PHILIPS 1000 serija TAH1108 Slušalice 

PHILIPS 1000 serija TAH1108 Slušalice

Važne sigurnosne upute

simbol Sigurnost sluha

ikona opasnost

 • Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme upotrebe slušalica s velikom jačinom zvuka i podesite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je glasnija glasnija, to je kraće sigurno vrijeme slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

 •  Slušajte pri razumnoj glasnoći u razumnom vremenskom periodu.
 • Pazite da ne prilagođavate glasnoću neprekidno prema gore kako se sluh prilagođava.
 • Ne pojačavajte zvuk toliko jako da ne možete čuti ono što vas okružuje.
 • Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
 • Prevelik zvučni pritisak iz slušalica može prouzrokovati gubitak sluha.
 • Korištenje slušalica s obje uši prekrivene tokom vožnje nije preporučljivo i može biti nelegalno u nekim područjima tokom vožnje.
 • Iz svoje sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opće informacije

Da biste izbjegli oštećenje ili kvar:

simbol Oprez

 • Ne izlažite slušalice prekomjernoj vrućini.
 • Ne ispuštajte slušalice.
 • Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
 • Ne dozvolite da slušalice budu uronjene u vodu.
 • Ne punite slušalice kada su konektor ili utičnica mokri.
 • Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
 • Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu, ako je potrebno dampočišćene minimalnom količinom vode ili razrijeđenog blagog sapuna za čišćenje proizvoda.
 • Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
 • Opasnost od eksplozije ako je baterija pogrešno zamenjena. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom.
 • Da bi se postigla specifična IP ocjena, poklopac slota za punjenje mora biti zatvoren. Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
 • Ostavljanje baterije u okruženju sa izuzetno visokim temperaturama može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina. Baterija podvrgnuta izuzetno niskom vazdušnom pritisku može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.
 • Zamjena baterije neispravnog tipa rizikuje ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (npr.ample, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).
Radne i skladištene temperature i vlažnost
 • Čuvati na mestu gde je temperatura između -20°C (-4°F} i 50°C (122°F) sa do 90% relativne vlažnosti.
 • Radite na mestu gde je temperatura između 0°( (32°F} i 45°C (113°F}) sa do 90% relativne vlažnosti.
 • Trajanje baterije može biti kraće u uvjetima visokih ili niskih temperatura.

Vaše Bluetooth slušalice na uhu

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim Philips slušalicama na uhu, možete:

 • Uživajte u praktičnim bežičnim handsfree pozivima
 • Uživajte i kontrolišite muziku bežično
 • Prebacivanje između poziva i muzike
 • Uživajte u poništavanju buke

Šta je u kutiji

 

 • Philips Bluetooth slušalice Philips TAH 1108
  Šta ima u kutiji
 • USB kabel za punjenje (samo za punjenje)
  Šta ima u kutiji
 • Vodič za brzi početak
  Šta ima u kutiji
 • Globalno jamstvo
  Šta ima u kutiji
 • Sigurnosni listić
  Šta ima u kutiji

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na stranici 8). EN

O NAMAview vaših bežičnih Bluetooth slušalica

O NAMAview vaših bežičnih Bluetooth slušalica

① Volume+/ Next track
② Višefunkcionalno dugme (MFB)
③ Jačina zvuka – / Prethodna numera
④ LED indikator
⑤ USB-C utor za punjenje
⑥ Mikrofon

Počnite

Napunite bateriju

ikona Bilješka

 • Prije nego što prvi put koristite slušalice, punite bateriju dva sata za optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
 • Koristite samo originalni USB kabel za punjenje kako biste izbjegli oštećenja.
 • Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će povezivanje slušalica za punjenje isključiti slušalice.

Povežite isporučeni USB kabl za punjenje na:

 • USB-C utor za punjenje na slušalicama i;
 • Punjač / USB priključak računara.

ikona LED postaje bijela tokom punjenja i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.

simbol vrh

 • Obično, potpuno punjenje traje dva sata.
Uparite slušalice s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa svojim mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifrovanu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice pohranjuju zadnja četiri uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od četiri uređaja, prvi upareni uređaj će biti zamijenjen novim.

 1. Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
 2. Pritisnite i držite MFB šest sekundi dok plava i bijela LED dioda ne trepću naizmjenično.
  ikona Slušalice ostaju u načinu uparivanja pet minuta.
 3. Uvjerite se da je mobilni telefon uključen i da je njegova Bluetooth funkcija aktivirana.
 4. Uparite slušalice s mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona.

Sledeći prample vam pokazuje kako upariti slušalice s mobilnim telefonom.

ikona Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite Philips TAH1108

Napunite bateriju

Koristite slušalice

Povežite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem
 1. Uključite svoj mobilni telefon / Bluetooth uređaj.
 2. Pritisnite i držite dugme MFB da biste uključili slušalice.
  ikona Bijeli LED će se upaliti za dvije sekunde
  ikona Slušalice se automatski ponovo povezuju na posljednji povezani mobilni telefon/Bluetooth uređaj

simbol vrh

 • Ako uključite mobilni telefon / Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju nakon uključivanja slušalica, morate ručno ponovo povezati slušalice i mobilni telefon / Bluetooth uređaj.

ikona Bilješka

 • Ako slušalice nemaju istoriju povezivanja i ne povežu nijedan Bluetooth uređaj u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti.
 • Ako slušalice ne uspije da se povežu s posljednjim povezanim Bluetooth uređajem unutar dometa od 5 minuta, automatski će se isključiti.
Upravljajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno isključeno

zadatak

Dugme

operacija

Okrenite mfb Pritisnite i držite za slušalice dvije sekunde
Isključite slušalice mfb Pritisnite i držite četiri sekunde ikona Bijela LED dioda je uključena i nestaje

Kontrola muzike

zadatak

Dugme

operacija

Reprodukujte ili pauzirajte muziku mfb Pritisnite jednom
Podesite jačinu zvuka < > Pritisnite jednom
Sljedeća pjesma << Pritisnite i držite jednu sekundu
Prethodna pjesma >> Pritisnite i držite jednu sekundu

Kontrola poziva

zadatak Dugme operacija
Preuzeti/prekinuti poziv mfb Pritisnite jednom
Odbijte poziv mfb Pritisnite i držite dvije sekunde
Prebacite poziv kada odgovorite na dva poziva mfb Pritisnite dvaput7

Glasovna pomoć pametnog telefona (npr. Google aplikacija, Siri)

zadatak Dugme operacija
Funkcija glasovne pomoći pametnog telefona za buđenje mfb Pritisnite i držite dvije sekunde

ikona Bilješka

 • Pogledajte uputstva za upotrebu pametnog telefona.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica pokazatelj
Slušalice su spremne za uparivanje LED lampica naizmjence trepće plavo-bijelo
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem Bijela LED dioda polako treperi. Ako nije moguće uspostaviti vezu, slušalice će se same isključiti u roku od pet minuta
Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem dok su slušalice u standby modu ili dok slušate muziku Plava LED treperi polako. Ako nije moguće uspostaviti vezu, slušalice će se same isključiti u roku od 5 minuta
Nizak nivo napunjenosti baterije Bijela LED dioda polako treperi dok se ne isprazni
Baterija je potpuno napunjena Bijela LED dioda je isključena

Tehnički podaci

slušalice

 • Vrijeme reprodukcije muzike: 15 sata
 • Vrijeme razgovora: 15 sati
 • Vreme punjenja: 2 sati
 • Punjiva litijum-jonska baterija (100 mAh)
 • Bluetooth verzija: 5.2
 • Kompatibilan Bluetooth profiles:
  • HFP (Hands-Free Profile)
  • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
 • Frekvencijski opseg: 2.402-2.480GHz
 • Snaga predajnika: < 10 dBm
 • Opseg rada: do 10 metara (33 stope)
 • Automatsko isključivanje
 • USB-C port za punjenje

ikona Bilješka

 • Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
 • Vek trajanja baterije tokom igranja je približan i može varirati u zavisnosti od uslova aplikacije.

Obavještenje

Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK regulative o radio opremi SI 2017 br. 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Odlaganje starog proizvoda i baterije

simbol Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo koristiti.

simbol Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19 / EU.

simbol Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju pokrivenu Europskom direktivom 2013/56 / EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Preporučujemo vam da svoj proizvod odnesete na službeno sabirno mjesto ili u Philipsov servisni centar kako bi stručnjak uklonio punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne bacajte proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Uklonite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje / recikliranje elektronskih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

 • Prije uklanjanja baterije provjerite jesu li slušalice isključene iz kućišta za punjenje.
  Uklonite integriranu bateriju
Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o okolišu

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati razdvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitni pjenasti lim).
Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalna kompanija. Obratite pažnju na lokalne propise koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, Dio 15. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

 1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

FCC pravila

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su napravljena da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju radio frekvencija i, ako nije instalirana i ne koristi se u skladu s uputstvom za uporabu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radiju ili ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje za radio ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu Povećajte razmak između opreme i prijemnika Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onog na koji je priključen prijemnik. Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru

Izjava o izloženosti FCC zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovaj predajnik ne smije biti smješten zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Oprez: Korisnik se upozorava da promjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upravljanje opremom.
Kanada: Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike koji su u skladu sa kanadskim RSS-ovima izuzetih od licence za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Rad je podložan sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

Izjava o izloženosti IC zračenju:

Ova oprema je u skladu s kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.
Ovaj predajnik ne smije biti smješten zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

robne marke

bluetooth

Riječ i logotipi Bluetooth® zaštićeni su zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih žigova od strane kompanije Top Victory Investment Limited pod licencom je. Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi su zaštićeni od njihovih vlasnika.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC. Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i zemljama.

Često Postavljena Pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo napunjenosti baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Kako resetirati uparivanje.

Pustite da slušalice ostanu u načinu uparivanja (bijelo i plavo svjetlo trepću naizmjenično), pritisnite i držite tipke “Volume+” i “Volume-” zajedno više od četiri sekunde dok se ne upali plava LED lampica.

Čujem, ali ne mogu da kontrolišem muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. Reprodukcija / pauza / preskakanje naprijed / nazad).

Provjerite podržava li Bluetooth izvor zvuka AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate samostalno podesiti jačinu zvuka na svom Bluetooth uređaju kako biste postigli odgovarajući nivo jačine zvuka.

Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

 • Slušalice se mogu povezati na prethodno upareni uređaj. Isključite povezani uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
 • Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte 'Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem' na stranici 5).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika svira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite za slušanje muzike kroz slušalice.

Kvalitet zvuka je loš i čuje se pucketanje.

 • Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
 • Napunite slušalice.

Model, serijski broj i sigurnosne informacije.

Model, serijski broj i sigurnosne informacije.

pažljivo skinite jastučić sa lijeve i desne čašice za uši

Model, serijski broj i sigurnosne informacije.

Nekoliko dodatnih informacija i serijski broj uređaja također su dostupni ispod produžne ruke. Povucite nadole produžetak slušalica

Model, serijski broj i sigurnosne informacije.

Model i sigurnosne informacije su odštampane na poklopcima zvučnika sa obe strane

Model, serijski broj i sigurnosne informacije.

Sada možete view dodatne informacije ispod

KORISNIČKA PODRŠKA

2023©MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips NV i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveo i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njegovih filijala, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom. Sva druga imena kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znaci svojih kompanija sa kojima su povezani.

simbol

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

PHILIPS Logotip

Dokumenti / Resursi

PHILIPS 1000 serija TAH1108 Slušalice [pdf] Uputstvo za upotrebu
Slušalice serije 1000 TAH1108, Serija 1000, TAH1108 Slušalice, Slušalice, TAH1108

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *