HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression prostirka za istezanje Priručnik za upotrebu

HoMEDiCS BM-AC107-1PK Body Flex Air Compression prostirka za istezanje VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA KOD UPOTREBE ELEKTRIČNIH PROIZVODA, UVIJEK TREBA PRATITI OSNOVNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI, UKLJUČUJUĆI: PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE. OPASNOST – DA BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA: Uvek isključite ovaj uređaj iz električne utičnice odmah nakon upotrebe i pre čišćenja. NIKADA ne koristite igle ili druge…