SUN-JOE-logo

SUN JOE 24V-HCS-LTE-P1 Akumulatorska pila za orezivanje

SUNJOE-SWD6600-RM-Electric-mokro-sušenje-usisivač-proizvod-slika

BITAN!
Uputstva za sigurnost

Svi operateri moraju pročitati ove upute prije upotrebe
Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih ozljeda.

Opšta sigurnost UPOZORENJA!

Obratite pažnju na simbol upozorenja za ličnu sigurnost m koji se koristi u ovom priručniku kako biste skrenuli vašu pažnju na UPOZORENJE dato uz određeno uputstvo za upotrebu. To znači da operacija zahtijeva posebnu PAŽNJU, OPREZ i SVJESNOST.
Prilikom korištenja ovog toplotnog pištolja uvijek se treba pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće, kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara, ozljeda i materijalne štete.

 • Sigurnost na radnom području
  • Neka radno područje bude čisto i dobro osvijetljeno. Nered ili tamna područja dovode do nesreća.
  • Ne koristite toplotni pištolj u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
  • Držite djecu i prolaznike podalje dok koristite toplinski pištolj. Ometanje može uzrokovati da izgubite kontrolu.
 • Električna sigurnost
  UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih ozljeda.
  • Ne izlažite toplotni pištolj kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja ulazi u jedinicu povećava rizik od strujnog udara.
  • Punite samo punjačem koji je odredio proizvođač. Punjač prikladan za jedan tip baterija može stvoriti rizik od požara kada se koristi s drugim baterijama.
  • Koristite uređaje samo sa posebno naznačenim baterijama. Upotreba bilo kojeg drugog paketa baterija može stvoriti rizik od ozljeda i požara.
  • Kada se baterija ne koristi, držite je dalje od drugih metalnih predmeta, poput spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu uspostaviti vezu s jednog terminala na drugi. Kratak spoj polova baterije može uzrokovati opekotine ili požar.
  • U nasilnim uvjetima iz baterije se može izbaciti tečnost; izbjegavajte kontakt. Ako se slučajno dogodi kontakt, isprati vodom. Ako tečnost dodiruje oči, dodatno potražite medicinsku pomoć. Tečnost izbačena iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine.
  • Ne koristite bateriju ili uređaj koji su oštećeni ili modificirani. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati ​​nepredvidivo ponašanje koje može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od ozljeda.
  • Ne izlažite bateriju ili uređaj vatri ili previsokoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 265ºF (130°C) može uzrokovati eksploziju.
  • Slijedite sve upute za punjenje i ne punite bateriju ili uređaj izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama. Nepravilno punjenje ili na temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.
  • Nemojte modificirati niti pokušavati popravljati uređaj ili bateriju, osim kako je navedeno u uputama za upotrebu i njegu.
 • Lična sigurnost
  UPOZORENJE! Ne dodirujte metalni dio ili izlaz za grijanje dok radite s jedinicom ili prije nego se jedinica potpuno ohladi. Dodirivanje vruće površine može uzrokovati teške opekotine, tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.
  • Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada rukujete toplotnim pištoljem. Nemojte koristiti uređaj dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada uređaja može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
  • Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske protiv prašine, zaštitne cipele protiv klizanja, zaštitni štitnik ili zaštita sluha koji se koriste u odgovarajućim uvjetima smanjit će osobne ozljede.
  • Spriječite nenamjerno pokretanje. Uvjerite se da je prekidač u isključenom položaju prije umetanja baterije, podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnih alata s prstom na prekidaču ili napajanje električnih alata koji su uključeni izazivaju nezgode.
  • Ne pretjerujte. Držite pravilnu podlogu i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
  • Oblači se pravilno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uhvatiti u pokretnim dijelovima.
  • Ne dopustite da vam poznavanje stečeno čestom upotrebom alata omogućava da postanete samozadovoljni i zanemarite principe sigurnosti alata. Neoprezno postupanje može u djeliću sekunde nanijeti teške ozljede.
  • Ne nosite široku odeću ili nakit. Sadrže dugu kosu. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu se uvući u otvore za zrak.
  • Ne koristiti na ljestvama ili nestabilnom nosaču. Stabilna podloga na čvrstoj površini omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
 • Upotreba i održavanje električnih alata
  • Nemojte forsirati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za vašu primjenu. Ispravan električni alat učinit će posao bolje i sigurnije brzinom za koju je dizajniran.
  • Nemojte koristiti električni alat ako ga prekidač ne uključuje i isključuje. Bilo koji električni alat kojim se ne može upravljati prekidačem opasan je i mora se popraviti.
  • Neaktivne električne alate čuvajte van dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s električnim alatom ili ovim uputama da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.
  • Održavajte električne alate i pribor. Provjerite neusklađenost ili vezivanje pokretnih dijelova, lom
   dijelova i bilo koje drugo stanje koje može utjecati na rad električnog alata. Ako je oštećen, dajte električni alat na popravak prije upotrebe. Mnoge nesreće su uzrokovane loše održavanim električnim alatima.
  • Koristite električni alat, pribor i nastavke za alat itd.
   u skladu s ovim uputama, uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji treba obaviti. Korištenje električnog alata za operacije drugačije od predviđenih može dovesti do opasne situacije.
  • Držite ručke i hvatajuće površine suvim, čistim i bez ulja i masti. Klizave ručke i hvatajuće površine ne omogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.
 • usluga
  • Ako vaš uređaj zahtijeva servis, kontaktirajte ovlaštenog distributera Snow Joe® + Sun Joe® ili pozovite Snow Joe® + Sun Joe® centar za korisničku podršku na 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563). Za popravke treba koristiti samo identične zamjenske dijelove. To će osigurati održavanje sigurnosti električnog alata.
  • Ako je kabel punjača baterije oštećen, mora se odmah zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost. Za pomoć se obratite centru za korisničku podršku Snow Joe® + Sun Joe® na 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).
Sigurnosne upute za toplinski pištolj

Opšta sigurnosna upozorenja za toplotni pištolj
UPOZORENJE! Ovaj toplotni pištolj stvara izuzetno visoke temperature. Skrivena područja kao što su iza zidova, stropova, podova, sofitnih ploča i drugih panela mogu sadržavati zapaljive materijale koji bi se mogli zapaliti toplotnim pištoljem pri radu na ovim lokacijama. Paljenje ovih materijala možda neće biti vidljivo i može dovesti do materijalne štete i ozljeda osoba. Kada radite na ovim lokacijama, držite toplinski pištolj u pokretu naprijed-nazad. Zadržavanje ili pauza na jednom mjestu može zapaliti ploču ili materijal iza nje.
mUPOZORENJE! Treba biti izuzetno oprezan prilikom skidanja boje. Piling, ostaci i pare boje mogu sadržavati olovo, koje je otrovno. Nakon što se nanese na površine, kontakt ruku na usta može dovesti do gutanja olova. Izloženost čak niskim razinama olova može uzrokovati nepovratno oštećenje mozga i nervnog sistema; mala i nerođena djeca su posebno ugrožena. Prije početka bilo kakvog procesa uklanjanja boje, trebali biste utvrditi da li boja koju uklanjate sadrži olovo. To može učiniti vaš lokalni zdravstveni odjel ili stručnjak koji koristi analizator boje kako bi provjerio sadržaj olova u boji koju treba ukloniti. BOJU NA BAZI OLOVA TREBA DA UKLANJA SAMO STRUČNA I

NE TREBA SE UKLANJATI KORIŠĆENJEM TOPLOTNOG PIŠTOLJA.
UPOZORENJE! Nemojte usmjeravati vruću mlaznicu ili izlaz topline prema odjeći, rukama ili drugim dijelovima tijela. Intenzivna toplina od vrha ili mlaznice može uzrokovati ozbiljne opekotine ili uzrokovati zapaljenje odjeće.

 1. Izlaz toplote toplotnog pištolja postaje veoma vruć tokom rada i ne treba ga dodirivati ​​dok se alat ne ohladi. Alat uvijek držite za izolovanu površinu hvatanja kako biste smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda.
 2. Toplotni pištolji proizvode vrlo visoke temperature i moraju se koristiti s oprezom kako bi se spriječilo zapaljenje zapaljivog materijala. Držite alat u stalnom pokretu; ne zaustavljajte se i ne zadržavajte se na jednom mjestu. Pridržavanje ovog pravila smanjit će rizik od požara ili ozbiljnih ozljeda.
 3. Prekomjerna toplina može stvoriti isparenja koja mogu biti opasna kada se udiše. Nosite respiratornu masku za prašinu ili respiratornu masku s dvostrukim filterom kada koristite toplinski pištolj. Pridržavanje ovog pravila smanjit će rizik od ozbiljnih ozljeda.
 4. Držite potpuno napunjen aparat za gašenje požara pri ruci za hitne slučajeve. Pridržavanje ovog pravila će smanjiti rizik od požara ili ozbiljnih ozljeda.
 5. Ne ostavljajte toplotni pištolj bez nadzora dok radi ili se hladi. Alat uvijek postavite na ravnu, ravnu površinu tako da vrh bude usmjeren prema gore, dalje od potporne površine, dok trčite ili se hladite. Pridržavanje ovog pravila smanjit će rizik od požara ili ozbiljnih ozljeda.
 6.  Upoznajte svoj električni alat. Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Naučite njegove primjene i ograničenja, kao i posebne potencijalne opasnosti vezane za ovaj alat. Poštivanje ovog pravila smanjit će rizik od strujnog udara, požara ili ozbiljnih ozljeda.
 7. Uvijek nosite zaštitu za oči. Pridržavanje ovog pravila smanjit će rizik od ozbiljnih ozljeda.
 8. Prije upotrebe provjerite sve dijelove radi ispravnosti i oštećenja sastavnih dijelova.
 9. Nemojte koristiti ovaj toplotni pištolj za zagrijavanje, oblikovanje ili savijanje plastičnih ploča, kalupa ili cijevi.

Sigurnosna upozorenja za uklanjanje boje toplotnim pištoljem

 1. Pomerite radni komad napolje. Ako to nije moguće, radni prostor održavajte dobro prozračenim. Otvorite prozore i stavite ventilator u jedan od njih. Uvjerite se da ventilator pomiče zrak iznutra prema van.
 2.  Uklonite ili prekrijte sve tepihe, prostirke, namještaj, odjeću, pribor za kuhanje i kanale za zrak.
 3. Stavite krpe u radni prostor kako biste uhvatili komadiće boje ili ljuštenje. Nosite zaštitnu odjeću kao što su dodatne radne košulje, kombinezoni i šeširi.
 4.  Rad u jednoj prostoriji odjednom. Namještaj treba ukloniti ili postaviti u sredinu prostorije i pokriti. Radna područja trebaju biti zatvorena od ostatka stana tako da se vrata zapečate krpama.
 5. Djeca, trudnice ili potencijalno trudnice i dojilje ne bi trebale biti prisutne u radnom prostoru dok posao ne bude obavljen i dok se čišćenje ne završi.
 6.  Nosite respiratornu masku za prašinu ili respiratornu masku sa dvostrukim filterom (prašinu i dim). Često mijenjajte filtere. PAPIRNE MASKE ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU NISU ODGOVARAJUĆE.
 7. Budite oprezni kada koristite toplotni pištolj. Držite toplotni pištolj u pokretu, jer će prekomjerna toplina stvoriti pare, koje operater može udahnuti.
 8.  Držite hranu i piće izvan radnog područja. Operite ruke, ruke i lice i isperite usta pre jela ili pića. Nemojte pušiti ili žvakati žvaku ili duvan u radnom području.
 9. Očistite svu uklonjenu boju i prašinu mokrim brisanjem podova. Mokrom krpom očistite sve zidove, pragove i sve druge površine na kojima se lijepi boja ili prašina. NE BRISITE, SUŠITE PRAŠINU ILI VAKUUMIRAJTE. Za pranje i brisanje područja koristite deterdžent s visokim sadržajem fosfata ili trinatrijev fosfat (TSP).
 10. Na kraju svake radne sesije stavite komadiće boje i ostatke u dvostruku plastičnu vrećicu, zatvorite je trakom ili uvrnutim vezicama i propisno odložite.
 11. Uklonite zaštitnu odjeću i radnu obuću u radnom području kako biste izbjegli unošenje prašine u ostatak stana. Radnu odeću perite odvojeno. Obrišite cipele mokrom krpom koja se zatim pere radnom odećom. Temeljito operite kosu i tijelo vodom i sapunom.

Sigurnosna uputstva za baterije i punjač

Veliku pažnju posvećujemo dizajnu svakog paketa baterija kako bismo osigurali da vas opskrbimo baterijama koje su sigurne, izdržljive i imaju visoku gustoću energije. Akumulatorske ćelije imaju širok spektar sigurnosnih uređaja. Svaka pojedinačna ćelija se inicijalno formatira i snimaju se njene krive električnih karakteristika. Ovi podaci se tada koriste isključivo da bi se mogli sastaviti najbolji mogući paketi baterija.
Uprkos svim sigurnosnim mjerama opreza pri rukovanju baterijama uvijek morate biti oprezni. Sljedeće tačke se moraju poštovati u svakom trenutku kako bi se osigurala sigurna upotreba. Sigurno korištenje može biti zajamčeno samo ako se koriste neoštećene ćelije. Nepravilno rukovanje baterijskim paketom može uzrokovati oštećenje ćelije.

BITAN! Analize potvrđuju da su nepravilna upotreba i loša briga o baterijama visokih performansi glavni faktori odgovorni za ličnu štetu i / ili štetu na proizvodu.

UPOZORENJE! Koristite samo odobrene zamjenske baterije; druge baterije mogu oštetiti električni alat i uzrokovati njegov kvar, što može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

UPOZORENJE! Ne koristite bateriju ili uređaj koji su oštećeni ili modificirani. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati ​​nepredvidivo ponašanje koje može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od ozljeda.
Nemojte modificirati niti pokušavati popravljati uređaj ili bateriju, osim kako je navedeno u uputama za upotrebu i njegu.
Neka vaš komplet baterija servisira kvalifikovana osoba za popravku koristeći samo identične zamjenske dijelove. Ovo će osigurati očuvanje sigurnosti baterije.

OPREZ! Da biste smanjili rizik od ozljeda, punite litijum-jonsku bateriju Sun Joe® 24V samo u namijenjenom Sun Joe® litijum-jonskom punjaču. Druge vrste punjača predstavljaju opasnost od požara, ozljeda i oštećenja. Nemojte spajati bateriju na utikač za napajanje ili upaljač za cigarete u automobilu. Takva zloupotreba će trajno onemogućiti ili oštetiti bateriju.

 • Izbjegavajte opasna okruženja – Ne punite bateriju po kiši, snijegu ili u damp ili vlažnim lokacijama. Nemojte koristiti bateriju ili punjač u prisustvu eksplozivne atmosfere (gasoviti dimovi, prašina ili zapaljivi materijali) jer prilikom umetanja ili vađenja baterije mogu nastati varnice, što može dovesti do požara.
 • Punite u dobro provetrenom prostoru – Nemojte blokirati otvore punjača. Držite ih slobodnim kako biste omogućili odgovarajuću ventilaciju. Ne dozvolite pušenje ili otvoreni plamen u blizini baterije za punjenje. Ispušni plinovi mogu eksplodirati.
  BILJEŠKA: Bezbedan temperaturni opseg za bateriju je 41°F – 105°F (5°C – 40.5°C). Ne punite bateriju napolju po hladnom vremenu; punite ga na sobnoj temperaturi.
 • Održavajte kabl punjača – Kada isključujete punjač, ​​izvucite utikač, a ne kabl, iz utičnice kako biste smanjili rizik od oštećenja električnog utikača i kabla. Nikada ne nosite punjač držeći ga za kabl ili ga vucite za kabl da biste ga isključili iz utičnice. Držite kabel dalje od vrućine, ulja i oštrih rubova. Uvjerite se da se na kabel neće gaziti, spotaknuti ili izložiti oštećenju ili naprezanju kada je punjač u upotrebi. Nemojte koristiti punjač sa oštećenim kablom ili utikačem. Odmah zamijenite oštećeni punjač.
 • Nemojte koristiti produžni kabl osim ako nije apsolutno neophodan – Upotreba pogrešnog, oštećenog ili nepravilno ožičenog produžnog kabla predstavlja opasnost od požara i električnog udara. Ako se mora koristiti produžni kabel, uključite punjač u ispravno ožičen 16 ili veći produžni kabel tako da ženski utikač odgovara muškom utikaču na punjaču. Uvjerite se da je produžni kabel u dobrom električnom stanju.
 • Punjač 24VCHRG-QC je predviđen samo za 120 volti AC – Punjač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu.
 • Koristite samo preporučene nastavke – Upotreba nastavka koje ne preporučuje ili ne prodaje proizvođač punjača baterija ili baterijskog paketa može dovesti do opasnosti od požara, električnog udara ili ozljeda.
 • Isključite punjač kada nije u upotrebi – Obavezno odspojite bateriju iz isključenog punjača.

UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od električnog udara, uvijek isključite punjač prije čišćenja ili održavanja. Ne dopustite da voda teče u punjač. Upotrijebite prekidač kruga uzemljenja (GFCI) da biste smanjili opasnost od udara.

 • Nemojte spaljivati ​​ili spaljivati ​​bateriju – baterija može eksplodirati, uzrokujući ozljede ili štetu. Toksična isparenja i materijali nastaju kada se spale baterije.
 • Nemojte lomiti, ispuštati ili oštetiti bateriju – Nemojte koristiti bateriju ili punjač ako su pretrpjeli oštar udarac, pali su, pregaženi ili su na bilo koji način oštećeni (tj. probijeni ekserom, udareni čekićem, nagazio itd.).
 • Nemojte rastavljati – može doći do pogrešnog ponovnog sastavljanja
  ozbiljan rizik od strujnog udara, požara ili izlaganja toksičnim hemikalijama za baterije. Ako su baterija ili punjač oštećeni, kontaktirajte ovlaštenog zastupnika Snow Joe® + Sun Joe® ili pozovite Snow Joe® + Sun Joe® centar za korisničku podršku na
  1- 866-SNOWJOE (1-866-766-9563) za pomoć.
 • Hemikalije u baterijama izazivaju ozbiljne opekotine – Nikada nemojte dozvoliti da oštećena baterija dođe u dodir s kožom, očima ili ustima.
  Ako oštećeni baterijski paket propušta hemikalije iz baterije, koristite gumene ili neoprenske rukavice kako biste ga bezbedno odložili. Ako je koža izložena tečnostima iz baterija, operite zahvaćeno područje sapunom i vodom i isperite sirćetom. Ako su oči izložene hemikalijama iz baterije, odmah ih isperite vodom 20 minuta i potražite medicinsku pomoć. Uklonite i odložite kontaminiranu odjeću.
 • Nemojte stvarati kratki spoj – Kada se baterija ne koristi, držite je podalje od drugih metalnih predmeta, poput spajalica, novčića, ključeva, eksera, vijaka ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu uspostaviti vezu s jednog terminala na drugi. Kratak spoj polova baterije može uzrokovati opekotine ili požar.
 • Čuvajte bateriju i punjač na hladnom i suvom mestu – Ne čuvajte bateriju ili punjač na mestima gde temperatura može da pređe 105ºF (40.5ºC), na primer na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u vozilu ili metalnoj zgradi tokom leta.

