.

IZJAVA O UDOBNOST

Mi, Positec (UK & Ireland) Ltd, PO Box 6242, Newbury, RG14 9LT, UK U ime Positec-a izjavljujemo da proizvod Opis Baterijski usisivač tipa WX031 WX031.X (031-oznaka mašine, predstavnik kompanije na baterije usisivač).
Funkcija Za čišćenje u domaćinstvu ili slične svrhe.
Pridržava se sljedećih direktiva:
Propisi o snabdijevanju mašinama (sigurnost) 2008. Propisi o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2016. Ograničenje upotrebe određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj
Propisi o opremi: Standardi su u skladu sa BS EN 60335-1, BS EN 60335-2-2, BS EN 62233, BS EN 55014-1, BS EN 55014-2

2021 / 05 / 25
Allen Ding
Zamjenik glavnog inženjera, ispitivanje i certificiranje
Positec Technology (Kina) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, PR Kina

Servis i aplikacija nakon prodaje
At www.worx.com možete naručiti rezervne dijelove ili organizirati prikupljanje proizvoda za koji je potrebno servisiranje ili popravak.
Tel. Servis: 0345 202 9679
E-Mail: customerservices@worxtools.com
www.worx.com
Copyright © 2022, Positec. Sva prava zadržana. AR01606002.

Dokumenti / Resursi

WORX WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač [pdf] Uputstvo za upotrebu
WX031, WX031.X, WX031.X 20V bežični mokro-suhi usisivač, WX031.X, 20V bežični mokro-suhi usisivač, mokro-suhi usisivač, usisivač, čistač

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *