NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice s parom i sušenjem senzora

KORISNIČKI VODIČ
8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice s parom i sušenjem senzora
NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3
Prije upotrebe novog proizvoda, pročitajte ove upute kako biste spriječili bilo kakvu štetu.

sadržaj
Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sadržaj pakovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Prednje komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Stražnje komponente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Raspakivanje mašine za sušenje veša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odabir lokacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Iscrpljujući zahtjevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Zahtjevi za kanale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Električni zahtjevi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Zahtjevi za plin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Zahtjevi za uzemljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Promjena lokacije otvora za ventilaciju sušilice (opcionalno). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Instaliranje vaše sušilice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Alati koji će vam trebati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Isporučeni dijelovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Materijali koji će vam trebati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Prije nego počnete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Uputstva korak po korak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Okretanje vrata mašine za sušenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Koristeći svoju sušilicu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Kontrolna tabla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Istovar vaše sušilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Čišćenje filtera za dlačice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Čuvanje vašeg omiljenog ciklusa sušenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Upotreba kontrolne brave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Opcije i postavke sušilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Posebni savjeti za pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Tabela za održavanje tkanine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Održavanje vaše sušilice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Čišćenje eksterijera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Čišćenje bubnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Čišćenje kontrolne table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Čišćenje i pregled izduvnog sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Razumijevanje kodova grešaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
JEDNOGODIŠNJE OGRANIČENO JAMSTVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

2

www.insigniaproducts.com

SIGURNOSNE MJERE

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Uvod
Čestitamo vam na kupovini vaše nove Insignia sušilice. Insignia sušilice imaju najnoviji dizajn i mogućnosti i pružit će pouzdane performanse bez problema.
VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI
PROČITAJTE I ČUVAJTE OVE UPUTE ZA BUDUĆU REFERENCU
Ovaj priručnik sadrži važne informacije o instalaciji, korištenju i održavanju vašeg uređaja. Molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije i rada s ovom mašinom kako biste spriječili ozljede i materijalnu štetu. Upozorenja i Važna sigurnosna uputstva u ovom priručniku NE pokrivaju sve moguće uslove i situacije koje se mogu dogoditi. Vaša je odgovornost da koristite zdrav razum, oprez i brigu prilikom instaliranja, održavanja i rukovanja vašom sušilicom.
SIGURNOST SUŠALICE
VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH JE JAKO VAŽNE Da biste spriječili ozljede korisnika ili drugih ljudi i štetu na imovini, ovdje prikazana uputstva moraju se slijediti. Nepravilan rad zbog ignorisanja uputstava može uzrokovati štetu ili štetu, uključujući smrt.

www.insigniaproducts.com

3

SIGURNOSNE MJERE

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Nivo rizika prikazan je sljedećim indikacijama.
UPOZORENJE
Ovaj simbol označava mogućnost smrti ili ozbiljnih ozljeda.
OPREZ
Ovaj simbol ukazuje na mogućnost ozljeda ili oštećenja imovine.
UPOZORENJE
Ovaj simbol označava mogućnost opasnog voltagPostoji opasnost od strujnog udara koji može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda.

UPOZORENJE
Radi vaše sigurnosti morate slijediti informacije u ovom priručniku kako biste smanjili rizik od požara ili eksplozije ili spriječili materijalnu štetu, ozljede ili smrt. · Nemojte skladištiti niti koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tečnosti u njima
u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja. · Instalaciju i servis mora obaviti kvalifikovani instalater,
servisnu agenciju ili dobavljaču gasa.
UPOZORENJE
Opasnost od požara
· Nepoštovanje sigurnosnih upozorenja može dovesti do ozbiljnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.
· Nemojte instalirati dodatni ventilator u izduvni kanal. · Instalirajte sve mašine za sušenje veša u skladu sa uputstvima za ugradnju
proizvođača sušilice.
UPOZORENJE
Šta učiniti ako osjetite miris plina
· Ne pokušavajte da upalite bilo koji uređaj. · Ne dirajte nijedan električni prekidač. · Nemojte koristiti telefon u svojoj zgradi. · Očistite sobu, zgradu ili prostor od svih stanara. · Odmah pozovite svog dobavljača gasa sa komšijinog telefona. Pratite
uputstva dobavljača gasa. · Ako ne možete doći do svog dobavljača plina, pozovite vatrogasnu službu.

4

www.insigniaproducts.com

SIGURNOSNE MJERE

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda osoba prilikom korištenja vašeg uređaja, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:
· Pročitajte sva uputstva pre upotrebe uređaja.
· Koristite ovaj uređaj samo za njegovu namjenu kako je opisano u ovom Uputstvu za upotrebu.
· Prije upotrebe, sušilica mora biti pravilno instalirana kako je opisano u ovom Uputstvu za upotrebu.
· UVIJEK slijedite upute za njegu tkanine koje ste dobili od proizvođača odjeće.
· Nemojte sušiti predmete koji su prethodno očišćeni, oprani, natopljeni ili zaprljani benzinom, rastvaračima za hemijsko čišćenje, drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama jer ispuštaju pare koje bi se mogle zapaliti ili eksplodirati.
· Ne koristite sušilicu za sušenje odjeće koja ima tragove bilo koje zapaljive tvari, kao što su biljno ulje, ulje za kuhanje, mašinsko ulje, zapaljive kemikalije, razrjeđivač itd., ili bilo šta što sadrži vosak ili kemikalije, kao što su krpe i odjeća za čišćenje. Zapaljive tvari mogu uzrokovati da se tkanina sama zapali.
· Nemojte skladištiti ili koristiti benzin ili druge zapaljive pare i tečnosti u blizini ovog ili bilo kojeg drugog uređaja.
· Ne dozvolite djeci da se igraju na ili u uređaju. Neophodan je pažljiv nadzor djece kada se uređaj koristi u blizini djece.
· Prije nego što se uređaj ukloni iz upotrebe ili odbaci, uklonite vrata odjeljka za sušenje.
· Nemojte posezati u aparat ako se bubanj pomera.
· Nemojte instalirati niti skladištiti ovaj uređaj na mjestima gdje će biti izložen vremenskim prilikama ili temperaturama ispod 33° F (.6° C).
· Nemojte tampsa kontrolama i rezom.
· Nemojte instalirati dodatni ventilator u izduvni kanal. Dodatni dodatni ventilator će promijeniti izvorni protok zraka u sušilici, što će utjecati na učinak sušenja sušilice. To čak može dovesti do sigurnosnih rizika.
· Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja niti pokušavati bilo kakvo servisiranje osim ako se to izričito ne preporučuje u uputama za održavanje korisnika ili u objavljenim uputama za popravku za korisnika koje razumijete i imate vještine za izvođenje.
· Održavajte prostor ispod i oko vaših uređaja bez zapaljivih materijala (vlaka, papira, krpa, itd.), benzina, hemikalija i drugih zapaljivih para i tečnosti.
· Ne stavljajte predmete izložene ulju za kuhanje u Vašu mašinu za sušenje. Predmeti kontaminirani uljima za kuhanje mogu doprinijeti kemijskoj reakciji koja bi mogla uzrokovati zapaljenje tereta. Kako bi se smanjio rizik od požara zbog kontaminiranog tereta, završni dio ciklusa sušilice rublja se odvija bez grijanja (period hlađenja). Izbjegavajte zaustavljanje mašine za sušenje prije kraja ciklusa sušenja osim ako se svi predmeti brzo ne uklone i rašire tako da se toplina rasprši.
· Isključite mašinu za sušenje ako želite da je ostavite na duži vremenski period, na primer tokom odmora.
· Materijal za pakovanje može biti opasan za djecu. Postoji opasnost od gušenja! Čuvajte svu ambalažu od djece.
· Uvek proverite unutrašnju stranu mašine za sušenje veša pre nego što stavite veš. Držite vrata zatvorena kada nisu u upotrebi.
· Očistite sito od dlačica prije ili nakon svakog punjenja.

