Bissell SPOTCLEAN PRO 1558 SERIJA usisivač korisnički priručnik

Korisnički priručnik za usisivač Bissell SPOTCLEAN PRO 1558 SERIJE VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE VAŠEG ČISTAČA. Prilikom korištenja električnog uređaja treba se pridržavati osnovnih mjera opreza, uključujući sljedeće. UPOZORENJE: DA BISTE SMANJENI RIZIK OD POŽARA, STRUJNOG UDARA ILI povređivanja Isključite utikač iz električne utičnice kada nije u upotrebi i prije čišćenja, održavanja ili…

BISSELL 1558 Spot Clean Pet Pro korisnički priručnik

BISSELL 1558 Spot Clean Pet Pro ŠTA U KUTIJI INSTALACIJA PUNJENJE KORIŠĆENJEM OTPADNOG ČIŠĆENJA ©2020 BISSELL Inc. Sva prava pridržana. Štampano u Kini Broj dela 162-2150 11/19 Posjetite naš webstranica na: global.BISSELL.com