HAGOR 3317 CPS Menuboard D3P 46 – 65“ Uputstvo za upotrebu

HAGOR 3317 CPS Menuboard D3P 46 – 65“ Oprez Tehnički uređaji su od velike vrijednosti. Stoga morate pažljivo rukovati komponentama tokom instalacije i zaštititi ih ako je potrebno. Po potrebi treba osigurati i prostor za postavljanje. Dijelovi koji padaju mogu uzrokovati ozljede i materijalnu štetu. Materijali uključeni u obim isporuke mogu…