www.insigniaproducts.com

5

SIGURNOSNE MJERE

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

· Održavajte područje oko ispušnog otvora i okolna područja bez vlakana, prašine i prljavštine.
· Unutrašnjost sušilice i izduvni kanal treba povremeno čistiti od strane kvalifikovanog servisera.
· Ne stavljajte predmete izložene ulju za kuhanje u Vašu mašinu za sušenje. Predmeti kontaminirani uljima za kuhanje mogu doprinijeti kemijskoj reakciji koja bi mogla uzrokovati zapaljenje tereta.
· Ovaj uređaj mora biti uzemljen. Pogledajte “Električni zahtjevi” na stranici 17 i “Zahtjevi za uzemljenje” na stranici 20.
· Ovaj uređaj mora biti pravilno uzemljen. Nikada ne uključujte kabel za napajanje u utičnicu koja nije adekvatno uzemljena iu skladu s lokalnim i nacionalnim propisima. Pogledajte upute za instalaciju za uzemljenje ovog uređaja.
· Uverite se da u džepovima nema stranih materijala, npr. novčića, noževa, igala, itd. Ovi predmeti mogu oštetiti vašu mašinu za sušenje veša.
· Nemojte koristiti toplinu za sušenje predmeta koji sadrže pjenastu gumu ili gume slične teksture.
UPOZORENJE
Da biste smanjili rizik od požara ili eksplozije: · Nemojte sušiti predmete koji su prethodno očišćeni, oprani, natopljeni ili zaprljani benzinom, rastvaračima za hemijsko čišćenje ili drugim zapaljivim ili eksplozivnim supstancama. Oni emituju pare koje bi se mogle zapaliti ili eksplodirati. Bilo koji materijal koji je bio u kontaktu sa rastvaračem za čišćenje ili zapaljivim tečnostima ili čvrstim materijama ne treba stavljati u mašinu za sušenje veša dok se ne uklone svi tragovi ovih zapaljivih tečnosti ili čvrstih materija i njihovih isparenja. · Postoje mnogi lako zapaljivi predmeti koji se koriste u kućama, kao što su aceton, denaturirani alkohol, benzin, kerozin, neka tečna sredstva za čišćenje u domaćinstvu, neka sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, voskovi i sredstva za uklanjanje voska. · Nemojte sušiti predmete koji sadrže pjenastu gumu (mogu biti označeni kao lateks pjena) ili materijale slične gumi sa sličnom teksturom na toplinskoj postavci. Zagrijani materijali od pjenaste gume mogu, pod određenim okolnostima, izazvati požar spontanim sagorijevanjem.
OPREZ
· Nemojte sjediti na vrhu sušilice. · Zbog stalnih poboljšanja proizvoda, Insignia zadržava pravo
promijeniti specifikacije bez prethodne najave. Za potpune detalje pogledajte “Instaliranje vaše sušilice” na stranici 24 prije odabira ormara, izrezivanja ili početka instalacije. · Instalirajte i koristite u skladu sa uputstvima proizvođača. · Ne stavljajte u Vašu mašinu za sušenje stvari koje su uprljane ili natopljene biljnim uljem ili uljem za kuvanje. Čak i nakon pranja, ovi predmeti mogu sadržavati značajne količine ovih ulja. · Ostaci ulja na odeći mogu se spontano zapaliti. Potencijal za spontano izgaranje se povećava kada su predmeti koji sadrže biljno ulje ili ulje za kuhanje izloženi toplini. Izvor topline kao što je vaša sušilica može zagrijati ove predmete, dopuštajući da dođe do reakcije oksidacije u ulju. · Oksidacija stvara toplotu. Ako ova toplota ne može izaći, predmeti mogu postati dovoljno vrući da se zapale. Nagomilavanje, slaganje ili skladištenje ovih vrsta predmeta može spriječiti izlazak topline i može stvoriti opasnost od požara.

