Apple C222 MagSafe modul punjača za korisnički priručnik

Naučite kako integrirati Apple MagSafe modul punjača u dodatke za bežično punjenje. Ovaj korisnički priručnik uključuje mehaničke detalje i dimenzije za varijante C222, C222x i C223. Pobrinite se da vaš pribor pruža snagu i omogućava kretanje, bez izazivanja oštećenja ili smetnji na uređajima.