INSIGNIA NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice s parom i sušenjem sa senzorom Korisnički priručnik

NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice s parom i senzorskim sušenjem VODIČ ZA KORISNIKE 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice sa parom i sušenjem senzora NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3 Prije korištenja novog proizvoda, pročitajte ove upute kako biste spriječili bilo kakvo oštećenje. Sadržaj Uvod . . . . . . . . . . . . …