Vodič za instalaciju dometa Wichard Grip Grip

Ovaj Wichard vodič za instalaciju pokriva njihov asortiman lančanih držača, uključujući brojeve modela proizvoda 2994, 2995 i 2996. Saznajte više o veličinama lanca i užeta, radnom opterećenju i uputama za instalaciju. Uvijek nosite rukavice i koristite odgovarajuće uže za privez. Nije za dizanje aplikacija. Kontaktirajte Wichard za podršku.