Uputstvo za upotrebu

Slika BodiMetrics O2Vibe Sleep & Fitness monitora

BodiMetrics O2Vibe monitor za spavanje i fitnes

Pametno praćenje oksigenacije

 

Uvod i namjena

Hvala vam što ste odabrali O2Vibe monitor za spavanje i fitnes. O2 Vibe se može koristiti za mjerenje, prikaz i pohranu zasićenja krvi kiseonikom (SpO2) i brzine pulsa kod odraslih i tinejdžera tokom uvjeta kretanja i nekretanja. Namijenjen je samo za ličnu upotrebu.

Podaci i rezultati koje pruža ovaj uređaj služe za praćenje korisnih podataka tokom spavanja i vježbanja za promociju zdravog života i podržavanje ciljeva u fitnesu. Ovo nije medicinsko sredstvo i ne može se direktno koristiti za dijagnozu ili liječenje bilo koje bolesti. Uvijek se obratite liječniku ako ste zabrinuti za svoje zdravlje ili želite bolje razumjeti kako promijeniti prehranu, vježbanje ili navike spavanja.

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe ovog proizvoda i priručnik i O2 Vibe čuvajte na sigurnom mjestu.

Oprez 1Upozorenja i upozorenja

 • Ne koristite ovaj uređaj tokom pregleda magnetnom rezonancom.
 • O2 Vibe nema alarm, nemojte ga koristiti kada su potrebni alarmi.
 • NEMOJTE stiskati senzor niti primjenjivati ​​prekomjernu silu na senzor ili kabel kako je prikazano dolje kako biste osigurali dužu upotrebu i tačnost snimanja.             SLIKA 1 Upozorenja i upozorenja
 • Uređaj nikada ne potapajte u vodu ili druge tečnosti. Uređaj ne čistite acetonom ili drugim isparljivim rastvorima.
 • Odmah se obratite svom liječniku ako se pojave simptomi koji bi mogli ukazivati ​​na zdravstveni problem.
 • Ne postavljajte dijagnoze na osnovu podataka o ovom uređaju i izveštavanja bez konsultacija sa svojim lekarom. Konkretno, nemojte započinjati ili mijenjati bilo koji plan liječenja koji je propisao ljekar.
 • Koristite samo USB kablove i senzore ili drugu dodatnu opremu isporučenu sa vašim O2 Vibe ili kupljenu direktno od BodiMetrics.
 • Dugotrajno kontinuirano praćenje SpO2 može povećati rizik od neželjenih promjena u karakteristikama kože kao što su iritacija, crvenilo, mjehurići ili opekotine na prstima ili zglobu. Odmah prekinite upotrebu ako se dogodi bilo koja od ovih promena.
 • Svakih 6-8 sati provjeravajte mjesto osjetnika prstena palca kako biste utvrdili položaj, cirkulaciju i osjetljivost kože na tom području. Osetljivost korisnika može se razlikovati ovisno o zdravstvenom stanju ili stanju kože. Za korisnike s lošom perifernom cirkulacijom krvi ili osjetljivom kožom, češće pregledajte traku za zglob i senzore.
 • Ovaj uređaj je dizajniran za određivanje postotka zasićenja arterijskog kisikatage funkcionalnog hemoglobina. Čimbenici koji mogu umanjiti performanse pulsnog oksimetra ili utjecati na točnost mjerenja uključuju sljedeće: o višak svjetla u okolini
  o pretjerano kretanje
  o ograničavatelji protoka krvi - tj. lisice za krvni pritisak
  o vlaga u senzoru
  o nepravilno primijenjen senzor
  o netačan tip senzora
  o loš kvalitet pulsa
  o venske pulsacije
  o anemija ili niske koncentracije hemoglobina
  o karboksihemoglobin
  o methemoglobin
  o disfunkcionalni hemoglobin

Kako funkcionira O2 Vibe Sleep & Fitness Monitor
Monitor spavanja i kondicije O2 Vibe (O2 Vibe) mjeri zasićenost kisikom, brzinu pulsa, korake i kretanje. O2 Vibe djeluje osvjetljavajući dvije zrake u male krvne žile ili kapilare prsta, odražavajući količinu kisika u krvi i prikazujući mjerenje na zaslonu O2 Vibe. Unutarnji akcelerometar prati korake i aktivnosti nosioca.

