BISSELL air 280 Max Air Purifier Uputstvo za upotrebu

Korisnički priručnik BISSELL air 280 Max pročišćivača zraka Važne sigurnosne upute UPOZORENJE DA STE SMANJENI RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA ILI povređivanja: Koristite samo u zatvorenom prostoru. Nemojte koristiti u bilo koju drugu svrhu osim opisanu u ovom korisničkom priručniku. Koristite samo dodatnu opremu koju preporučuje proizvođač. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kablom ili utikačem. Odbacite aparat…