SAMSUNG - logo

C27G5*T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor
Uputstvo za upotrebuSAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor
Gaming Monitor
C27G5*T* C32G5*T* C34G5*T*

C27G5*T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne najave radi poboljšanja performansi.
Sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja kvalitete.
© Samsung
Samsung owns the copyright for this manual.
Zabranjena je upotreba ili reprodukcija ovog priručnika u dijelovima ili u cijelosti bez odobrenja Samsunga.
Zaštitni znakovi osim Samsungovih su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.

Prije korištenja proizvoda

Sigurnosne mjere
Upozorenje
Ako se ne pridržavate uputa, može doći do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, mogu doći do osobnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Ikona opreza Ovaj simbol označava visoku voltage je prisutno unutra. Opasno je doći u bilo kakav kontakt s bilo kojim unutrašnjim dijelom ovog proizvoda. iqpowertools 426HEPA ciklonski usisivač prašine HEPA filtracija - ALTERNATIVNA STRUJA simbol AC voltage: Nazivni voltage označeno ovim simbolom je AC voltage.
Ovaj simbol označava da je ovaj proizvod obuhvatio važnu literaturu koja se odnosi na rad i održavanje. SKIL QC5359B 02 20V Dual Port punjač - ikona 5 DC voltage: Nazivni voltage označeno ovim simbolom je DC voltage.
SKIL QC5359B 02 20V Dual Port punjač - ikona 7 Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a mains lead, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground). SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - icon. Oprez. Potražite upute za upotrebu: Ovaj simbol upućuje korisnika da pregleda korisničke upute za daljnje sigurnosne informacije.

Struja i sigurnost
Upozorenje

 • Nemojte koristiti oštećen kabel za napajanje ili utikač, niti labavu utičnicu.
 • Ne koristite više proizvoda s jednom utičnicom.
 • Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.
 • Utikač za struju umetnite do kraja tako da ne bude labav.
 • Priključite utikač u uzemljenu utičnicu (samo sa izolacijskim uređajima tipa 1).
 • Nemojte savijati ili povlačiti kabel za napajanje silom. Pazite da kabel za napajanje ne ostavite ispod teških predmeta.
 • Ne stavljajte kabel za napajanje ili proizvod blizu izvora topline.
 • Očistite svu prašinu oko iglica utikača ili utičnice suhom krpom.

Oprez

 • Nemojte odspajati kabel za napajanje dok se proizvod koristi.
 • Koristite samo kabl za napajanje koji je uz proizvod isporučio Samsung. Nemojte koristiti kabel za napajanje s drugim proizvodima.
 • Držite utičnicu na mjestu gdje je priključen kabel za napajanje neometano.
  ‒ Kabl za napajanje mora biti isključen da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada se pojavi problem.
 • Držite utikač prilikom odspajanja kabela za napajanje iz utičnice.

instalacija
Upozorenje

 • NEMOJTE STAVLJATI SVJEĆE, SREDSTVE OD ISEKA ILI CIGARETE NA VRH PROIZVODA. NE INSTALIRAJTE PROIZVOD U BLIZINI IZVORA TOPLOTE.
 • Ne postavljajte proizvod u prostore sa slabom ventilacijom kao što su police za knjige ili ormari.
 • Instalirajte proizvod najmanje 10 cm od zida kako biste omogućili ventilaciju.
 • Držite plastičnu ambalažu van dohvata djece.
  ‒ Djeca se mogu ugušiti.
 • Nemojte instalirati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurna polica, nagnuta površina itd.)
  ‒ Proizvod može pasti i oštetiti se i/ili uzrokovati ozljedu.
  ‒ Upotreba proizvoda u području sa prekomjernom vibracijom može oštetiti proizvod ili uzrokovati požar.
 • Nemojte instalirati proizvod u vozilo ili na mjesto izloženo prašini, vlazi (kapanje vode itd.), Ulju ili dimu.
 • Ne izlažite proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti ili vrućim predmetima, poput peći.
  ‒ Životni vijek proizvoda može se smanjiti ili može doći do požara.
 • Nemojte instalirati proizvod na dohvat male djece.
  ‒ Proizvod može pasti i ozlijediti djecu.
 • Edible oil, such as soybean oil, can damage or deform the product. Do not install the product in a Installation
  Upozorenje
 • NEMOJTE POSTAVLJATI SVIJEĆE, ODGOVARAJUĆE INSEKTE ILI CIGARETE NA VRH PROIZVODA. NEMOJ
  INSTALIRAJTE PROIZVOD U BLIZINI IZVORA TOPLOTE.
 • Ne postavljajte proizvod u prostore sa slabom ventilacijom kao što su police za knjige ili ormari.
 • Instalirajte proizvod najmanje 10 cm od zida kako biste omogućili ventilaciju.
 • Držite plastičnu ambalažu van dohvata djece.
  ‒ Djeca se mogu ugušiti.
 • Nemojte instalirati proizvod na nestabilnu ili vibrirajuću površinu (nesigurna polica, nagnuta površina itd.)
  ‒ Proizvod može pasti i oštetiti se i/ili uzrokovati ozljedu.
  ‒ Upotreba proizvoda u području sa prekomjernom vibracijom može oštetiti proizvod ili uzrokovati požar.
 • Nemojte instalirati proizvod u vozilo ili na mjesto izloženo prašini, vlazi (kapanje vode itd.), Ulju ili dimu.
 • Ne izlažite proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti, toploti ili vrućim predmetima, poput peći.
  ‒ Životni vijek proizvoda može se smanjiti ili može doći do požara.
 • Nemojte instalirati proizvod na dohvat male djece.
  ‒ Proizvod može pasti i ozlijediti djecu.
 • Edible oil, such as soybean oil, can damage or deform the product. Do not install the product in a

Oprez

 • Ne ispuštajte proizvod dok se krećete.
 • Ne odlažite proizvod na prednju stranu.
 • Prilikom postavljanja proizvoda na ormarić ili policu, pazite da donji rub prednje strane proizvoda ne strši.
  ‒ Proizvod može pasti i oštetiti se i/ili uzrokovati ozljedu.
  ‒ Instalirajte proizvod samo na ormare ili police odgovarajuće veličine.
 • Lagano odložite proizvod.
  ‒ Može doći do kvara proizvoda ili povreda.
 • Postavljanje proizvoda na neuobičajeno mjesto (mjesto izloženo puno fine prašine, hemijskih supstanci, ekstremnih temperatura ili značajnog prisustva vlage, ili mjesto na kojem će proizvod raditi kontinuirano tokom dužeg vremenskog perioda) može ozbiljno utjecati na performanse.
  ‒ Obavezno se obratite Samsung centru za korisničku podršku ako želite da instalirate proizvod na takvom mestu.
 • Prije sastavljanja proizvoda, postavite proizvod na ravnu i stabilnu površinu tako da ekran bude okrenut prema dolje.
  ‒ The product is curved. Placing pressure on the product when on a flat surface may damage the product. When the product is on the ground facing up or down, do not put pressure on it.

operacija
Upozorenje

 • Postoji velika voltage unutar proizvoda. Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod.
  ‒ Obratite se Samsung korisničkom centru radi popravke.
 • Za premještanje proizvoda, prvo odspojite sve kabele s njega, uključujući i kabel za napajanje.
 • If the product generates abnormal sounds, a burning smell or smoke, disconnect the power cord immediately and contact Samsung Customer Service Center.
 • Ne dopustite djeci da vise s proizvoda ili da se penju na njega.
  ‒ Djeca se mogu ozlijediti ili ozbiljno ozlijediti.
 • If the product is dropped or the outer case is damaged, turn off the power and disconnect the power cord. Then contact Samsung Customer Service Center.
  ‒ Nastavak upotrebe može dovesti do požara ili strujnog udara.
 • Ne ostavljajte teške predmete ili predmete koji se sviđaju djeci (igračke, slatkiši itd.) Na vrhu proizvoda.
  ‒ Proizvod ili teški predmeti mogu pasti dok djeca pokušavaju dohvatiti igračke ili slatkiše što može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
 • Tijekom munje ili oluje s grmljavinom isključite proizvod i uklonite kabel za napajanje.
 • Ne ispuštajte predmete na proizvod i ne udarajte.
 • Ne pomičite proizvod povlačenjem kabela za napajanje ili bilo kojeg kabela.
 • Ako se otkrije curenje plina, ne dirajte proizvod ili utikač. Takođe, odmah prozračite prostor.
 • Ne podižite i ne pomičite proizvod povlačenjem kabela za napajanje ili bilo kojeg kabela.
 • Ne koristite i ne držite zapaljive sprejeve ili zapaljive tvari u blizini proizvoda.
 • Pazite da ventilacijski otvori nisu blokirani stolnjacima ili zavjesama.
  ‒ Povećana unutrašnja temperatura može izazvati požar.
 • Do not insert metallic objects (chopsticks, coins, hairpins, etc) or objects that burn easily (paper, matches, etc.) into the product (via the vent or input/output ports, etc.).
  ‒ Obavezno isključite proizvod i izvucite kabl za napajanje kada voda ili druge strane materije uđu u proizvod. Zatim kontaktirajte Samsung centar za korisničku podršku.
 • Ne stavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, lonci, boce, itd.) ili metalne predmete na vrh proizvoda.
  ‒ Obavezno isključite proizvod i izvucite kabl za napajanje kada voda ili druge strane materije uđu u proizvod. Zatim kontaktirajte Samsung centar za korisničku podršku.

Oprez

 • Ostavljanje ekrana fiksiranog na nepokretnu sliku na duži vremenski period može prouzrokovati utiskivanje slike ili neispravne piksele.
  ‒ Set the screen to power-saving mode or moving-picture screen saver when not using the product for an extended period of time.
 • Odspojite kabel za napajanje iz utičnice ako proizvod ne planirate koristiti duže vrijeme (godišnji odmor itd.).
  ‒ Dust accumulation combined with heat can cause a fire, electric shock or electric leakage.
 • Koristite proizvod preporučene rezolucije i frekvencije.
  ‒ Your eyesight may deteriorate.
 • Nemojte spajati AC/DC adaptere.
 • Uklonite plastičnu vrećicu sa AC/DC adaptera prije upotrebe.
 • Nemojte dozvoliti da voda uđe u AC/DC adapter ili da ga smoči.
  ‒ An electric shock or fire may result.
  ‒ Avoid using the product outdoors where it can be exposed to rain or snow.
  ‒ Be careful not to get the AC/DC adapter wet when you wash the floor.
  • Do not put the AC/DC adapter near to any heating apparatus.
  ‒ Otherwise, a fire may result.
 • Držite AC/DC adapter u dobro provetrenom prostoru.
 • Ako AC/DC adapter za napajanje postavite tako da visi sa ulazom kabla okrenutim prema gore, voda ili druge strane tvari mogu ući u adapter i uzrokovati kvar adaptera.
  Obavezno postavite AC/DC adapter za napajanje ravno na sto ili pod.
 • Nemojte držati proizvod naopako niti ga pomicati držeći postolje.
  ‒ The product may fall and become damaged or cause an injury.
 • Gledanje u ekran preblizu duže vrijeme može vam pogoršati vid.
 • Ne koristite ovlaživače ili peći oko proizvoda.
 • Odmarajte oči više od 5 minuta ili gledajte u objekte na daljinu svakih 1 sat korištenja proizvoda.
 • Ne dodirujte ekran ako je proizvod uključen duže vrijeme jer će se zagrijati.
 • Skladištite mali pribor izvan dohvata djece.
 • Budite oprezni kada podešavate ugao proizvoda.
  ‒ Your hand or finger may get stuck and injured.
  ‒ Tilting the product at an excessive angle may cause the product to fall and an injury may result.
 • Ne stavljajte teške predmete na proizvod.
  ‒ Može doći do kvara proizvoda ili povreda.
 • Kada koristite slušalice, nemojte pojačavati jačinu zvuka.
  ‒ Having the sound too loud may damage your hearing.

čišćenje
Modeli visokog sjaja mogu razviti bijele mrlje na površini ako se u blizini koristi ovlaživač zraka ultrazvučnim valovima.
― Obratite se najbližem Samsung centru za korisničku podršku ako želite da očistite unutrašnjost proizvoda (naknada za uslugu će se naplatiti.)
Ne pritiskajte ekran proizvoda rukama ili drugim predmetima. Postoji opasnost od oštećenja ekrana.
― Budite pažljivi pri čišćenju jer se ploča i spoljašnjost naprednih LCD-a lako izgrebu.
Prilikom čišćenja poduzmite sljedeće korake.

 1. Isključite proizvod i računar.
 2. Odspojite kabel za napajanje iz proizvoda.
  ― Držite kabl za napajanje za utikač i ne dodirujte kabl mokrim rukama. U suprotnom može doći do strujnog udara.
 3. Obrišite proizvod čistom, mekom i suvom krpom.
  Nakvasite mekanu krpu u vodi, dobro je izvadite, a zatim krpom obrišite vanjsku stranu proizvoda.
  ‒ Nemojte nanositi sredstvo za čišćenje koje sadrži alkohol, rastvarač ili surfaktant na proizvod.
  ‒ Nemojte prskati vodu ili deterdžent direktno na proizvod.
 4. Priključite kabel za napajanje na proizvod kada čišćenje završi.
 5. Uključite proizvod i računar.

Ispravno držanje za upotrebu proizvoda

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Correct posture

Koristite proizvod u ispravnom položaju na sljedeći način:

 • Ispravite leđa.
 • Ostavite udaljenost od 45 do 50 cm između oka i ekrana i gledajte prema dolje u ekran.
 • Držite oči direktno ispred ekrana.
 • Podesite ugao tako da se svjetlost ne reflektira na ekranu.
 • Podlaktice držite okomito na nadlaktice i poravnajte ih stražnjim dijelom ruku.
 • Držite laktove pod pravim kutom.
 • Podesite visinu proizvoda tako da vam koljena mogu biti savijena na 90 stupnjeva ili više, pete pričvršćene za pod, a ruke niže od srca.
 • Do the Eye exercises or blink frequently, then eye fatigue will be relieved.

Pripreme

instalacija
Postavljanje postolja

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - figSAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - fig1SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - fig2

Postavite postolje na vrat postolja prema smjeru prikazanom na slici. Provjerite je li vrat postolja čvrsto spojen.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - fig3Čvrsto pričvrstite spojni vijak na dnu postolja.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - fig4
Hold the back of the product as shown in the figure. Push the assembled stand into the main body in the direction of the arrow as shown in the figure.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - fig5

Stand up the monitor and remove the package.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - fig6

Montaža stalka je završena.

Uklanjanje postolja
― Before removing the stand from the product, place the product on a flat and stable surface with the screen facing down.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Stand

Place the protective Styrofoam (cushion) included in the package on the floor and place the product facing down on the Styrofoam, as shown in the image. If Styrofoam is  unavailable, use a thick sitting mat.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Stand1

While holding the product with one hand, pull the stand neck with your other hand to in detach the stand as shown in the figure.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Stand2

Remove the stand neck from the stand base by pulling it in the direction of the arrow as shown in the figure.

Mjere opreza pri premještanju proizvoda

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - product

 • Držite donje uglove ili ivice proizvoda kada ga pomerate.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - product1
 • Do not hold the product upside down only the stand.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - product2
 • Nemojte direktno pritiskati ekran.
 • Nemojte držati ekran kada pomičete proizvod.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - product3
 • Nemojte pritiskati proizvod. Postoji opasnost od oštećenja proizvoda.

Provjera prostora oko proizvoda
Pobrinite se da imate dovoljno prostora za ventilaciju kada postavljate proizvod. Povećanje unutrašnje temperature može uzrokovati požar i oštetiti proizvod. Održavajte dovoljno prostora oko proizvoda kao što je prikazano na dijagramu prilikom instaliranja proizvoda.
― The exterior may differ depending on the product.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Checking

Podešavanje nagiba proizvoda
― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od prikazanog. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Product Tilt

 • Nagib proizvoda se može podesiti.
 • Držite donji dio proizvoda i pažljivo podesite nagib.

Brava protiv krađe
― An anti-theft lock allows you to use the product securely even in public places.
― The locking device shape and locking method depend on the manufacturer. Refer to the manuals provided with your anti-theft locking device for details.
Za zaključavanje uređaja za zaključavanje protiv krađe:

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Lock

 1. Pričvrstite kabel uređaja za zaključavanje protiv krađe na težak predmet, poput stola.
 2. Provucite jedan kraj kabla kroz petlju na drugom kraju.
 3. Umetnite uređaj za zaključavanje u otvor za zaključavanje protiv krađe na zadnjoj strani proizvoda.
 4. Zaključajte uređaj za zaključavanje.
  ‒ Uređaj za zaključavanje protiv krađe može se kupiti zasebno.
  ‒ Za detalje pogledajte priručnike koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje protiv krađe.
  ‒ Uređaji za zaključavanje protiv krađe mogu se kupiti u prodavcima elektronike ili na mreži.

Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
― Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, please contact your nearest dealer  for additional information. If you install the product on a slanted wall, it may fall and result in severe personal injury. Samsung wall mount kits contain a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.

 • Ne koristite vijke koji su duži od standardne dužine ili koji nisu u skladu sa specifikacijama VESA standarda. Predugi vijci mogu oštetiti unutrašnjost proizvoda.
 • Kada instalirate zidni nosač koji nije navedeni proizvod, njegova instalacija može biti teška.
 • Za zidne nosače koji nisu u skladu sa VESA standardnim specifikacijama vijaka, dužina vijaka može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
 • Ne pričvršćujte vijke prečvrsto. To može oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Samsung nije odgovoran za ove vrste nesreća.
 • Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako se koristi zidni nosač koji nije VESA ili nije specificiran ili potrošač ne poštuje upute za instalaciju proizvoda.
 • Ne montirajte proizvod pod nagibom većim od 15 stepeni.
 • Standardne dimenzije kompleta za zidno postavljanje prikazane su u donjoj tabeli.
Naziv modela VESA specifikacije rupa za vijke
(A * B) u milimetrima
Standardni vijak količina
C27G5*T* /
C32G5*T* /
C34G5*T*
75.0 x 75.0 M4 4 EA

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - fig7

― Do not install your Wall Mount Kit while your product is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Kontrolna tabla
― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od prikazanog. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Control Panel

Dijelovi Opis
JOG dugme Dugme za više smjerova koje pomaže u navigaciji.
 

LED za napajanje

Ovaj LED indikator je status napajanja.
— You can select the power LED operation to be enabled or disabled on the menu screen. (SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu → sistem LED lampica za napajanje uključena)
Da biste koristili vodič za funkcijske tipke, pritisnite dugme JOG kada je ekran uključen.
— When the product not displays the OSD menu, the JOG Button could be used as below.
Vodič za funkcijske tipke — Up : Change the settings for svjetlost, kontrast, I Oštrina.
— Down : Change the zapremina podešavanje.
— Left or Right : Change the izvor podešavanje.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu1izvor — PRESS(ENTER): The selected item will be applied.
Changes the input source. A message will appear on the top left corner of the screen if the input source has been changed.
  SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - MenuMeni Prikazuje glavni meni na ekranu.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Eye Režim očuvanja očiju Omogućava oko štediša način.
— C27G5*T* / C32G5*T* model only.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - PBP PBP Omogućava PBP režim.
— C34G5*T* model only.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Power Off moć isključen Isključuje proizvod.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Returnpovratak Izlazi sa stranice menija.

Povezivanje i upotreba izvornog uređaja

Pročitajte ispod prije povezivanja proizvoda.

 1. Before connecting the product, check the shapes of both ports of the supplied signal cables and the
  shapes and locations of the ports on the product and external device.
 2. Prije povezivanja proizvoda, obavezno uklonite kablove za napajanje iz proizvoda i vanjskog uređaja kako biste spriječili oštećenje proizvoda zbog kratkog spoja ili prenapona.
 3.  Nakon što su svi signalni kabeli pravilno spojeni, ponovo spojite kablove za napajanje na proizvod i vanjski uređaj.
 4. Nakon što je povezivanje završeno, svakako pročitajte priručnike kako biste se upoznali s funkcijama proizvoda, mjerama opreza i drugim podacima potrebnim za pravilnu upotrebu proizvoda.
  ― Connecting parts may differ in different products.
  ― Dostavljeni portovi mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda.

Luke

―Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od prikazanog. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Pogledajte stvarni proizvod.SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Ports

luka Opis
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Power Off1 Povežite se na audio izlazni uređaj kao što su slušalice ili slušalice.
HDMI-IN Povezuje se s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.
DP IN Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
SERVIS Koristite USB memorijski stick za nadogradnju softvera.
DC 19V Povezuje se na AC/DC adapter.

Povezivanje i korišćenje računara
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računaru.
Povezivanje pomoću HDMI kabla

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - HDMI CablePovezivanje pomoću HDMI-DVI kabla

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - DVI Cable

― Audio funkcija nije podržana ako je izvorni uređaj povezan pomoću HDMI-DVI kabla.
― Optimalna rezolucija možda neće biti dostupna sa HDMI-DVI kablom.

Povezivanje pomoću DP kabla

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - DP Cable

―Preporučljivo je da koristite DP kabl koji ste dobili kao dodatnu opremu. Ako nije priložen, obavezno koristite DP kabl od 1.5 m ili manji.
― Koristite VESA sertifikovani DP 1.2 kabl ili noviji i njegov pol.
Povezivanje na slušalice ili slušaliceSAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - earphones

― Koristite slušalice ili slušalice kada aktivirate zvuk pomoću HDMI-HDMI ili DP kabla.
― Utičnica za slušalice ili slušalice podržava samo 3 provodnika tip-ring-sleeve (TRS).

Povezivanje napajanja

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Power

 1. Povežite kabl za napajanje sa AC/DC adapterom. Zatim povežite AC/DC adapter na DC 19V port na poleđini proizvoda.
 2. Zatim priključite kabel za napajanje u utičnicu.
 3. Pritisnite dugme JOG na dnu proizvoda da biste ga uključili.
  ― Input voltage se automatski prebacuje.

Uređivanje spojenih kabela

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Cables

Put both cables in the cable holder on the stand (HOLDER-STAND CABLE) to organize the cables, as shown in the figure. Assembly is complete.

Postavljanje optimalne rezolucije
Informativna poruka o postavljanju optimalne rezolucije pojavit će se ako prvi put nakon kupnje uključite proizvod.
Odaberite jezik u informativnoj poruci i promijenite rezoluciju na vašem računaru na optimalnu postavku.
―Ako nije odabrana optimalna rezolucija, poruka će se pojaviti do tri puta u određenom vremenu čak i kada se proizvod isključi i ponovo uključi.
― Ako želite da postavite optimalnu rezoluciju za svoj računar, pogledajte (Pitanja i odgovori) → „Kako mogu da promenim rezoluciju?“
― Možete podesiti brzinu osvežavanja u skladu sa rezolucijom ekrana tako što ćete izabrati Igra → Brzina osvežavanja u OSD meniju.
― To enable the maximum refresh rate, set FreeSync to On or set Refresh Rate to 144 Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165 Hz (C34G5*T*).

List of graphic cards supporting HDR10
HDR10 is accessible only on Windows 10 systems equipped with graphic cards that support Play Ready 3.0
Digital Rights Management (for protected HDR content). Use graphic cards listed below for HDR10.

 • NVIDIA GeForce 1000 series or higher
 • AMD Radeon™ RX 400 series or higher
 • Intel UHD Graphics 600 series or higher
  ― Graphic cards that support hardware-accelerated 10-bit video decoding for HDR video codecs are recommended.

Meni

Vodič za funkcijske tipke →SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu

―Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od prikazanog. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta.

igra

2nd 3rd Opis
Refresh Rate Promijenite brzinu osvježavanja ekrana. Veća brzina osvježavanja može smanjiti naprezanje očiju.
60 Hz / 120 Hz / 144 Hz
—  C27G5*T* / C32G5*T* model only.
DisplayPort: 60 Hz / 100 Hz / 165 Hz HDMI: 60 Hz / 100 Hz
—  C34G5*T* model only.
— This menu is not available when FreeSync je postavljeno.
— Changing the Refresh Rate may cause screen flickering, depending on the PC’s graphics card.
— The function is available in a PC equipped with the graphics card that can change the refresh rate.
It is unavailable in the devices (e.g. AV devices) with fixed refresh rates. If the function is applied, the screen may have malfunction.
— If the Refresh Rate function is in use and the text displayed on the PC screen looks blurry or corrupted, resolve the issue by changing the resolution of the PC screen to the recommended resolution.
2nd 3rd Opis
Crni ekvilajzer Podesite svjetlinu tamnih područja.
Kako se vrijednost približava 1, tamnije oblasti ekrana postaju svjetlije, što olakšava pronalaženje neprijatelja prilikom igranja igre. Da biste lakše pronašli neprijatelje tokom igre, koristite nižu vrijednost.
Kako se vrijednost približava 20, tamnija područja ekrana postaju tamnija i kontrast se povećava.
— This menu is not available when Režim očuvanja očiju je omogućeno.
— This menu is not available when Režim slike je postavljeno na kino režim.
— This menu is not available when Dinamički kontrast je omogućeno.
- The Crni ekvilajzer feature is only activated at a certain AV resolution, such as 720P @ 60Hz and 1080P @ 60Hz.
odgovor vrijeme Ubrzajte stopu odziva panela kako bi video izgledao življi i prirodniji.
— It is best to set Vrijeme odziva to standard or brže kada nisi viewigranje filma ili igrice.
— This menu is not available when FreeSync je postavljeno.
- Kada Režim slike je postavljeno na dinamičan or Režim očuvanja očiju je postavljeno na On, u Fastest (MBR) menu is deactivated.
- The Fastest (MBR) menu is only available when Refresh Rate is set to 144Hz (C27G5*T* / C32G5*T*), 165Hz (C34G5*T*).
FreeSync FreeSync technology is solution that eliminates screen tearing without all the usual lag and latency. FreeSync can be operated when you use AMD’s graphic card with supporting FreeSync rješenje.
Za više informacija pogledajte stranicu FreeSync (za AMD grafičku karticu).
Nisko ulazno kašnjenje Minimize input lag for fast reactions by reducing the video processing time.
— This menu is not available when FreeSync je omogućeno.
— This menu is not available when Refresh Rate is set to 120Hz / 144Hz (C27G5*T* / C32G5*T* model only.).
— This menu is not available when Refresh Rate is set to 60Hz / 100Hz / 165Hz (C34G5*T* model only.) (in DisplayPort režim).
— If the refresh rate of the PC is different from the setting for Refresh Rate on the product, the function may not be supported.
Virtualna ciljna tačka •  isključen: Virtualna ciljna tačka is not available while isključen je izabran.
•  SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Return1 : Select the preferred aim point style.
•  Resetovanje Položaj: Restore the aim point position to the default.
2nd 3rd Opis
ekran veličina Odaberite najbolju veličinu ekrana i omjer.
— This menu is not available when FreeSync je omogućeno.
In PC način
auto: Display the picture according to the aspect ratio of the input source.
širok: Display the picture in full screen regardless of the aspect ratio of the input source.
17 " (4: 3): Use a 4:3 aspect ratio on a 17-inch screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
19 " (4: 3): Use a 4:3 aspect ratio on a 19-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
19″ Wide (16:10): Use a 16:10 aspect ratio on a 19-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
21.5″ Wide (16:9): Use a 16:9 aspect ratio on a 21.5-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
22″ Wide (16:10): Use a 16:10 aspect ratio on a 22-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
23 " širok (16: 9): Use a 16:9 aspect ratio on a 23-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
27″ Wide (16:9): Use a 16:9 aspect ratio on a 27-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
—  C34G5*T* model only.
29 " širok (21: 9): Use a 21:9 aspect ratio on a 29-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
—  C34G5*T* model only.
2nd 3rd Opis
U AV modu
· 4:3: Display the picture with an aspect ratio of 4:3. Suitable for videos and standard broadcasts.
·  16:9: Display the picture with an aspect ratio of 16:9.
· 21:9: Display the picture with an aspect ratio of 21:9.
— C34GST model only.
·  Screen Fit: Prikazati picture with the original aspect ratio without cutting off.
· 17′ (4:31: Use a 4:3 aspect ratio on a 17-inch screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
· 19′ (4:3): Use a 4:3 aspect ratio on a 19-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
· 19′ Wide (16:1W: Use a 16:10 aspect ratio on a 19-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
· 21.5-Wide (16:9): Use a 16:9 aspect ratio on a 21.5-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
· 22- Wide (16:10): Use a 16:10 aspect ratio on a 22-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
· 23- Wide (16:9): Use a 16:9 aspect ratio on a 23-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
·  27′ Wide (16:9): Use a 16:9 aspect ratio on a 27-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
– C3485T model only.
· 29″ širok (21: 9): Koristite 21: 9 aspect ratio on a 29-inch wide screen. Pictures with a different aspect ratio will not be displayed.
– C34GST model only.
— The function may not be supported depending on the ports provided with the product.
— Changing the Veličina ekrana is available when the following conditions are satisfied.
— The input source is 480p, Slop, 720p, or 1080p and product can display normally (Not every model can support all of these signals.).
— This can only be set when the external input is connected through HDMI/DP and PC/AV mod je postavljeno na AVI.
— This option is available when FreeSync je postavljeno na Isključeno.

slika

2nd 3rd Opis
Režim slike Ovaj meni pruža optimalan kvalitet slike prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
— This menu is not available when Režim očuvanja očiju je omogućeno.
- Režim slike is disabled when the input is an HDR signal.
In PC način
običaj: Customize the screen settings.
FPS: Increase the brightness of darker areas of the FPS (First-Person Shooter) game screen. This mode increases visibility of your enemies during a FPS (First-Person Shooter) game.
RTS: Increase the color temperature and contrast ratio to improve visibility of the RTS (Real-Time Strategy) screen and minimap.
RPG: This mode is optimized for 3D graphics and instant messaging on the RPG (Role Playing Game) game screen.
AOS: Increase the contrast ratio to obtain a picture quality optimized for the AOS (Aeon Of Strife) game screen.
kino: Obtain the brightness and sharpness of monitors suitable for enjoying video and DVD content.
dinamičan kontrast: Obtain balanced brightness through automatic contrast adjustment. In AV mode When the external input is connected through HDMI/DP and PC/AV mod je postavljeno na AV, Režim slike has four picture settings (dinamičan, standard, film i običaj) that are preset at the factory. You can activate either dinamičan, standard, film or običaj. Možete odabrati običaj which automatically recalls your personalized picture settings.
dinamičan: Select this mode to view a sharper image than in standard režim.
•  standard: Select this mode when the surroundings are bright.
•  film: Select this mode when the surroundings are dark. This will save power and reduce eye fatigue.
•  običaj: Select this mode when you want to adjust the image according to your preferences.
- The Režim slike feature is only activated at a certain AV resolution, such as 720P @ 60Hz and 1080P @ 60Hz.
 2nd 3rd Opis
svjetlost Možete podesiti opštu osvetljenost slike. (Raspon: 0~100)
Veća vrijednost će učiniti da slika izgleda svjetlije.
— This menu is not available when Režim očuvanja očiju je omogućeno.
kontrast Podesite kontrast između objekata i pozadine. (Raspon: 0~100)
Veća vrijednost će povećati kontrast kako bi objekt izgledao jasnije.
— This menu is not available when Režim slike je postavljeno na kino or Dinamički kontrast režim.
Oštrina Učinite obrise objekata jasnijim ili mutnijim. (Raspon: 0~100)
Veća vrijednost će učiniti obrise objekata jasnijim.
— This menu is not available when Režim slike je postavljeno na kino or Dinamički kontrast režim.
Boja Podesite nijansu ekrana.

•  Toni u boji: Select a color tone that best suits your viewing needs.— When the external input is connected through HDMI/DP and PC/AV mod je postavljeno na AV (720P @ 60Hz and 1080P @ 60Hz), Toni u boji has four color temperature settings (hladan, normalan, topao i običaj).
•  Red: Adjust the red saturation level. Values closer to 100 mean greater intensity for the color.
•  Green: Adjust the green saturation level. Values closer to 100 mean greater intensity for the color.
•  Plava boja: Adjust the blue saturation level. Values closer to 100 mean greater intensity for the color.
•  gama: Adjust the middle level of luminance.
— This menu is not available when Režim očuvanja očiju je omogućeno.
— This menu is not available when Režim slike je postavljeno na kino režim.
— This menu is not available when Dinamički kontrast je omogućeno.

2nd 3rd Opis
Nivo crne If a DVD player or set-top box is connected to the product via HDMI, image quality degradation (contrast/color degradation, black level, etc.) may occur, depending on the connected source device.
In such case, Nivo crne can be used to adjust the image quality.
normalan: Select this mode when there is no contrast ratio degradation.
nizak: Select this mode to reduce the black level and increase the white level when there is a contrast ratio degradation.
— This function is only available in HDMI režim.
- Nivo crne may not be compatible with some source devices.
- The Nivo crne feature is only activated at a certain AV resolution, such as 720P @ 60Hz and 1080P @ 60Hz.
— Adjust the Black nivo because the image quality may differ depending on the external device.
Režim očuvanja očiju Postavite na optimalan kvalitet slike pogodan za opuštanje očiju.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” is a certification for products which meet requirements for lower blue light levels. When Režim očuvanja očiju je 'On‘, the blue light that wavelength is around 400nm will decrease, and it will provide an optimum picture quality suitable for eye relaxation. At the same time, the blue light level is lower than in the default settings, and it was tested by TÜV Rheinland and certified as it met the requirements of TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standards.
Podešavanje ekrana H-položaj: Move the screen to the left or right.
V-položaj: Move the screen up or down.
— This option is only available when PC/AV mod je postavljeno na AV.
— This menu is only available when Veličina ekrana je postavljeno na Screen Fit in AV Moda.
When a 480P or 576P or 720P or 1080P signal is input in AV mode and the product can display normally, select ekran fit to adjust horizontal position and vertical position in 0-6 levels.

PBP (Supported model: C34G5*T*)

―Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o modelu proizvoda. Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od prikazanog. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta.
― If the PBP function is in use and the text displayed on the PC screen looks blurry or corrupted, resolve the issue by changing the resolution of the PC screen to the recommended resolution.
― Do not arbitrarily change the PBP function while playing a game. Otherwise, some game apps may not respond, resulting in screen errors.

2nd 3rd Opis
PBP mode Turn PBP Mode on or off.
If the source device does not send a video signal at an appropriate resolution for display in PBP mode, a blank screen may appear when the PBP function is turned on.
— 4K output from an AV device is not supported when PBP mode is On.
izvor Select the source for each screen.
— This option is available when PBP mode je postavljeno na On.
zvuk izvor Set which screen you want to hear the sound for.
SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - icon 8
— This option is available when PBP mode je postavljeno na On.
Screen Ratio Set the Screen Ratio for PBP mode. In PC način
auto: Display the picture according to the aspect ratio of the input source.
širok: Display the picture in full screen regardless of the aspect ratio of the input source. In AV način
4: 3: Display the picture with an aspect ratio of 4:3. Suitable for videos and standard broadcasts.
16: 9: Display the picture with an aspect ratio of 16:9.
Screen Fit: Display the picture with the original aspect ratio without cutting off.
— The function may not be supported depending on the ports provided with the product.
— Changing the ekran odnos is available when the following conditions are satisfied.
—  The input source is 480p, 576p, 720p or 1080p and product can display normally (Not every model can support all of these signals.).
—  This can only be set when the external input is connected through HDMI/DP and PC/AV način je postavljeno na AV.
—  This option is available when FreeSync je onemogućen.
— This option is available when PBP mode je postavljeno na On.
2nd 3rd Opis
kontrast Adjust the contrast level. Values closer to 100 mean a bigger light/dark contrast.
— This option is available when PBP mode je postavljeno na On.

Prikaz na ekranu

2nd 3rd Opis
Jezik Podesite jezik menija.
— A change to the language setting will only be applied to the onscreen menu display.
— It will not be applied to other functions on your PC.
Prikaz vremena OSD meni će automatski nestati ako se meni ne koristi određeni vremenski period.
prikaz vrijeme is a function to specify the time which you want the OSD menu to disappear.

sistem

2nd 3rd Opis
 zapremina Podesite zapremina controlling the JOG button LEFT/RIGHT.
— To activate the nijem function, access the zapremina control screen, then use the JOG button to move the focus down. To deactivate the nijem function, access the zapremina control screen, then increase or decrease the zapremina.
Dinamička svjetlina Automatically adjust the Brightness to provide the best possible screen contrast under the current conditions.
— This menu is not available when Režim očuvanja očiju je omogućeno.
— If the Brightness is set too low, the operation may not work properly.
 2nd  3rd  Opis
Off Timer Plus Isključi tajmer Isključi tajmer: Uključi Isključi tajmer režim.
Turn Off After: The off timer can be set within a range of 1 to 23 hours. The product will automatically power off after the specified number of hours.
— This option is only available when Isključi tajmer je postavljeno na On.
— For products for the market in some regions, the Isključi tajmer is set to automatically activate 4 hours after the product powers on. This is done in accordance with power supply regulations. If you do not want the timer to activate, go toSAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu  → sistem Off Timer Plus i postaviti Isključi tajmer to isključen.
Eco Timer Eco Timer: Uključi Eco Timer režim.
Eco isključen nakon: The Eco isključen nakon can be set between 10 and 180 minutes. The product will automatically power off after the specified time has elapsed.
— This option is only available when Eco Timer je postavljeno na On.
PC/AV mod Set PC/AV mod to AV. The picture size will be enlarged.
Ova opcija je korisna kada ste view film.
— Products with a display area of 16:9 or 16:10 are only supported.
— If the product is in HDMI, DisplayPort mode and the screen says Provjerite kablovsku vezu i postavke izvornog uređaja. press the JOG button to display the Function Key Guide screen and then select SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu → sistemPC/AV načinHDMI, DisplayPortPC or AV.
DisplayPort Ver. Select your DisplayPort.
— Incorrect settings may cause the screen to go blank. If this occurs, check the device specifications.
— If the product (in DisplayPort mode) is displaying the message Provjerite kablovsku vezu i postavke izvornog uređaja. press the JOG button to display the Function Key Guide screen and then select SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu → sistem DisplayPort Ver. 1.1 or 1.2 ↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*).
— If setting the DisplayPort Ver. to 1.1, for the bandwidth limitation of the DisplayPort 1.1 protocol, the actual maximum output refreshing rate of the graphics cards cannot achieve the level of 120 Hz/144 Hz.
— If the PC has entered BIOS mode and the BIOS screen does not appear, go to the following path and then select the mode. SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu → sistemDisplayPort Vidite.
* 1.1 or 1.2 ↑ (C27G5*T* / C32G5*T*), 1.1 / 1.2 / 1.4 (C34G5*T*).
 2nd 3rd Opis
ulazni luka Vidite. Select an HDMI version.
— The supportable device and resolution may differ depending on its version.
— When the version is changed, the screen may blink.
— If you set the HDMI mod to 1.4, some high resolutions may not be supported because of bandwidth limitation of the HDMI 1.4 protocol.
— When the setting is not appropriate, a blank screen may appear. In this case, check the specifications of the device.
— Set HDMI način to 1.4 if the monitor is connected to an HDMI device and the monitor does not display the screen properly, displays a blank screen, or does not play sound at all.
Auto Source Switch By activating, a new connected source is displayed automatically.
— This function may not be supported depending on the model or geographical area.
Vrijeme ponavljanja tipke Kontrolišite brzinu odziva dugmeta kada se dugme pritisne.
ubrzanje, 1 sek, ili 2 sek can be selected. If Bez ponavljanja is selected, a command responds only once when a button is pressed.
LED lampica za napajanje uključena Konfigurirajte postavke da biste omogućili ili onemogućili LED za napajanje koji se nalazi na donjem dijelu proizvoda.
•  Radna: The power LED is on when the product is turned on.
•  Pričekaj: The power LED is on when the product is turned off.

podrška

2nd 3rd Opis
Samo dijagnoza Izvršite ovaj test kada naiđete na problem sa slikom vašeg monitora.
— Never turn off the power nor change the input source during self diagnosis. If possible, try not to interrupt testing.
softver ažuriranje Ažurirajte softver koristeći ažuriranje file na USB uređaju.
1 Save the update file (u .bin formatu) koje ste preuzeli sa Samsung-a website (http://www.samsung.com/sec) na USB memorijski uređaj.
2 Connect the USB device to the SERVIS port on the monitor. SelectSAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menupodrška Ažuriranje softvera.
3 Follow the instructions on the screen to proceed with update.
Your product will turn itself off and on again automatically after completing update, and then turn off your product.
Remove the power cord from the power outlet and then reconnect the cord after turning off.
— To perform software update by using a USB memory, first format the USB memory to FAT32.
— When performing update, make sure that only one BIN file (.bin) je pohranjen u korijenskom direktoriju.
— If the Nema ažuriranja files found on your USB device. Please check your USB device and try again. message is displayed, this is probably due to the following reasons.
—  A USB memory is not connected to the SERVIS luka.
—  The files u spojenoj USB memoriji nisu kompatibilni formati.
—  There are no valid update files pronađen u povezanoj USB memoriji. (Nema ažuriranja files sačuvana u memoriji ili na file imena su netačna.)
— Do not turn off the product until the update is complete. And prevent the updating from any interruption as far as possible. In general, the product returns to the previous version if an update is interrupted.|
— It is not a monitor-related problem because the screen may blink in green during USB update with a DVI-HDMI converter connected. The software update is performed normally. Accordingly, wait until the update is complete.
informacije View trenutne informacije o softveru. Pogledajte stvarni ekran monitora.
Poništi sve Vratite sve postavke za proizvod na zadane tvorničke postavke.

Instaliranje softvera

SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Setting Box Kutija za jednostavno postavljanje
Easy Setting Box omogućava korisnicima da koriste proizvod dijeljenjem više odjeljaka.
Da biste instalirali najnoviju verziju programa Easy Setting Box, preuzmite je sa Samsunga webstranica (http://www.samsung.com).
―Softver možda neće raditi ispravno ako ne restartujete računar nakon instalacije.
― Ikona kutije za jednostavno podešavanje se možda neće pojaviti u zavisnosti od računarskog sistema i specifikacija proizvoda.
― Ako se ikona prečice ne pojavi, pritisnite taster F5.

Ograničenja i problemi s instalacijom
Na instalaciju Easy Setting Box-a mogu uticati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Zahtjevi sustava

OS hardver
 • Windows 7 32Bit/64Bit  • Najmanje 32MB memorije
 • Windows 8 32Bit/64Bit  • Najmanje 60 MB slobodnog prostora na hard disku
 • Windows 8.1 32Bit/64Bit
 • Windows 10 32Bit/64Bit

Instalacija upravljačkog programa
Da biste instalirali najnoviju verziju upravljačkog programa proizvoda, preuzmite je sa Samsunga webstranica (http://www.samsung.com).
― Možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa.

Vodič za rešavanje problema

Requirements Before Contacting Samsung Customer Service Center
― Pre nego što pozovete Samsung centar za korisničku podršku, testirajte svoj proizvod na sledeći način. Ako se problem nastavi, obratite se Samsung korisničkom centru.
Dijagnoza proizvoda (problem sa ekranom)
Ako se pojavi problem sa ekranom monitora, pokrenite samodijagnostiku da biste provjerili da li monitor ispravno radi.
Provjera rezolucije i učestalosti
Ako je odabrana rezolucija koja nije podržana (pogledajte Tabelu sa standardnim načinom signala), poruka Not Optimum Mode se može pojaviti na kratko ili se ekran možda neće prikazati pravilno.
― Prikazana rezolucija može da varira u zavisnosti od postavki računarskog sistema i kablova.

Proverite sledeće.
Problem s instalacijom (PC način rada)

Ekran se stalno uključuje i isključuje.
Proverite kablovsku vezu između proizvoda i računara i proverite da li su konektori zaključani.
Prazni prostori se nalaze na sve četiri strane ekrana kada je HDMI ili HDMI-DVI kabl povezan sa proizvodom i računarom.
Prazni prostori na ekranu nemaju nikakve veze s proizvodom.
Prazni prostori na ekranu nastaju zbog računara ili grafičke kartice. Da biste riješili problem, prilagodite veličinu ekrana u postavkama HDMI ili DVI za grafičku karticu.
Ako meni postavki grafičke kartice nema opciju za podešavanje veličine ekrana, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Molimo kontaktirajte proizvođača grafičke kartice ili računara za više detalja o tome kako prilagoditi postavke ekrana.)

Problem sa ekranom
LED za napajanje je isključen. Ekran se neće uključiti.
Proverite da li je kabl za napajanje pravilno povezan.
Ako se pojavi problem sa ekranom monitora, pokrenite samodijagnostiku da biste provjerili da li monitor ispravno radi.
Poruka Provjerite kabelsku vezu i postavke izvornog uređaja. se pojavi.
Proverite da li je kabl pravilno povezan sa proizvodom.
Ako je monitor u HDMI ili DisplayPort modu, pritisnite dugme JOG da biste prikazali ekran Vodiča za funkcijske tipke i odaberite SAMSUNG C27G5T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor - Menu→ Sistem → PC/AV režim → HDMI, DisplayPort → PC ili AV.
Prikazuje se Not Optimum Mode.
Ova se poruka pojavljuje kada signal s grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju ili frekvenciju za proizvod.
Change the maximum resolution and frequency to suit the product performance, referring to Standard Signal Mode Table (P. 35).
Slike na ekranu izgledaju iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Ekran nije jasan. Ekran je zamućen.
Uklonite svu dodatnu opremu (video produžni kabel itd.) I pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
Ekran djeluje nestabilno i drhtavo. Na ekranu su ostale sjene ili slike duhova.
Check that the resolution and frequency for the PC are within the range of resolution and frequency compatible with the product. Next, if required, change the settings,  referring to Standard Signal Mode Table (P. 35) in this manual and the Information menu on the product.
Ekran je previše svetao. Ekran je previše taman.
Podesite svjetlinu i kontrast.
Boja ekrana nije konzistentna.
Promijenite postavke boje.
Boje na ekranu imaju senku i izobličene su.
Promijenite postavke boje.
Bela zaista ne izgleda bela.
Promijenite postavke boje.
Na ekranu nema slike, a LED za napajanje treperi svakih 0.5 do 1 sekundu.
Proizvod radi u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili u normalni režim rada.
Tekst je zamućen.
If using a Windows OS (e.g. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10): Go to Control Panel →
Fonts → Adjust ClearType text and change Turn on ClearType.
Reprodukcija video zapisa je isprekidana.
Reprodukcija velikog videa visoke definicije files can be choppy. This may be because the video player is not
optimized for the PC resource.
Pokušajte igrati file na drugom video playeru.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Ponovo provjerite stanje povezanog audio kabla i/ili podesite jačinu zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Provjerite je li zvuk podešen na isključen zvuk.
Glasnoća je preniska.
Podesite jačinu zvuka.
Ako je jačina zvuka i dalje slaba nakon što je povećate na maksimalan nivo, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili softverskom programu.
Video je dostupan, ali nema zvuka.
Zvuk se ne može čuti ako se za povezivanje ulaznog uređaja koristi HDMI-DVI kabl.
Povežite uređaj pomoću HDMI kabla ili DP kabla.
Problem s izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servis.

Pitanja i odgovori

― Dodatne upute o podešavanju potražite u korisničkom priručniku za računar ili grafičku karticu.
― Put do postavki zavisi od instaliranog OS-a.
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.

 • Windows 7: Idite na Kontrolnu tablu → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Napredne postavke → Monitor i podesite Brzinu osvežavanja ekrana u okviru Postavke monitora.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Idite na Podešavanja → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Napredne postavke → Monitor i podesite brzinu osvežavanja u okviru Postavke monitora.
 • Windows 10: Idite na Podešavanja → Sistem → Ekran → Napredne postavke ekrana → Svojstva adaptera ekrana → Monitor i podesite brzinu osvežavanja ekrana u okviru Postavke monitora.

Kako mogu promijeniti rezoluciju?

 • Windows 7: Idite na Kontrolnu tablu → Izgled i personalizacija → Ekran → Rezolucija ekrana → Podesi rezoluciju.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Idite na Podešavanja → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
 • Windows 10: Idite na Podešavanja → Sistem → Ekran → Napredne postavke ekrana i podesite rezoluciju.
  Kako mogu postaviti način uštede energije?
 • Windows 7: Idite na Kontrolnu tablu → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara ekrana → Opcije napajanja ili POSTAVKA BIOS -a na računaru.
 • Windows 8 (Windows 8.1): Idite na Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara ekrana → Opcije napajanja ili POSTAVKA BIOS -a na računaru.
 • Windows 10: Idite na Postavke → Personalizacija → Zaključani ekran → Postavke isteka ekrana → Napajanje i spavanje ili POSTAVKA BIOS -a na računaru.

Specifikacije

Opšti

Naziv modela C27G5*T* C32G5*T* C34G5*T*
veličina 27 klasa (26.9 inča / 68.4 cm) 32 klasa (31.5 inča / 80.0 cm) 34 klasa (34 inča / 86.4 cm)
Područje prikaza 596.7 mm (V) x 335.6 mm (V) 697.3 mm (V) x 392.2 mm (V) 797.22 mm (V) x 333.72 mm (V)
Pixel Pitch 0.2331 mm (V) x 0.2331 mm (V) 0.2724 mm (V) x 0.2724 mm (V) 0.07725 mm (V) x 0.23175 mm (V)
Maksimalni takt piksela 586 MHz 586 MHz 879.714 MHz
Power Supply AC100-240V ~ 50/60Hz
Na osnovu AC voltage adaptera. Za DC voltage proizvoda, pogledajte etiketu proizvoda.
Signalni konektori HDMI, DisplayPort
Okolišni uslovi radni
Temperature: 50 °F – 104 °F (10 °C – 40 °C) Humidity: 10 % – 80 %, non-condensing
skladištenje
Temperatura: -4 ° F -113 ° F (-20 ° C -45 ° C)
Vlažnost: 5 % – 95 %, bez kondenzacije

Tablica standardnog načina signala

Naziv modela C27G5*T* / C32G5*T* C34G5*T*
Sinhronizacija (PANEL Spec) Vertikalna frekvencija 48 - 144 Hz 60 - 165 Hz
rezolucija Optimum Rezolucija 2560 x 1440 pri 144 Hz 3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI)
3440 x 1440 @ 165 Hz (DisplayPort)
Maksimalna rezolucija

Ako se sa vašeg računara prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima signala, ekran će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima signala, zaslon može biti prazan iako se LED za napajanje uključuje. U tom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici pozivajući se na korisnički priručnik za grafičku karticu.
C27G5*T* / C32G5*T*

rezolucija

 

Horizontalna frekvencija
(kHz)

Vertikalna frekvencija
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polarity
(V / V)

luka

HDMI-IN DP IN
IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 - / + O O
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 - / - O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 - / - O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 - / - O O
VESA, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 - / - O O
VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 + / + O O
VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 + / + O O
VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 720 45.000 60.000 74.250 + / + O O
rezolucija Horizontalna frekvencija (kHz) Vertikalna frekvencija (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polarity (V / V)

luka

HDMI-IN DP IN
VESA, 1280 x 800 49.702 59.810 83.500 - / + O O
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 + / + O O
VESA, 1440 x 900 55.935 59.887 106.500 - / + O O
VESA, 1600 x 900 60.000 60.000 108.000 + / + O O
VESA, 1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 - / + O O
VESA, 1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 + / + O O
VESA, 2560 x 1440 88.787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 150.919 99.946 410.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 182.992 119.998 497.750 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 222.192 144.000 586.586 +/- O O
Unique Custom Timing, 2650 x 1440 222.192 144.000 596.807 +/- O -

C34G5*T*

rezolucija Horizontalna frekvencija

(kHz)

Vertikalna frekvencija

(Hz)

Pixel Clock

(MHz)

Sync Polarity

(V / V)

luka
HDMI-IN DP IN
IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 - / + O O
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 - / - O O
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 - / - O O
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 - / - O O
VESA, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 - / - O O
VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 - / - O O
VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 + / + O O
rezolucija Horizontalna frekvencija (kHz) Vertikalna frekvencija (Hz) Pixel Clock (MHz) Sync Polarity (V / V) luka
HDMI-IN DP IN
VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 + / + O O
VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 + / + O O
VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 - / - O O
VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 + / + O O
VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 720 45.000 60.000 74.250 + / + O O
VESA, 1280 x 800 49.702 59.810 83.500 - / + O O
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 + / + O O
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 + / + O O
VESA, 1440 x 900 55.935 59.887 106.500 - / + O O
VESA, 1600 x 900 60.000 60.000 108.000 + / + O O
VESA, 1680 x 1050 65.290 59.954 146.250 - / + O O
VESA, 1920 x 1080 67.500 60.000 148.500 + / + O O
VESA, 2560 x 1440 88.787 59.951 241.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 150.919 99.946 410.500 +/- O O
VESA, 2560 x 1440 182.992 119.998 497.750 +/- - O
VESA, 3440 x 1440 87.500 59.973 315.000 +/- O O
VESA, 3440 x 1440 150.972 99.982 543.500 +/- O O
VESA, 3440 x 1440 244.365 165.000 879.714 +/- - O
 • Horizontalna frekvencija
  The time required to scan a single line from the left to the right side of the screen is called a horizontal cycle. The reciprocal number of a horizontal cycle is called  horizontal frequency. Horizontal frequency is measured in kHz.
 • Vertikalna frekvencija
  Ponavljanje iste slike desetine puta u sekundi vam to omogućava view prirodne slike. Učestalost ponavljanja naziva se "vertikalna frekvencija" ili "učestalost osvježavanja" i označena je u Hz.
 • Ovaj proizvod se može podesiti na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se dobio optimalan kvalitet slike zbog prirode panela. Upotreba rezolucije koja nije navedena može pogoršati kvalitet slike. Da biste to izbjegli, preporučuje se da odaberete optimalnu rezoluciju specificiranu za vaš proizvod.

Poglavlje 08 Dodatak

Odgovornost za uslugu plaćanja (troškovi za korisnike)
Kada se servis zatraži, uprkos garanciji, možemo vam naplatiti posjetu servisera u sljedećim slučajevima.
Nije kvar proizvoda
Čišćenje proizvoda, podešavanje, objašnjenje, ponovna instalacija itd.

 • Ako se od servisnog tehničara traži da da upute kako koristiti proizvod ili jednostavno prilagođava opcije bez rastavljanja proizvoda.
 • Ako je kvar uzrokovan vanjskim faktorima okoline (Internet, antena, žičani signal itd.)
 • Ako se proizvod ponovo instalira ili se uređaji dodatno povežu nakon prve instalacije kupljenog proizvoda.
 • Ako se proizvod ponovo instalira za premještanje na drugo mjesto ili za premještanje u drugu kuću.
 • Ako kupac traži upute o tome kako koristiti proizvod druge kompanije.
 • Ako kupac zatraži upute o tome kako koristiti mrežu ili program druge kompanije.
 • Ako kupac zahtijeva instalaciju i postavljanje softvera za proizvod.
 • Ako servisni tehničar ukloni/očisti prašinu ili strane materijale unutar proizvoda.
 • Ako kupac dodatno zatraži instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kućne kupovine ili online.

Oštećenje proizvoda uzrokovano greškom kupca
Oštećenje proizvoda uzrokovano nestručnim rukovanjem ili pogrešnom popravkom korisnika
Ako je oštećenje proizvoda uzrokovano;

 • Vanjski utjecaj ili pad.
 • Korišćenje potrošnog materijala ili proizvoda koji se zasebno prodaje, a koje Samsung nije naveo.
 • Popravak od strane osobe osim inženjera vanjskog servisa ili partnera kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Pregradnja ili popravak proizvoda od strane kupca.
 • Upotreba sa netačnim voltage ili neovlaštene električne veze.
 • Nepridržavanje "opreza" u korisničkom priručniku.

drugi
Ako proizvod otkaže prirodnom katastrofom. (grom, požar, zemljotres, oštećenja od poplava itd.)
Ako se potroše sve potrošne komponente. (Baterija, Toner, Fluorescentna svjetla, Glava, Vibrator, Lamp, Filter, vrpca itd.)
― Ako kupac zatraži uslugu u slučaju da proizvod nema kvar, može se naplatiti naknada za uslugu. Zato prvo pročitajte uputstvo za upotrebu.

FreeSync (za AMD grafičku karticu)
FreeSync technology is solution that eliminates screen tearing without all the usual lag and latency.
This feature will eliminate screen tearing and lag during game play. Improve your gaming experience.
The displayed FreeSync menu items on the monitor may vary, depending on the monitor model and compatibility with the AMD graphics card.

 • Isključeno: Onemogućite FreeSync.
 • Uključeno: Uključite funkciju FreeSync grafičkih kartica AMD. Prilikom igranja nekih igara možete osjetiti povremeno treperenje.

Primijenite optimalnu rezoluciju kada koristite FreeSync.
Način postavljanja brzine osvježavanja pogledajte u Pitanja i odgovori → Kako mogu promijeniti frekvenciju?
― Funkcija FreeSync je omogućena samo u HDMI ili DisplayPort modu.
― HDMI: C27G5*T* / C32G5*T* model only.
Use the HDMI/DP cable provided by the manufacturer when using FreeSync.
― If the FreeSync function is in use and the text displayed on the PC screen looks blurry or corrupted, resolve the issue by changing the resolution of the PC screen to the  recommended resolution.
― If the DisplayPort Ver. is set to 1.1, the FreeSync mode is disabled.
Ako tijekom igranja igre koristite funkciju FreeSync, mogu se pojaviti sljedeći simptomi:

 • Ekran može treperiti ovisno o vrsti grafičke kartice, postavkama opcija igre ili videu koji se reproducira. Pokušajte sljedeće radnje: smanjite vrijednosti postavki igre, promijenite trenutni način rada FreeSync na Isključeno ili posjetite AMD webweb stranicu kako biste provjerili verziju grafičkog upravljačkog programa i ažurirali je najnovijom.
 • Dok koristite funkciju FreeSync, ekran može treperiti zbog varijacije izlazne frekvencije grafičke kartice.
 • Stopa odgovora tokom igre može varirati u zavisnosti od rezolucije. Veća rezolucija općenito smanjuje stopu odziva.
 • Kvalitet zvuka monitora može biti smanjen.

― Ako naiđete na bilo kakve probleme prilikom korištenja funkcije, obratite se Samsung servisnom centru.
― If you change the screen resolution while the function is On, the screen may intermittently blank out due to the graphic card. Set FreeSync to Off and change the  resolution.
― The function is unavailable in the devices (e.g. AV devices) that have no AMD graphic card. If the function is applied, the screen may have malfunction.

Modeli na listi grafičkih kartica podržavaju FreeSync
FreeSync se može koristiti samo sa određenim modelima grafičkih kartica AMD. Podržane grafičke kartice potražite na sljedećoj listi:
Obavezno instalirajte najnovije zvanične grafičke drajvere kompanije AMD koji podržavaju FreeSync.
― Za dodatne modele AMD grafičkih kartica koji podržavaju funkciju FreeSync, posjetite službeni AMD webstranice.
― Odaberite FreeSync Off ako koristite grafičku karticu drugog proizvođača.
― Kada koristite funkciju FreeSync preko HDMI kabla, možda neće raditi zbog ograničenja propusnog opsega određene AMD grafičke kartice.

 • Radeon™ RX Vega serija  • Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
 • Radeon™ RX 500 serija  • Radeon™ R9 Nano serija
 • Radeon™ RX 400 serija  • Radeon™ R9 Fury serija
 • Radeon™ R9/R7 300 series (excluding R9 370/X, R7 370/X, R7 265)  • Radeon™ R9/R7 200 series (excluding R9 270/X, R9 280/X)

Dokumenti / Resursi

SAMSUNG C27G5*T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor [pdf] Uputstvo za upotrebu
C27G5 T 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor, C27G5 T, 34 Inch G5 Odyssey Gaming Monitor, Odyssey Gaming Monitor, Gaming Monitor

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *