apple HERMES pametni sat za upotrebu

apple HERMES Smartwatch Overview Prije korištenja Apple Watch-a, ponovnoview korisnički priručnik za Apple Watch na support.apple.com/guide/watch. Također možete koristiti Apple Books za preuzimanje vodiča (gdje je dostupno). Sačuvajte dokumentaciju za buduću upotrebu. Sigurnost i rukovanje Pogledajte “Sigurnost i rukovanje” u korisničkom vodiču za Apple Watch. Apple Watch, njegovi operativni sistemi i zdravstveni senzori…