Vodič za simbole

SLIKA 2 Vodič za simbole

SLIKA 3 Vodič za simbole

SLIKA 4 Vodič za simbole

 

Počinjemo

Model O2 Vibe - Šta je u kutiji?
Model O2Vibe paket uključuje sljedeće stavke:

 • Model O2Vibe
 • Pulsni senzor prstena oksimetra
 • USB mikro D kabel za punjenje
 • Model O2Vibe Korisnički priručnik

Potvrdite da su navedeni predmeti uključeni u paket. Ako bilo koja stavka na ovoj listi nedostaje ili je oštećena, kontaktirajte svog distributera.

UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE O2 Vibe / Promjena načina rada
Pritisnite i držite tipku 1 sekundu za uključivanje uređaja ili promjenu ekrana. Pritisnite i držite tipku 3 sekunde da biste isključili uređaj. Pomoću ovog dugmeta mijenjate i zaslone i načine rada brzim pritiskom za nove menije ili funkcije.

SLIKA 5 UKLJUČIVANJE O2 Vibea

Bilješka: Da biste resetirali svoj O2 Vibe uređaj, držite pritisnuto dugme ON / OFF 8 sekundi neprekidno.

Punjenje
Oprez 1 Oprez: Uređaj O2 Vibe ne može se koristiti za bilo kakvo merenje tokom punjenja. Molimo vas da punite bateriju do tri sata prije prve upotrebe. Potpuno pražnjenje baterije prije potpunog punjenja baterije produžit će ukupni životni vijek vaše O2 Vibe baterije.

Za punjenje O2 Vibe baterije:

 1. Spojite mali kraj USB kabla za punjenje na višenamjenski USB priključak
  za eksterni funkcionalni konektor SpO2 kabla i kabla za punjenje na O2 Vibe uređaju kao što je prikazano dole.                                                                            SLIKA 6 Za punjenje O2 Vibe baterije
 2. Povežite veći kraj USB kabla za punjenje sa USB portom za lični računar.

Bilješka: Proizvođač preporučuje SAMO punjenje uređaja pomoću ličnog računara, a NE direktno u utičnicu za naizmeničnu struju.

Za O2 Vibe potreban je prateći O2 Mobile APP
Prije prve upotrebe O2 Vibe, preuzmite i instalirajte O2 Vibe APP sa iTunes ili Google Play APP Stores (nemojte preuzimati aplikacije BodiMetrics ili BodiMetrics Plus jer podržavaju druge proizvode). O2 Vibe ne radi sa Windows Mobile uređajima.

Samo korisnici Android aplikacija; ako se traži PIN, koristite zadani "8888".

Bilješka: O2 Vibe ne radi s mobilnim uređajima zasnovanima na sustavu Windows.

Uparivanje O2 Vibe s mobilnom aplikacijom O2 Vibe putem Bluetootha

O2 Vibe uređaj ima ugrađeni Bluetooth radio koji se povezuje s vašim O2 Vibe mobilnim APP-om za pohranu snimaka iz stanja mirovanja ili fitnesa; Ažuriranje softvera uređaja; prikaz mjernih podataka o vježbama putem mobilne nadzorne ploče; i postavite SpO2 Threshold%, Vibration On / Off i Intensity koristeći svoj O2 Vibe mobilni APP kada je O2 Vibe uređaj povezan putem Bluetooth veze.