6

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

· Vodite računa da prsti ne budu uhvaćeni u vrata kada ih zatvarate. To može dovesti do ozljede.
· U vašem sistemu može doći do curenja gasa, što rezultira opasnom situacijom. · Curenje plina se ne može otkriti samo po mirisu. · Dobavljači plina preporučuju da kupite i instalirate plin odobren od UL
detektor.
SPREMITE OVE UPUTE
OVAJ UREĐAJ JE SAMO ZA KORIŠĆENJE U DOMAĆINSTVU.
Značajke
Sadržaj pakovanja · 8 Cu. Ft. Električna ili plinska sušilica · Y konektor · Kratko dovodno crijevo · Uputstvo za upotrebu
Prednje komponente

Kontrolni panel

vrata

Lijeva rupa za ventilaciju (opcionalno)

Filter

Podesive noge (4)

www.insigniaproducts.com

7

UPUTE ZA UGRADNJU
Stražnje komponente
Električna sušilica
Kutija za ožičenje
Ulaz vode Stražnji otvor za ventilaciju
Plinski sušač Kabl za napajanje (samo plinski sušilnik)

Ulaz plina Ulaz vode

8

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Raspakivanje mašine za sušenje
UPOZORENJE: · Materijali za pakovanje mogu biti opasni za djecu. Sačuvajte sav materijal za pakovanje
(kao što su plastične kese i polistiren) van domašaja dece.
· Raspakujte svoju mašinu za sušenje veša i proverite je li oštećena prilikom transporta. Provjerite jeste li primili sve stavke prikazane u Sadržaj paketa na stranici 7.
· Da biste spriječili lične ozljede ili naprezanje, nosite zaštitne rukavice i koristite pokretnu mašinu kad god podižete ili nosite sušilicu.
Odabir lokacije
UPOZORENJE
Opasnost od požara
· Instalaciju sušilice rublja mora izvesti kvalifikovani instalater. · Instalirajte sušilicu rublja prema uputama proizvođača i lokalno
kodovi. · Nemojte instalirati sušilicu za rublje sa fleksibilnim plastičnim materijalima za ventilaciju. Ako je fleksibilan metal
(tip folije) je instaliran kanal, on mora biti specifičnog tipa koji je proizvođač uređaja identificirao kao prikladan za korištenje sa sušilicom rublja. Poznato je da se fleksibilni materijali za ventilaciju srušavaju, lako se drobe i zadržavaju dlačice. Ovi uslovi će ometati protok vazduha u mašini za sušenje veša i povećati rizik od požara. · Da biste smanjili rizik od teških ozljeda ili smrti, slijedite sva uputstva za instalaciju · Sačuvajte ova uputstva.
OPREZ
Važno za instalatera
Prije postavljanja sušilice pažljivo pročitajte sljedeće upute. Ova uputstva treba sačuvati za buduću upotrebu.
· Sušilica nije prikladna za ugradnju u mobilnu kućicu. · Uklonite vrata sa svih odbačenih uređaja kako biste izbjegli opasnost od djeteta
zarobljeni i gušeni.
UPOZORENJE: Vaša sušilica mora biti ispušna prema van kako bi se smanjio rizik od požara kada se instalira na bilo kojem mjestu unutar kuće.
· Vašu mašinu za sušenje treba da locirate tamo gde ima dovoljno prostora napred za punjenje mašine za sušenje i dovoljno prostora iza za izduvni sistem.
· Vaša mašina za sušenje veša je fabrički spremna za opciju zadnjeg izduvavanja. Ako želite promijeniti lokaciju ventila, pogledajte Promjena lokacije otvora za ventilaciju sušilice (opcionalno) na stranici 21.
· Pobrinite se da prostorija u kojoj instalirate sušilicu ima dovoljno svježeg zraka i da nema prepreka za protok zraka. Temperatura okoline ne smije biti niža od 33° F (.6° C).
· Za plinske sušare, mora se održavati odgovarajući razmak kao što je navedeno na naljepnici upozorenja na poleđini vašeg proizvoda kako bi se osigurao adekvatan zrak za sagorijevanje i pravilan rad sušilice.

www.insigniaproducts.com

9

UPUTE ZA UGRADNJU
· Nemojte instalirati niti skladištiti svoju mašinu za sušenje veša na mestu gde će biti izložena vodi ili vremenskim prilikama. Očistite prostor za sušenje zapaljivih materijala, benzina i drugih zapaljivih para i tekućina. Vaša sušilica proizvodi zapaljiva vlakna. Održavajte područje oko sušilice bez dlačica.
39 13/16 inča (101 cm)
27 inča (68.6 cm)

10

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

33 3/4 inča (85.6 cm)

39 13/16 inča (101 cm)

55 1/4 in. 140.2 cm
Instaliranje uporedo, ili u niši, ormaru ili drugom udubljenom prostoru UPOZORENJE: · Morate izbaciti svoju mašinu za sušenje ka spolja da biste smanjili rizik od požara kada je instalirate bilo gde u kući. · NEMOJTE postavljati drugi uređaj koji sagoreva gorivo u istom ormaru kao i vaša sušilica. · Za informacije o tome kako odabrati i instalirati izduvne kanale, pogledajte Zahtjevi za ispuštanje na stranici 15.

www.insigniaproducts.com

11

UPUTE ZA UGRADNJU
Ugradnja u zatvoreni ormar Minimalni razmak između vaše sušilice i susjednih zidova ili drugih površina je: · Svaka strana: 1 in. (2.5 cm) · Pozadi: 5 in. (12.7 cm) · Gornja strana: 24 in. (61 cm) · Prednja strana: 2 in. (5.1 cm)

39 13/16 inča (101 cm)

1 inča (2.5 cm)

27 inča (68.6 cm)

24 inča (61.0 cm)

1 inča (2.5 cm)

2 inča (5.1 cm)

33 3/4 inča (85.6 cm)

5 inča (12.7 cm)

12

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Napomena: Vašu mašinu za sušenje možete postaviti bilo na levu ili desnu stranu ormarića.

1 inča (2.5 cm)

1.01inin. .(2(2.5.5cmcm))

27 inča (68.6 cm)

1 inča (2.5 cm)

www.insigniaproducts.com

13

UPUTE ZA UGRADNJU
Ugradnja naslaganog sa podloškom Napomena: Prednja strana ormara mora imati dva neometana otvora za vazduh za kombinovanu minimalnu ukupnu površinu od 72 sq. in. (465 sq. cm) sa minimalnim razmakom od 3 in. (76 mm) na gornji i donji dio. Prihvatljiva su vrata sa letvicama sa jednakim razmakom.
6 inča (15.2 cm)

79 inča (200.7 cm)

3 inča (7.6 cm)

33 3/4 inča (85.6 cm)

8 inča (20.3 cm)

1 inča (2.5 cm)

27 inča (68.6 cm)

48 in.2 (310 cm2)

3 inča (7.6 cm)

24 in.2 (155 cm2)

3 inča (7.6 cm)

14

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Iscrpljujući zahtjevi
UPOZORENJE: · Nemojte ispuštati svoju mašinu za sušenje u dimnjak, zid, plafon, potkrovlje, puzalicu
prostor ili skriveni prostor u zgradi. · Vaša sušilica mora biti ispušna prema van kako bi se smanjio rizik od požara kada
ugrađen u nišu ili ormar.
UPOZORENJE: NIKADA NEMOJTE KORISTITI PLASTIČNU ILI NEMETALNU FLEKSIBILNU CABLU · Ako je vaš postojeći kanal plastični, nemetalni ili zapaljiv, zamijenite ga
metala prije ugradnje ove sušilice. · Koristite samo metalni izduvni kanal koji nije zapaljiv kako biste osigurali zadržavanje
topline izduvnog zraka i dlačica. · Pogledajte “Zahtjevi za kanale” na stranici 16 za maksimalnu dužinu kanala i
broj laktova. · Sve mašine za sušenje veša moraju biti iscrpljene napolju. · Nemojte sastavljati kanal sa zavrtnjima ili drugim pričvrsnim elementima koji se protežu u
kanal ili ta hvataljka. · Izduvni kanal bi trebao biti 4 in. (10.2 cm) u prečniku. · Ukupna dužina fleksibilnog metalnog kanala ne bi trebalo da prelazi 7.8 stopa (2.4 m).

