COMFIER CF-6108G Shiatsu masažni jastuk sa toplinom Uputstvo za upotrebu

Osigurajte sigurnu i efikasnu upotrebu COMFIER CF-6108G Shiatsu masažnog jastuka sa toplinom pomoću ovih uputa za upotrebu. Izbjegavajte pogrešnu upotrebu i slijedite sigurnosne mjere za optimalan učinak. Ostavite vrijeme masaže na 15 minuta.