Mous A669 Podloga za punjenje s MagSafe uputama

Mous A669 Podloga za punjenje sa MagSafe-om Uputstva Podloga za punjenje sa MagSafe-om Prije upotrebe Molimo pročitajte ovaj vodič prije upotrebe uređaja kako biste osigurali sigurnu i pravilnu upotrebu. Konsultujte pakovanje vašeg uređaja da biste utvrdili da li je ovaj proizvod kompatibilan sa vašim uređajem. Vaša prava potrošača su regulisana zakonima zemlje…

Apple C222 MagSafe modul punjača za korisnički priručnik

Apple MagSafe modul punjača MagSafe modul punjača omogućava dodatnu opremu za bežično punjenje uređaja koji podržavaju MagSafe. PrampOstali dodaci koji imaju koristi od uključivanja MagSafe modula punjača uključuju kablove za punjenje, priključne stanice i baterije (stranica 150). 70.1 Integracija dodatne opreme Sav pribor MagSafe modula punjača mora: Omogućiti napajanje uređaju. Pogledajte Električni (stranica 628). Dozvolite uređaju…