BISSELL 1867 SERIJA Parni mop korisnički priručnik

BISSELL 1867 SERIJA Parni mop Korisnički priručnik VAŽNE SIGURNOSNE UPUTSTVA Prilikom korištenja električnog uređaja potrebno je pridržavati se osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće: Pročitajte sva uputstva prije upotrebe vašeg STEAM MOP™ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara ili ozljeda: Nemojte usmjeravati paru na ljude, životinje ili na električne utičnice. Nemoj …

GARDENA 1867 senzor vlažnosti tla za korisnički priručnik

1867 Korisnički priručnik senzora vlage u tlu 1867 Senzor vlage u tlu GARDENA Senzor vlage u tlu Prevod originalnih uputstava. Iz sigurnosnih razloga, djeca i mladi mlađi od 16 godina, kao i svi koji nisu upoznati s ovim uputama za uporabu ne bi trebali koristiti proizvod. Osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima mogu koristiti…