ITSU IS0131 Accu masažni pištolj za korisnički priručnik

Otkrijte kako s lakoćom koristiti IS0131 Accu masažni pištolj! Saznajte više o važnim sigurnosnim uputama i savjetima za korištenje proizvoda za ITSU Accu Massage Gun kako biste postigli najbolje rezultate. Savršen za ličnu upotrebu, ovaj uređaj se ne smije koristiti na tvrdim dijelovima tijela ili dijelovima tijela s kostima, a djecu treba nadzirati.