Mous C222 Apple MagSafe modul punjača Upute

C222 Apple MagSafe Charger Module 70. Apple MagSafe Charger Module The MagSafe Charger Module enables accessories to wirelessly charge MagSafe-capable devices. Examples of accessories benefiting from including the MagSafe Charger Module include charging cables, docks, and Battery Packs (page 150). 70.1 Accessory Integration All MagSafe Charger Module accessories shall: Provide power to the device. See …

Apple C222 MagSafe modul punjača za korisnički priručnik

Apple MagSafe modul punjača MagSafe modul punjača omogućava dodatnu opremu za bežično punjenje uređaja koji podržavaju MagSafe. PrampOstali dodaci koji imaju koristi od uključivanja MagSafe modula punjača uključuju kablove za punjenje, priključne stanice i baterije (stranica 150). 70.1 Integracija dodatne opreme Sav pribor MagSafe modula punjača mora: Omogućiti napajanje uređaju. Pogledajte Električni (stranica 628). Dozvolite uređaju…

Uputstvo za instalaciju zvučnika JBL C200 serije ScreenArray

Vodič za instalaciju zvučnika serije C200 ScreenArray 13. oktobar 2021. Zamjenjuje sve prethodne informacije Serija ScreenArray zvučnika serije C200 ScreenArray™ zvučnici uključuju najnovija tehnološka dostignuća JBL-a s kompaktnim otiskom i pristupačnom cijenom. Patentirano – na čekanju Dual Dissimilar Array Patentirano na čekanju – Tehnologija pokretača tehnologije Acoustic Aperture Technology – Serija 200 koristi istu…