COMFIER CF-6302G Shiatsu masažer za vrat i ramena sa toplinom Uputstvo za upotrebu

Ovaj korisnički priručnik pruža sigurnosne upute i smjernice za COMFIER CF-6302G Shiatsu masažer za vrat i ramena sa toplinom. Naučite kako pravilno koristiti i održavati Shiatsu toplinski masažer kako biste osigurali optimalnu efikasnost i rad bez problema. Sačuvajte ovo uputstvo za dalju upotrebu.