kogan KADTPMSGUNA Deep Tissue Pro Massage Gun Uputstvo za upotrebu

kogan KADTPMSGUNA Deep Tissue Pro masažni pištolj Korisnički vodič SIGURNOST I UPOZORENJA Da biste smanjili rizik od kvara, električnog udara, ozljeda, požara, smrti i oštećenja opreme, pažljivo pročitajte sva sigurnosna uputstva i upozorenja u ovom korisničkom priručniku prije korištenja ovog proizvoda. Uvek se posavetujte sa svojim lekarom pre upotrebe ako je vaše zdravlje ipak narušeno,…

Priručnik za upotrebu HoMedics PGM-1000-AU Pro pištolja za masažu

Pro Massager Uputstvo za upotrebu i informacije o garancijiPGM-1000-AU Jednogodišnja ograničena garancija PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE. SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA BUDUĆU REFERENCU. VAŽNE ZAŠTITNE MJERE: OVAJ APARAT MOGU KORISTITI DJECA OD 1 GODINA I VIŠE I OSOBE SA SMANJENIM FIZIČKIM, OSJETNIM ILI MENTALNIM SPOSOBNOSTIMA ILI NEDOSTAKOM ISKUSTVA I ZNANJA...