Informacije o bateriji

 1. Baterija isporučena s vašim bežičnim toplinskim pištoljem samo je djelomično napunjena. Baterija se mora potpuno napuniti prije prve upotrebe alata.
 2. Za optimalne performanse baterije, izbjegavajte niske cikluse pražnjenja čestim punjenjem baterija.
 3.  Čuvajte bateriju na hladnom mestu, idealno na 77°F (25°C) i napunjenu do najmanje 40%.
 4. Litijum-jonske baterije su podložne prirodnom procesu starenja. Baterija se mora zamijeniti najkasnije kada njen kapacitet padne na samo 80% kapaciteta kada je nova. Oslabljene ćelije u ostarjelom baterijskom paketu više nisu sposobne zadovoljiti zahtjeve visoke snage potrebne za pravilan rad vašeg bežičnog toplotnog pištolja i stoga predstavljaju sigurnosni rizik.
 5. Nemojte bacati bateriju u otvorenu vatru jer to predstavlja opasnost od eksplozije.
 6. Ne palite bateriju i ne izlažite je vatri.
 7.  Nemojte do kraja prazniti baterije. Iscrpno pražnjenje će oštetiti ćelije baterije. Najčešći uzrok iscrpljenog pražnjenja je dugotrajno skladištenje ili nekorištenje djelomično ispražnjenih baterija. Prestanite s radom čim performanse baterije osjetno padnu ili se aktivira elektronski sistem zaštite. Stavite bateriju u skladište tek nakon što je potpuno napunjena.
 8. Zaštitite bateriju i alat od preopterećenja. Preopterećenja će brzo dovesti do pregrijavanja i oštećenja ćelija unutar kućišta baterije čak i ako ovo pregrijavanje nije vidljivo izvana.
 9. Izbjegavajte oštećenja i udarce. Odmah zamijenite baterije koje su ispuštene s visine veće od
  3 stope (1 metar) ili one koje su bile izložene snažnim udarcima, čak i ako se čini da kućište baterije nije oštećeno. Ćelije baterije unutar baterije su možda pretrpjele ozbiljna oštećenja. U takvim slučajevima, pročitajte informacije o odlaganju otpada za pravilno odlaganje baterija.
 10.  Ako se baterija pretrpi i pregrije, integrirani zaštitni prekidač isključit će opremu iz sigurnosnih razloga.
  BITAN! Nemojte više pritiskati dugme za napajanje ako je aktivirano zaštitno isključivanje. Ovo može oštetiti bateriju.
 11. Punite samo punjačem koji je odredio proizvođač. Punjač prikladan za jedan tip baterija može stvoriti rizik od požara kada se koristi s drugim baterijama.
 12. Koristite uređaje samo sa posebno naznačenim baterijama. Upotreba bilo kojeg drugog paketa baterija može stvoriti rizik od ozljeda i požara.
 13. U nasilnim uvjetima iz baterije se može izbaciti tečnost; izbjegavajte kontakt. Ako se slučajno dogodi kontakt, isprati vodom. Ako tečnost dodiruje oči, dodatno potražite medicinsku pomoć. Tečnost izbačena iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine.
 14. Ne koristite bateriju ili uređaj koji su oštećeni ili modificirani. Oštećene ili modifikovane baterije mogu pokazivati ​​nepredvidivo ponašanje koje može dovesti do požara, eksplozije ili rizika od ozljeda.
 15. Ne izlažite bateriju ili uređaj vatri ili previsokoj temperaturi. Izlaganje vatri ili temperaturi iznad 265ºF (130°C) može uzrokovati eksploziju.
 16. Slijedite sve upute za punjenje i ne punite bateriju ili uređaj izvan temperaturnog raspona navedenog u uputama. Nepravilno punjenje ili na temperaturama izvan navedenog raspona može oštetiti bateriju i povećati rizik od požara.

Informacije o punjaču i postupku punjenja

 1. Provjerite podatke označene na natpisnoj pločici punjača baterija. Obavezno priključite punjač baterije na napajanje sa voltage označeno na natpisnoj pločici. Nikada ga nemojte priključivati ​​na drugu električnu mrežutage.
 2. Zaštitite punjač baterija i njegov kabel od oštećenja. Punjač i njegov kabel držite dalje od vrućine, ulja i oštrih rubova. Oštećene kablove popravite bez odlaganja od strane kvalifikovanog tehničara kod ovlašćenog distributera Snow Joe® + Sun Joe® ili pozovite Snow Joe® + Sun Joe® centar za korisničku podršku na 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).
 3. Električni utikači moraju odgovarati utičnici. Nikada nemojte modificirati utikač na bilo koji način. Ne koristite utikače adaptera sa uzemljenim aparatima. Nemodificirani utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
 4. Čuvajte punjač, ​​bateriju i bežični alat van domašaja djece.
 5. Ne koristite isporučeni punjač za bateriju za punjenje drugih bežičnih alata.
 6. Tokom perioda teške upotrebe, baterija će se zagrejati. Ostavite bateriju da se ohladi na sobnu temperaturu prije povezivanja s punjačem radi ponovnog punjenja.
 7. Ne punite baterije. Ne prekoračite maksimalno vrijeme punjenja. Ova vremena punjenja odnose se samo na ispražnjene baterije. Često umetanje napunjene ili djelomično napunjene baterije rezultirat će prekomjernim punjenjem i oštećenjem ćelija. Ne ostavljajte baterije punjačem danima.
 8. Nikada nemojte koristiti ili puniti bateriju ako sumnjate da je prošlo više od 12 mjeseci od posljednjeg punjenja. Postoji velika vjerovatnoća da je baterija već pretrpjela opasna oštećenja (potpuno pražnjenje).
 9. Punjenje baterija na temperaturi nižoj od 41 ° C prouzrokovat će hemijska oštećenja ćelija i požar.
 10. Ne koristite baterije koje su bile izložene vrućini tokom procesa punjenja, jer su ćelije baterija mogle pretrpjeti opasna oštećenja.
 11. Ne koristite baterije koje su pretrpjele zakrivljenost ili deformacije tijekom postupka punjenja ili one koje pokazuju druge netipične simptome (stvaranje plina, šištanje, pucanje itd.).
 12.  Nikada ne ispraznite bateriju u potpunosti (maksimalna preporučena dubina pražnjenja je 80%). Potpuno pražnjenje baterije dovesti će do preranog starenja ćelija baterije.

Zaštita od uticaja okoline

 1. Zaštitite svoj bežični alat i punjač baterija od vlage i kiše. Vlaga i kiša mogu uzrokovati opasna oštećenja ćelija.
 2. Ne koristite bežični alat ili punjač baterija u blizini para i zapaljivih tečnosti.
 3. Punjač baterija i bežični alat koristite samo u suvim uslovima i na temperaturi okoline od 41 ° C do 105 ° C.
 4. Ne držite punjač na mjestima na kojima temperatura može doseći preko 105 F (40.5 ° C). Posebno ne ostavljajte punjač u automobilu parkiranom na suncu.
 5.  Zaštitite baterije od pregrijavanja. Preopterećenja, prekomjerno punjenje i izlaganje direktnoj sunčevoj svjetlosti rezultirat će pregrijavanjem i oštećenjem ćelija. Nikada nemojte puniti ili raditi s pregrejanim baterijama - zamenite ih odmah, ako je moguće.
 6.  Čuvajte punjač i vaš bežični alat samo na suvim mestima sa temperaturom okoline od 41ºF – 105°F
  (5°C – 40.5°C). Čuvajte svoju litijum-jonsku bateriju na hladnom i suvom mestu na temperaturi od 77°F (25°C). Zaštitite bateriju, punjač i bežični alat od vlage i direktne sunčeve svjetlosti. U skladište stavljajte samo potpuno napunjene baterije (napunjene do najmanje 40%).
 7. Spriječite da se litijum-jonska baterija smrzne. Baterije koje su duže od 32 minuta čuvane na temperaturi ispod 0 ° C moraju se baciti.
 8. Kada rukujete baterijama, vodite računa o elektrostatičkom naboju. Elektrostatička pražnjenja mogu oštetiti elektronski zaštitni sistem i ćelije baterije. Izbjegavajte elektrostatičko punjenje i nikada ne dodirujte polove baterije.
Sigurnosni simboli

Sljedeća tabela prikazuje i opisuje sigurnosne simbole koji se mogu pojaviti na ovom proizvodu. Pročitajte, razumite i slijedite sva uputstva na alatu prije pokušaja sastavljanja i rada.

simboli opisi simboli opisi
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-1

 

PROČITAJTE OPERATERU
PRIRUČNIK(I) – Pročitajte, razumite i slijedite sva uputstva u korisničkom priručniku prije pokušaja sastavljanja i rada.
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-5 OBAVIJEST O SIGURNOSTI - Označava mjere predostrožnosti, upozorenje ili opasnost.
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-2 NOSITE OČI I SLUH
ZAŠTITA – Za zaštitu od povreda, nosite štitnike za uši i zaštitne naočare.
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-6 Nosite masku za zaštitu tokom rada.
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-3 UPOZORENJE! Ne izlažite uređaj kiši ili vlažnim uslovima. Držite na suhom. SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-7 UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara.
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-4 TOPLA POVRŠINA – Da biste smanjili rizik od ozljeda ili oštećenja, izbjegavajte kontakt s vrućom površinom. SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-8 Samo za unutrašnju upotrebu. Punjač baterija koristite samo u zatvorenom prostoru.

Upoznajte svoj električni mokri/suhi usisivač

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sigurnosne upute prije korištenja električnog mokrog/suvog usisivača. Uporedite donju ilustraciju sa električnim mokrim/suhim usisivačem kako biste se upoznali sa lokacijom raznih kontrola i podešavanja. Sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-1

 1. Klizni blok
 2. Ručka za pričvršćivanje
 3. Usisno crevo
 4. Priključak za crijevo
 5. Prekidač za uključivanje / isključivanje
 6. Ulaz za vazduh
 7. Rezervoar za prašinu
 8. baza
 9. Dugme za odvod
 10. Točak
 11. Veliki kotač
 12. Kabl za napajanje
 13. Zasun za zaključavanje
 14. Kuka za odlaganje
 15. Snaga glave
 16. Nosiva ručka
 17. Držač kabla za napajanje
 18.  Skladištenje pribora
 19. Metalne produžne cijevi (2)
 20. Kuka za produžetak cijevi
 21. Mokra + suha četka za pod
 22.  Tepih + četka za pod
 23.  Četka za prašinu
 24. Višenamjenska mlaznica
 25. Mlaznica pukotine

Tehnički podaci

 • Motor ……………………………………………………………………………………..9.5A
 • Rated Voltage ………………………………………………………… 120 V ~ 60 Hz
 • Protok zraka ………………………………………………………… 52 CFM (1.5 m3/min)
 • Maksimalna snaga …………………………………………………… 4.0 KS
 • Vakuumski pritisak Max ………………………………………………………..19 kPa
 • Maksimalna usisna snaga (vati zraka) ……………………………………………..147 W
 • Dužina usisnog crijeva ……………………………………….4.9 ft (1.5 m)
 • Kapacitet rezervoara …………………………………………………………… 6.6 gal (25 l)
 • Filtracija ………………………………………………………. Multiciklon + pjena
 • Dužina kabla za napajanje ……………………………………………6 stopa (1.8 m)
 • Neto težina …………………………………………………………… 29 lbs (13.2 kg)

Raspakiranje

Sadržaj kartona
 • Električni mokri/suhi usisivač
 • Kotači (2)
 • Veliki točkovi (2)
 • Vijci (4)
 • Usisno crevo
 • Produžne cijevi (2)
 • Mokra + suha četka za pod
 • Tepih + četka za pod
 • Četka za prašinu
 • Višenamjenska mlaznica
 • Mlaznica pukotine
 • Priručnik + Registracijska kartica
 1. Pažljivo uklonite električni mokri/suhi usisivač i provjerite da li su svi gore navedeni artikli isporučeni.
 2. Pažljivo pregledajte proizvod kako biste bili sigurni da nije došlo do loma ili oštećenja tokom transporta. Ako pronađete oštećene dijelove ili dijelove koji nedostaju, NEMOJTE vraćati jedinicu u prodavnicu. Pozovite centar za korisničku podršku Snow Joe® + Sun Joe® na 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

BILJEŠKA: Nemojte bacati kutiju za transport i materijal za pakovanje dok niste spremni za korištenje mokrog/suvog usisivača.
Ambalaža je napravljena od materijala koji se može reciklirati. Propisno odložite ove materijale u skladu sa lokalnim propisima.
BITAN! Oprema i ambalažni materijal nisu igračke. Ne dopustite djeci da se igraju plastičnim vrećicama, folijama ili malim dijelovima. Te se predmete može progutati i predstavljaju rizik od gušenja!

