Korisnički priručnik za slušalice i narukvicu imperii Pack

imperii Pack Slušalice i narukvica Proizvod gotovview Punjenje baterije Uključite punjač u zidnu utičnicu. Podignite poklopac konektora za punjenje i priključite punjač na utičnicu. Kada je baterija potpuno napunjena indikatorska lampica će postati zelena. Uključivanje I isključivanje slušalica Da biste uključili slušalice, pritisnite ...