U načinu mirovanja ne trebate se povezivati ​​s mobilnom aplikacijom O2 Vibe putem Bluetootha. Povezivanjem u režimu mirovanja sa mobilnom aplikacijom O2 Vibe smanjit ćete trajanje baterije tokom snimanja preko noći. Uobičajeno vrijeme snimanja u stanju mirovanja je 10 sati prije nego što ćete trebati napuniti bateriju O2 Vibe uređaja.

U režimu fitnesa ne trebate se povezivati ​​s mobilnom aplikacijom O2 Vibe putem Bluetootha, osim ako tijekom vježbanja na nadzornoj ploči svoje mobilne aplikacije želite prikazati svoj SpO2%, HR i korake u stvarnom vremenu. Vaš O2 Vibe zabilježit će mjerne podatke o vašem vježbanju u režimu fitnessa čak i kada niste povezani na mobilnu aplikaciju O2 Vibe putem Bluetootha. Uobičajeno vrijeme snimanja u fitnesu je 5 sati prije nego što ćete trebati napuniti O2 Vibe bateriju.

Kako postaviti postavke uređaja O2 Vibe
Nakon uparivanja Bluetooth-a, slijedite upute u aplikaciji da biste postavili ciljni broj koraka ili cilja, uključili / isključili vibraciju, podesili intenzitet vibracije i najniži prag SpO2 (zadana vrijednost je 90%) da biste postavili O2 Vibe zglobni puls Oksimetar.

Data Storage
Vaš O2 Vibe pohranjuje 4 snimke, Sleep ili Fitness, pa je preporučljivo da sinhronizirate svoj O2 Vibe uređaj sa svojim O2 Vibe mobilnim APP-om najmanje svaki drugi dan. O2 Vibe će izbrisati najstariju snimku kad snimate 5. snimku. Sve snimke na vašem O2 Vibe uređaju automatski će se sinhronizirati i prenijeti na vaš O2 Vibe mobilni APP kada se povežete putem Bluetootha.

 

Korištenje O2 Vibe Sleep & Fitness monitora

Prije upotrebe

Pre upotrebe O2 Vibe, pogledajte Upozorenja i oprezi na stranici 1 i obratite pažnju na sledeće tačke kako biste dobili precizna merenja.
Ÿ

 • Prst umetnut u SpO2 senzor mora biti čist kako bi se osiguralo pravilno očitavanje.
 • Bilo koji od sljedećih stanja može uzrokovati netačna mjerenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
  o treperenje ili vrlo jako fluorescentno osvetljenje;
  o Loša cirkulacija krvi;
  o nizak hemoglobin;
  o Hipotenzija, ozbiljna vazokonstrikcija, teška anemija ili hipotermija;
  o Bilo koji nedavno proveden test na kojem je bila potrebna injekcija intravaskularnih boja.
 • O2 Vibe možda neće raditi ako imate slabu cirkulaciju. Trljajte prst da povećate cirkulaciju, premjestite prst ili premjestite senzor na drugi prst. Palac je najbolji, a zatim kažiprst prema dolje do najmanjeg prsta.
 • O2 Vibe mjeri zasićenje kisika funkcionalnim hemoglobinom. Visoki nivoi disfunkcionalnog hemoglobina (uzrokovani anemijom srpastih ćelija, ugljen monoksidom itd.) Mogli bi utjecati na tačnost mjerenja.
 • Jačine polja fiksnih predajnika, kao što su bazne stanice za radio (celularni / bežični) telefon i kopneni mobilni radio, amaterski radio, AM i FM radio stanice i TV stubovi mogu utjecati na tačnost.

Kako nositi O2 tokom snimanja ili prikazivanja

 1. Spojite vanjski SpO2 senzor na višenamjenski priključak na bočnoj strani vašeg O2 Vibe uređaja. Gurnite senzor prstena SpO2 na lijevi prst kao što je prikazano na slici. Za najbolje rezultate preporučuje se prst palca.
 2. Pritisnite dugme UKLJUČENO / ISKLJUČENO da biste uključili uređaj, nakon nekoliko sekundi prikazat će se vaš SpO2 prikaz na zaslonu O2 Vibe i O2 Vibe mobilnoj aplikaciji ako je povezan putem Bluetootha. Zaslon u stvarnom vremenu koristi funkciju nadzorne ploče O2 Vibe mobile APP.                  SLIKA 7 Kako se nositi
 3. Ako ne vidite svoja očitanja, snaga signala može biti mala; premjestite ili prebacite na drugi prst i pokušajte ponovo.
 4. Ne zaboravite da ne pritiskate prisilno senzor prstena kako je ovdje prikazano jer može oštetiti senzor.

SLIKA 8 Kako se nositi

UKLJUČIVANJE i prvi put korištenje O2 Vibea
Da biste uključili svoj O2 Vibe, pritisnite tipku ON / OFF na bočnoj strani O2 Vibe uređaja približno 1-2 sekunde. Prvi ekran koji vidite ovisit će o tome jeste li senzor prstena priključili na uređaj ili ne.

SLIKA 9 Uključivanje i upotreba vaše O2 vibracije

SLIKA 10 Uključivanje i upotreba vaše O2 vibracije

SLIKA 11 Uključivanje i upotreba vaše O2 vibracije

 

Sat uređaja

Sinkronizirajte sat uređaja sa telefonom
Kada je vaš uređaj povezan s aplikacijom, sat uređaja automatski će se sinhronizirati s telefonom. Možda ćete trebati sinhronizirati sat pod ovim uvjetima: Za prvu upotrebu; Dugo se ne koristi; Nakon ažuriranja firmvera.

Kako funkcioniraju režimi spavanja i fitnesa
Uređaj ima 2 načina rada, način mirovanja i način fitnesa, pritiskom tipke na bočnoj strani vašeg O2 Vibe prebacit ćete se između ova dva načina.

SLIKA 12 Kako funkcioniraju režimi spavanja i fitnesa

Režim mirovanja
Kada je vaš O2 Vibe uređaj u stanju mirovanja, postoje 2 radna stanja:

 1. Uobičajeni način rada i
 2. Način hibernacije

Kad UKLJUČITE svoj O2 Vibe uređaj s uključenim senzorom prstena za palac, nalazit ćete se u normalnom načinu rada, gdje vaš zaslon prikazuje mjerenja SpO2 i otkucaja srca. Da biste promijenili način rada, pritisnite tipku ili ako pričekate otprilike 2 minute, zaslon O2 Vibe automatski će postati "mračan" i preći u režim hibernacije kako bi se uklonilo jako svjetlo dok spavate.

Dok ste u režimu hibernacije, možete pritisnuti taster za promenu prikaza ekrana između merenja i ekrana režima spavanja. Zaslon će automatski postati "taman" kada 3 sekunde nema korisničkog unosa.

Vaš O2 Vibe snima vaša mjerenja nakon 2 minute u normalnom ili hibernacijskom načinu rada, a vaši rezultati će se prikazati na vašem O2 Vibe uređaju kada prekinete snimanje tako što ćete isključiti svoj O2 Vibe uređaj ili ukloniti senzor prstena za palac duže od 10 sekundi. Takođe možete ponovoview detaljan izvještaj o vašim rezultatima na mobilnoj aplikaciji O2 nakon što sinhronizirate snimku sa svojim Apple ili Android pametnim telefonom, iPadom ili tabletom putem Bluetootha -pogledajte Uparivanje Bluetootha na stranici 5.

Fitness moda
Kad UKLJUČITE svoj O2 Vibe uređaj s uključenim senzorom prstena za palac, nalazit ćete se u normalnom načinu rada, gdje vaš zaslon prikazuje mjerenja SpO2 i otkucaja srca. Da biste se prebacili u način rada za fitnes, pritisnite dugme sa bočne strane vašeg O2 Vibea da biste prikazali ekran [umetnite ikonu „noge“ u fitnesu].

Za prikaz mjerenja kondicije u stvarnom vremenu na vašem pametnom telefonu, iPadu ili tabletu otvorite mobilnu aplikaciju O2 Vibe i uređaj će se automatski povezati putem Bluetootha s vašim O2 Vibe uređajem. Da biste vidjeli svoj SpO2, HR i korake u realnom vremenu na svom O2 mobilnom APP-u, odaberite Dashboard Menu na vašem

SLIKA 13 Fitness mod

O2 mobilna aplikacija dok je povezan Fitness moda.

Vaša O2 Vibe snima mjerenja nakon 2 minute Fitness moda a vaši rezultati će se prikazati na vašem O2 Vibe uređaju kada prekinete snimanje isključivanjem O2 Vibe uređaja ili uklanjanjem senzora prstena za palac više od 10 sekundi. Takođe možete ponovoview detaljan izvještaj o vašim rezultatima na mobilnoj aplikaciji O2 nakon što sinhronizirate snimku sa svojim Apple ili Android pametnim telefonom, iPadom ili tabletom putem bluetooth -vidi Uparivanje Bluetooth-a na strani 5.

 

O2 Vibe njega i održavanje

Uz pravilnu njegu, održavanje i pridržavanje uputa za upotrebu, očekivani vijek trajanja vašeg O2 Vibe uređaja je 5 godina, a senzora prstena 2 godine. Proizvođač daje jednogodišnju ograničenu garanciju, pa pogledajte dokument sa ograničenom garancijom na www.bodimetrics.com i registrirajte svoju garanciju.

 • Uređaj očistite svake nedelje pažljivim brisanjem površine uređaja mekom krpom ili pamučnom krpom alkoholom za trljanje.
 • Ne sipajte alkohol ili druga otapala za čišćenje direktno na uređaj ili u njega; njegove otvore ili dugmad.
 • Ne ispuštajte ovaj uređaj i ne izlažite ga snažnom udaru.
 • Ne stavljajte ovaj uređaj u posude pod pritiskom ili u uređaj za sterilizaciju gasa.
 • Ne pokušavajte rastaviti uređaj.
 • Uređaj nemojte čuvati na sljedećim mjestima:
  o lokacije na kojima je uređaj izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti
  o lokacije sa visokim temperaturama ili nivoima vlage
  o lokacije u zapaljivom okruženju ili jakoj kontaminaciji
  o lokacije u blizini izvora vode ili vatre; ili
  o lokacije koje su izložene jakim elektromagnetskim utjecajima.

 

Rješavanje problema

SLIKA 14 Rješavanje problema

SLIKA 15 Rješavanje problema

 

Ograničena garancija

Za proizvod se jamči da neće imati nedostataka u materijalima i izradi u roku od jedne godine garancije kada se koristi u skladu s priloženim uputama. Upozorenje: Uređaj smiju popravljati samo ovlašteni servisni centri. Popravci ili dijelovi koje zamijene neovlašteni servisni centri poništit će vašu garanciju. Obratite se BodiMetrics besplatnom telefonu (844) 744-8800, opcija 2 za popravke u garantnom roku ili zamjenu.

 

Specifikacije

SLIKA 16 Specifikacije

SLIKA 17 Specifikacije

SLIKA 18 Specifikacije

SLIKA 19 Specifikacije

 

O2 Vibe Sleep & Fitness monitor

bodimetrijaDistribuirao u SAD-u BodiMetrics, LLC
www.bodimetrics.com

 

PN: 255-00917-00 Verzija: A
Sadržaj ovog priručnika može se promijeniti bez prethodne najave.
© Copyright 2016 Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd. Sva prava pridržana.

 

Pročitajte više o ovom priručniku i preuzmite PDF:

Korisnički priručnik za BodiMetrics O2Vibe zaslon za spavanje i fitnes - Preuzmi [optimizirano]
Korisnički priručnik za BodiMetrics O2Vibe zaslon za spavanje i fitnes - Preuzimanje

Pitanja o vašem priručniku? Objavite u komentarima!

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *