HOMEDICS SBM-179H-GB Shiatsu masažer za leđa i ramena Uputstvo za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu je za Homedics SBM-179H-GB Shiatsu masažer za leđa i ramena. Uključuje važne sigurnosne mjere, upute za upotrebu i održavanje, te informacije o namjeravanoj upotrebi proizvoda. Pogodno za djecu od 8 i više godina i one sa smanjenim fizičkim sposobnostima. Čuvajte dalje od vlage i koristite dodatke koje Homedics ne preporučuje.