Uputstvo za upotrebu za SAMSUNG Galaxy SM-T638U tablet

SAMSUNG Galaxy SM-T638U Tablet Sadržaj paketa Uređaj USB kabl USB adapter za napajanje Baterija S Pen Zaštitna torbica Vodič za brzi početak Stavke koje se isporučuju uz uređaj i njihove slike mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona. Punjač treba da ostane blizu električne utičnice i lako dostupan tokom punjenja. Pristup više informacija Posetite www.samsung.com na view uređaj…