montaža

 • UPOZORENJE! Da biste izbjegli ozbiljne tjelesne ozljede, pročitajte i razumite sve date sigurnosne upute.
 • UPOZORENJE! Ne spajajte na napajanje dok se montaža ne završi. Nepridržavanje može dovesti do slučajnog pokretanja i mogućih ozbiljnih ozljeda.
 • UPOZORENJE! Prije bilo kakvog održavanja, provjerite je li alat isključen iz napajanja. Nepoštivanje ovog upozorenja može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
 • UPOZORENJE! Da biste spriječili ozljede, provjerite je li prekidač u položaju OFF prije postavljanja ili uklanjanja usisnog crijeva.
 1. Okrenite spremnik za prašinu naopako i umetnite 2 kotačića u rupe na dnu baze. Čvrsto pritisnite točkove prema dole da biste ih učvrstili (slika 1).
 2. Ugradite 2 velika točka '1' i '2' u ispravne položaje kao što je prikazano. Pričvrstite ih na svoje mjesto sa po 2 vijka (slika 1).
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-2
 3. Pritisnite dugme za zaključavanje na ulazu za vazduh dok ubacujete priključak za crevo. Čvrsto pritisnite da učvrstite (slika 2).
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-3
 4. Dvije produžne cijevi su uključene u jedinicu. Ako je potrebno, uzmite blago suženi kraj prve produžne cijevi i okretnim pokretom umetnite u ručku za pričvršćivanje. Čvrsto pritisnite da učvrstite. Na isti način sastavite drugu cijev (slika 3).
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-4
 5. Odaberite željeni pribor, povežite ga s krajem produžne cijevi, čvrsto pritisnite da se fiksira. Vaš mokri/suhi usisivač je spreman za upotrebu. Ako produžetak nije potreban, spojite željeni pribor direktno na ručku za pričvršćivanje (slika 4).
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-5

operacija

UPOZORENJE! Ova oprema uključuje dijelove kao što su prekidači, motori ili slično koji imaju tendenciju da proizvode lukove ili varnice koje mogu uzrokovati eksploziju. Nemojte podizati zapaljive, zapaljive ili vruće materijale. Nemojte koristiti u blizini eksplozivnih tekućina ili para, jer električni uređaji proizvode lukove ili varnice koje mogu uzrokovati požar ili eksploziju – nemojte koristiti na benzinskim stanicama ili bilo gdje gdje se skladišti ili toči benzin.

Pokretanje + Zaustavljanje
Ne uključujte mokri/suhi usisivač dok se potpuno ne sastavi. Prije nego što uključite jedinicu, uvijek provjerite ima li na kabelu za napajanje znakova oštećenja. Koristite samo netaknute kablove.
UPOZORENJE! Oštećeni kablovi predstavljaju ozbiljnu opasnost od ozljeda. Odmah zamenite oštećene kablove.
UPOZORENJE! Prije uključivanja mokrog/suvog usisivača, uvjerite se da nije u kontaktu sa stranim predmetima.

 1. Prije početka uvjerite se da su filteri instalirani.
 2. Provjerite jesu li glava za napajanje i usisno crijevo pravilno instalirani i dobro zaključani.
 3. Postavite željeni nastavak za četku na kraj crijeva. Koristite produžne cijevi ako je potrebno.
 4. Proverite da li je voltage i frekvencija (Volt/Hz) odgovaraju onima navedenim na natpisnoj pločici. Uključite kabl za napajanje u utičnicu (slika 5). Ako se koristi produžni kabl, napravite čvor sa dva kabla kao što je prikazano u tabeli 1.
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-6
 5. Da biste pokrenuli jedinicu, okrenite prekidač ON/OFF u položaj ON (slika 6), kako je prikazano.
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-7
 6. Da biste zaustavili jedinicu, okrenite prekidač ON/OFF u položaj OFF (slika 6), kao što je prikazano.
 7. Da biste podesili jačinu protoka vazduha, pomerite klizni blok na ručki za pričvršćivanje (slika 7).
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-8

Savjeti za rad
Ovaj električni mokri/suhi usisivač dizajniran je za čišćenje tvrdih površina. Pogodan je samo za usisavanje mokrih ili suhih, lakih materijala. Izričito je isključeno usisavanje teških materijala kao što su metal, kamenje, grane, razbijeno staklo.

UPOZORENJE! Koristite mokri/suhi usisivač samo na dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom svjetlu.

 • Uvjerite se da je glava za napajanje pravilno instalirana i osigurana prilikom korištenja. Provjerite je li svaka brava osigurana. Neuspješno pričvršćivanje brava može uzrokovati otpuštanje glave napajanja iz spremnika.
 • Dvaput provjerite da filteri nisu polomljeni ili potrgani. Nemojte koristiti filtere koji su polomljeni ili potrgani. Pažljivo rukujte filterima prilikom uklanjanja i postavljanja.
 • Kako bi se smanjio rizik od gubitka sluha povezan s razinom zvuka, potrebna je zaštita sluha.
 • Uvek usmeravajte kabl unazad, dalje od jedinice.
 • Ova jedinica je namijenjena samo za unutarnju upotrebu. Nemojte koristiti ovu jedinicu na otvorenom.
 • Budite izuzetno oprezni kada radite na kosinama i stepenicama.
 •  Uvijek hodajte naprijed. Nikad ne trči.
 • Očistite nakon upotrebe mokrog/suvog usisivača. Odložite otpad na odgovarajući način.
 • Za transport opreme uvijek koristite ručku za nošenje.

UPOZORENJE! Da biste izbjegli ozljede, nosite štitnike za uši kada radite s ovom jedinicom. Nosite masku za lice ili masku za prašinu na prašnjavim mjestima.

Ulaz za vazduh
Nikada ne pokrivajte otvore za dovod zraka. Čuvajte ih bez prepreka i krhotina. Oni uvijek moraju ostati čisti za pravilno hlađenje motora.
UPOZORENJE! Kako biste izbjegli ozljede, nemojte nositi široku odjeću ili predmete poput šalova, ogrlica, lanaca, kravata itd., koji bi mogli uvući u otvor za zrak. Kako se duga kosa ne bi uvukla u ulaz zraka, zavežite dugu kosu.

Osnovne vakuumske procedure
UPOZORENJE! Nemojte usisavati prašinu od suhozida, čađ iz kamina ili pepeo s jedinicom. Ovo je vrlo fina prašina koju filter neće uhvatiti i može oštetiti motor.
UPOZORENJE! Filter od pjene se mora koristiti za mokro usisavanje i obavezno očistite pjenasti filter nakon mokrog
usisavanje.

 • Postavite opremu na ravnu površinu koja nije osjetljiva na toplinu.
 • Za usisavanje uvijek koristite usisno crijevo. Držite usisno crijevo na udaljenosti od približno 0.4 in. (1 cm) iznad materijala koji se usisava.

UPOZORENJE! Kada usisavate velike količine tečnosti, nemojte potpuno uranjati nastavak četke u tečnost; ostavite razmak na vrhu otvora za pričvršćivanje četke kako biste omogućili dotok zraka. Mašina je opremljena plutajućim ventilom koji zaustavlja usisno djelovanje kada spremnik za prikupljanje dostigne svoj maksimalni kapacitet. Primijetit ćete smanjenje brzine motora. Kada se to dogodi, isključite mašinu, isključite je iz napajanja i ispustite tečnost u odgovarajuću posudu ili odvod. Da biste nastavili usisavanje, vratite rezervoar za prikupljanje sa električnom glavom.

 • Da biste spriječili pregrijavanje motora, zaustavite jedinicu na jedan minut nakon svakih 15 minuta korištenja.
 • Isključite i isključite jedinicu nakon usisavanja, prije čišćenja i održavanja. Nakon mokrog usisavanja, ispraznite rezervoar za prikupljanje, očistite i osušite iznutra i spolja prije skladištenja.
 • Ispraznite rezervoar vani kako biste izbjegli nered.
 • Očistite ili promijenite filtere (pogledajte odjeljak Održavanje) ako se učinak usisavanja pogorša. Nikada nemojte koristiti uređaj bez filtera.

UPOZORENJE! Nikada nemojte uklanjati napojnu glavu, a da prethodno ne okrenete prekidač za napajanje u položaj OFF i ne isključite jedinicu iz glavnog izvora napajanja.

Otpuštanje i sastavljanje glave za napajanje
UPOZORENJE! Da biste spriječili ozljede, provjerite je li prekidač u položaju OFF i da je jedinica isključena prije nego što priključite ili uklonite glavu za napajanje.

 1. Da biste uklonili napojnu glavu, podignite i otpustite bravu na rezama kako biste otvorili kućište (Sl. 8).
  SUNJOE-SWD6600-RM-električni-mokro-sušenje-usisivač-9
 2. Da biste ponovo pričvrstili glavu za napajanje, postavite glavu za napajanje na rezervoar i pričvrstite zasune za zaključavanje.
  BILJEŠKA: Glava za napajanje mora biti pričvršćena svaki put kada se jedinica koristi.

održavanje

UPOZORENJE! Prije pregleda, čišćenja ili servisiranja jedinice, zaustavite toplinski pištolj i uklonite bateriju, pričekajte da se toplinski pištolj ohladi. Nepoštivanje ovih uputstava može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili oštećenja imovine.
UPOZORENJE! Pri servisiranju koristite samo identične zamjenske dijelove. Upotreba bilo kojih drugih dijelova može stvoriti opasnost ili oštetiti proizvod.

Opći savjeti za čišćenje

Toplotni pištolj treba održavati čistim, suhim i bez ulja ili masti. Samo blagi sapun i damp za čišćenje toplotnog pištolja treba koristiti krpu. Ne dozvolite da tečnost uđe u alat.
Visoke temperature toplotnog pištolja će dovesti do toga da izlaz toplote vremenom postane tamniji. Ovo je normalno i neće uticati na njegov rad ili život.
Otvori za ventilaciju moraju biti čisti i bez stranih materija.
Najefikasniji način čišćenja ventilacijskih otvora je komprimiranim zrakom. Ne pokušavajte da čistite ubacivanjem šiljatih predmeta kroz otvore.
UPOZORENJE! Izbjegavajte koristiti rastvarače prilikom čišćenja plastičnih dijelova. Većina plastike podložna je oštećenjima od različitih vrsta komercijalnih rastvarača i može se oštetiti njihovom upotrebom. Koristite čiste krpe za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masti itd.

skladištenje

UPOZORENJE! Izlaz toplote toplotnog pištolja će ostati vruć neko vreme nakon upotrebe. Uvek ostavite toplotni pištolj da se ohladi pre skladištenja. Poštivanje ovog pravila će smanjiti rizik od ozbiljnih ozljeda ili oštećenja imovine.

 •  Isključite i izvadite bateriju. Ohladite jedinicu. Temeljno očistite kućište.
 • Čuvajte toplotni pištolj, s baterijom i punjačem u zatvorenom prostoru na sigurnom mjestu van domašaja djece.
Zbrinjavanje

Recikliranje alata

 • Ne odlažite električne uređaje kao nesortirani komunalni otpad. Koristite objekte za odvojeno sakupljanje.
 • Za informacije o dostupnim sistemima sakupljanja obratite se svojoj lokalnoj agenciji.
 •  Ako se električni uređaji bace na odlagališta ili odlagališta, opasne tvari mogu procuriti u podzemnu vodu i ući u prehrambeni lanac, šteteći vašem zdravlju i dobrobiti.
 • Prilikom zamjene starih uređaja novim, prodavač je zakonski obvezan vratiti vaš stari uređaj na odlaganje barem besplatno.

Recikliranje + odlaganje
Proizvod dolazi u pakovanju koje ga štiti od oštećenja tokom transporta. Čuvajte paket dok ne budete sigurni da su svi dijelovi isporučeni i da proizvod ispravno funkcionira. Reciklirajte pakovanje nakon toga ili ga sačuvajte za dugotrajno skladištenje. WEEE simbol. Otpadne električne proizvode ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Molimo reciklirajte tamo gdje postoje objekti. Obratite se lokalnim vlastima ili lokalnoj trgovini za propise o recikliranju.

Oprez za bateriju + odlaganje
Bateriju uvijek odlažite u skladu sa saveznim, državnim i lokalnim propisima. Za lokacije za recikliranje obratite se agenciji za reciklažu u vašem području.

OPREZ! Čak i ispražnjene baterije sadrže nešto energije. Prije odlaganja, pokrijte terminale električnom trakom kako biste spriječili kratki spoj baterije, što bi moglo uzrokovati požar ili eksploziju.

UPOZORENJE! Kako biste smanjili rizik od ozljeda ili eksplozije, nikada nemojte spaljivati ​​ili spaljivati ​​bateriju čak i ako je oštećena, mrtva ili potpuno ispražnjena. Kada se sagore, otrovna isparenja i materijali se emituju u okolnu atmosferu.

 1. Baterije se razlikuju ovisno o uređaju. Za specifične informacije pogledajte svoj priručnik.
 2. U svoj proizvod instalirajte samo nove baterije istog tipa (tamo gdje je to primjenjivo).
 3. Ako bateriju ne umetnete na ispravan polaritet, kao što je navedeno u odeljku za baterije ili priručniku, može skratiti životni vijek baterija ili uzrokovati curenje baterija.
 4. Ne miješajte stare i nove baterije.
 5. Ne miješajte alkalne, standardne (ugljično-cinkove) ili punjive (nikl-kadmijumske, nikal-metal-hidridne ili litijum-jonske) baterije.
 6. Ne bacajte baterije u vatru.
 7.  Baterije treba reciklirati ili zbrinuti u skladu sa državnim i lokalnim smjernicama.

Servis + podrška
Ako je vašem Sun Joe® bežičnom toplotnom pištolju potreban servis ili održavanje, pozovite Snow Joe® + Sun Joe® centar za korisničku podršku na 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Model + serijski brojevi
Kada kontaktirate kompaniju ili ponovo naručite dijelove, morat ćete navesti model i serijske brojeve vašeg proizvoda. Oni se nalaze na naljepnici zalijepljenoj na kućište vašeg bežičnog toplotnog pištolja. Kopirajte ove brojeve u prostor predviđen ispod.

SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-24

24V iON+ litijum-jonski punjač (24VCHRG-QC)

Federalna komisija za komunikacije (FCC)

UPOZORENJE! Sve promjene ili preinake na ovoj jedinici koje strana koja je odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu lišiti prava korisnika na upravljanje opremom.
Uređaj klase B:
BILJEŠKA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.
Ova ograničenja su stvorena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji.
Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama.
Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.
Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

 • Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
 • Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
 • Spojite opremu u utičnicu na krugu koji se razlikuje od onog na koji je povezan prijemnik.
 • Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

Opcionalna dodatna oprema

UPOZORENJE! UVIJEK koristite samo ovlaštene Snow Joe® + Sun Joe® zamjenske dijelove i pribor. NIKADA ne koristite zamjenske dijelove ili pribor koji nisu namijenjeni za korištenje s ovim bežičnim toplinskim pištoljem. Kontaktirajte Snow Joe® + Sun Joe® ako niste sigurni da li je bezbedno koristiti određeni rezervni deo ili dodatnu opremu sa vašim bežičnim toplotnim pištoljem. Upotreba bilo kojeg drugog dodatka ili pribora može biti opasna i može uzrokovati ozljede ili mehanička oštećenja.

Pribor stavka Model
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-18 24V iON+ 2.0 Ah litijum-jonska baterija Maksimalno vrijeme rada baterije (kontinuirano grijanje): 8 min 24VBAT-LTE
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-19 24V iON+ 2.5 Ah litijum-jonska baterija Maksimalno vrijeme rada baterije (kontinuirano grijanje): 10 min 24VBAT-LT
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-20 24V iON+ 4.0 Ah litijum-jonska baterija Maksimalno vrijeme rada baterije (kontinuirano grijanje): 16 min 24VBAT
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-21 24V iON+ 5.0 Ah litijum-jonska baterija Maksimalno vrijeme rada baterije (kontinuirano grijanje): 20 min 24VBAT-XR
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-22 iON+ 24V litijum-jonski brzi punjač 24VCHRG-QC
SUNJOE-24V-HG100-Bežični-Heat-Gun-23 iON+ 24V litijum-jonski punjač baterija sa dva porta 24VCHRG-DPC

BILJEŠKA: Dodatna oprema je podložna promjeni bez ikakve obaveze od strane Snow Joe® + Sun Joe® da dostavi obavještenje o takvim promjenama. Dodatna oprema se može naručiti online na sunjoe.com ili putem telefona kontaktiranjem centra za korisničku podršku Snow Joe® + Sun Joe® na 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

SNOW JOE® + SUN JOE® OBEĆANJE KORISNIKA

IZNAD SVEGA DRUGOG, Snow Joe, LLC („Snow Joe“) posvećen je vama, našem kupcu. Trudimo se da vaše iskustvo učinimo što ugodnijim. Nažalost, postoje slučajevi kada Snow Joe®, Sun Joe® ili Aqua Joe® proizvod („Proizvod“) ne radi ili se lomi u normalnim radnim uvjetima. Mislimo da je važno da znate šta možete očekivati ​​od nas. Zbog toga imamo ograničeno jamstvo („jamstvo“) za naše proizvode.

NAŠA GARANCIJA

Snow Joe jamči da novi, originalni, pogonjeni i ne pogonjeni proizvodi neće imati nedostataka u materijalu ili izradi kada se koriste za uobičajenu upotrebu u domaćinstvu, u periodu od dvije godine od datuma kupovine od strane originalnog kupca krajnjeg korisnika kada je kupljen Snow Joe ili od jednog od ovlaštenih prodavača Snow Joea sa dokazom o kupovini. Budući da Snow Joe nije u mogućnosti kontrolirati kvalitet svojih proizvoda koje prodaju neovlašteni prodavači, osim ako zakonom nije drugačije zabranjeno, ovo jamstvo ne odnosi se na proizvode kupljene od neovlaštenih prodavača. Ako vaš Proizvod ne radi ili postoji problem s određenim dijelom koji je pokriven uvjetima ove garancije, Snow Joe će odlučiti ili (1) poslati vam besplatni zamjenski dio, (2) zamijeniti proizvod novim ili usporedivi proizvod bez naknade ili (3) popravite proizvod. Kako je to cool!
Ovo jamstvo daje vam posebna zakonska prava, a možda imate i druga prava koja se razlikuju od države do države.

REGISTRACIJA PROIZVODA:
Snow Joe vas snažno potiče da registrirate svoj proizvod. Možete se registrirati putem interneta na snowjoe.com/register, ili štampanjem i slanjem registracione kartice dostupne na Internetu sa naše stranice webweb stranici, ili pozivom našeg Odjela za korisničku podršku na broj 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563), ili slanjem e-pošte na adresu help@snowjoe.com. Ako ne registrujete svoj proizvod, neće se umanjiti vaša garancijska prava. Međutim, registracija vašeg proizvoda omogućit će Snow Joeu da vam bolje pruži bilo koju potrebu za korisničkom uslugom.

TKO MOŽE TRAŽITI OGRANIČENO JAMSTVO:
Snow Joe ovo jamstvo produžava originalnom kupcu i originalnom vlasniku Proizvoda.

ŠTA NIJE POKRIVENO?
Ova garancija ne važi ako je Proizvod korišćen u komercijalne svrhe ili za aplikacije koje nisu u domaćinstvu ili za iznajmljivanje. Ova garancija takođe ne važi ako je proizvod kupljen od neovlašćenog prodavca. Ova garancija takođe ne pokriva kozmetičke promene koje ne utiču na performanse. Dijelovi koji se troše kao što su kaiševi, svrdla, lanci i zupci nisu obuhvaćeni ovom garancijom i mogu se kupiti na snowjoe.com ili pozivom na 1-866-SNOWJOE (1-866-766-9563).

Dokumenti / Resursi

SUNJOE SWD6600-RM Električni mokri suhi usisivač [pdf] Uputstvo za upotrebu
SWD6600-RM, električni usisivač za mokro suvo čišćenje, SWD6600-RM Električni mokri usisivač za suvi usisivač, usisivač za mokro suvo čišćenje, usisivač za suvo čišćenje, usisivač

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *