Uputstvo za upotrebu za SAMSUNG WW1*B mašinu za pranje veša

WW1*B Mašina za pranje rublja Mašina za pranje rublja Korisnički priručnik WW1*B******* Untitled-1 1 2022-09-28 3:07:19 Engleski Sadržaj Sigurnosne informacije Šta trebate znati o sigurnosnim uputama Važni sigurnosni simboli Važno sigurnosne mjere Predostrožnosti Kritična upozorenja o instalaciji Oprez pri instalaciji Kritična upozorenja o korištenju Upozorenja o kritičnom čišćenju Upute o WEEE instalaciji Šta je uključeno Zahtjevi za instalaciju Instalacija korak po korak…