anko DK60X40-1S Heat Pad Uputstvo za upotrebu

TOPLOTNI JASTUK BROJ MODELA: DK60X40-1 PRIRUČNIK ZA UPUTSTVO PROČITAJTE PAŽLJIVO OVA UPUTSTVA I ZAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE SIGURNOSNA UPUTSTVA Pažljivo pročitajte ovaj priručnik u cijelosti prije upotrebe ovog električnog jastučića. Uvjerite se da znate kako električni jastučić funkcionira i kako njime rukujete. Održavajte električnu podlogu u skladu s uputama kako biste osigurali da…

beurer HK 58 Heat Pad Uputstvo za upotrebu

beurer HK 58 Heat Pad Objašnjenje simbola Sljedeći simboli se koriste na uređaju, u ovim uputama za upotrebu, na ambalaži i tipskoj pločici uređaja: Pročitajte upute! Nemojte umetati igle! Nemojte koristiti presavijene ili rukovane! Ne koriste ga vrlo mala djeca (0 …

medisana HP 405 Heat Pad za leđa i vrat Uputstvo za upotrebu

medisana HP 405 Heat jastučić za leđa i vrat Uputstvo za upotrebu Uređaj i kontrole Upravljačka jedinica sa kliznim prekidačem Radni kontrolni displej Kabel sa utikačem Grejni jastučić Utični priključak Objašnjenje simbola Ne koristite grejni jastučić kada je preklopljen! Nemojte bušiti toplotni jastučić Nije prikladno za djecu mlađu od 3 godine! Samo…

beurer HK 123 XXL Nordic LE Electric Heat Pad Upute

beurer HK 123 XXL Nordic LE električni grijač Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu. Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih napomena. Sačuvajte ova uputstva za upotrebu za buduću upotrebu. Učinite upute za korištenje dostupnim drugim korisnicima. Ako je uređaj proslijeđen, dajte upute za korištenje i sljedećem korisniku. …

beurer HK 54 Udobni topli jastučići za ramena i vrat Uputstvo za upotrebu

beurer HK 54 Udobni grijač za ramena i vrat Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu. Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih napomena. Sačuvajte ova uputstva za upotrebu za buduću upotrebu. Učinite upute za korištenje dostupnim drugim korisnicima. Ako je uređaj proslijeđen, dajte upute za korištenje i sljedećem korisniku. …

beurer HK 45 Cosy Heat Pad Uputstvo za upotrebu

beurer HK 45 Cozy Heat Pad Objašnjenje simbola Sljedeći simboli se koriste na uređaju, u ovim uputama za upotrebu, na ambalaži i tipskoj pločici uređaja: Pročitajte upute! Nemojte umetati igle! Nemojte koristiti presavijene ili rukovane! Ne koriste ga vrlo mala djeca (0 …

beurer HK123 XXL Cosy Grey Heat Pad Uputstvo za upotrebu

beurer HK123 XXL Udobni sivi grijač Pažljivo pročitajte ova uputstva za upotrebu. Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih napomena. Sačuvajte ova uputstva za upotrebu za buduću upotrebu. Učinite upute za korištenje dostupnim drugim korisnicima. Ako je uređaj proslijeđen, dajte upute za korištenje i sljedećem korisniku. Objašnjenje…

beurer HK 125 Heat Pad Uputstvo za upotrebu

beurer HK 125 Heat Pad Objašnjenje simbola Sljedeći simboli se koriste na uređaju, u ovim uputama za upotrebu, na ambalaži i tipskoj pločici uređaja: Pročitajte upute! Perite na maksimalnoj temperaturi od 30 °C, Veoma nježno pranje Ne stavljajte igle! Nemojte izbjeljivati ​​Nemojte…

INVENTUM HNK153 Heat Pad Uputstvo za upotrebu

Sigurnosna uputstva za INVENTUM HNK153 Heat Pad Važna sigurnosna uputstva – pažljivo pročitajte i sačuvajte za kasniju upotrebu! UPOZORENJE Nepridržavanje sljedećih napomena može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete (električni udar, opekotine kože, požar). Sljedeće informacije o sigurnosti i opasnostima nisu namijenjene samo zaštiti vašeg zdravlja i zdravlja drugih,…

Medisana HS 200 Heat Pad Uputstvo za upotrebu

HS 200 Heat Pad Uputstvo za upotrebu Heat Pad HS 200 Uređaj i komande 1 Upravljačka jedinica sa kliznim prekidačem 2 Kontrolni displej rada 3 Jastučić za grejanje 4 Poklopac od kamena trešnje 5 Utikač priključak na poleđini Objašnjenje simbola Ne koristite grejni jastuk kada je preklopljen! Nemojte bušiti toplotni jastučić…