COMFIER CF-6609 Shiatsu masažni jastuk sa toplinom Upute za upotrebu

Ovaj korisnički priručnik pruža sigurnosne upute i smjernice za rad za CF-6609 Shiatsu masažni jastuk s toplinom od COMFIER-a. Naučite tehničke principe i najnovije sigurnosne propise kako biste osigurali optimalnu efikasnost ovog masažnog jastuka s toplinom. Sačuvajte ovaj vodič za buduću upotrebu i izbjegavajte zloupotrebu kako biste zadržali jamstvo.