www.insigniaproducts.com

15

UPUTE ZA UGRADNJU

Zahtjevi za kanale
UPOZORENJE: Vi ste odgovorni za ispravnu instalaciju izduvnog sistema. · Koristite 4 inča (10.2 cm) prečnika čvrste aluminijumske ili čvrste cevi od pocinkovanog čelika.
Nemojte koristiti manji kanal. · Kanali veći od 4 inča (10.2 cm) u prečniku mogu dovesti do povećanja
nakupljanje vlakana i promjene u performansama. · Dlake treba redovno uklanjati (sa filtera za dlačice svaki ciklus). Uklanjanje
dlačica iz kanala preporučuje se najmanje jednom godišnje. · Ako morate koristiti fleksibilni metalni kanal, koristite tip sa čvrstim limenim zidom.
Nemojte koristiti fleksibilni kanal sa tankim zidom od folije. Može doći do ozbiljnog začepljenja ako je fleksibilni metalni kanal previše oštro savijen. · Nikada nemojte postavljati bilo koju vrstu fleksibilnog kanala u zidove, plafone ili druge skrivene prostore. · Držite izduvni kanal što je moguće ravnijim i kraćim. · Osigurajte spojeve aluminijskom trakom. Nemojte koristiti zavrtnje. · Plastični, fleksibilni kanali mogu se savijati, savijati, biti probušeni, smanjiti protok zraka, produžiti vrijeme sušenja i utjecati na rad vaše sušilice. Nemojte koristiti plastične kanale. · Nemojte koristiti nemetalne fleksibilne kanale. · Izduvni sistemi duži od preporučenih 90 stopa (27.4 m) mogu produžiti vreme sušenja, uticati na rad mašine za sušenje i sakupljati dlačice. · Izduvni kanal treba da se završava sa izduvnom haubom koja ima dampkako bi se spriječila povratna propuha i ulazak divljih životinja. Nikada nemojte koristiti aspirator sa magnetnim damper. · Hauba treba da ima najmanje 12 inča (30.5 cm) razmaka između dna haube i tla ili druge prepreke. Otvor haube bi trebao biti usmjeren prema dolje. · Nikada nemojte postavljati zaslon preko izduvnog otvora. · Da biste izbjegli nakupljanje dlačica, nemojte ispuštati sušilicu direktno u prozorski otvor. · Ne ispuštajte vodu ispod kuće ili verande. · Ako izduvni kanal mora prolaziti kroz negrijano područje, kanal treba izolirati i blago nagnuti prema dolje prema haubi kako bi se smanjila kondenzacija i nakupljanje dlačica. · Pregledajte i očistite unutrašnjost izduvnog sistema najmanje jednom godišnje. Prije čišćenja isključite kabel za napajanje. · Često proveravajte da li je izduvna hauba damper se slobodno otvara i zatvara. · Provjerite stanje izduvnog sistema jednom mjesečno i očistite ga najmanje jednom godišnje. Napomena: Ako vam se odjeća ne osuši, provjerite ima li prepreka u kanalu. · Nemojte ispuštati svoju mašinu za sušenje u zid, plafon, prostor za puzanje ili skriveni prostor zgrade, ventilacioni otvor ili bilo koji drugi zajednički kanal ili dimnjak. To bi moglo stvoriti opasnost od požara od dlačica koje izbaci vaša sušilica. · Da biste smanjili rizik od požara, vaša mašina za sušenje MORA BITI ISPUŠENA NA VANJU.
Tipovi aspiratora
Ako svoju sušilicu ugrađujete u postojeći izduvni sistem, morate osigurati da:
· Izduvni sistem zadovoljava sve lokalne, državne i nacionalne propise.
· Ne koristite fleksibilni plastični kanal.
· Pregledate i očistite sve nakupine dlačica unutar postojećeg kanala.
· Kanal nije udubljen ili zgnječen.
· Hauba damper se slobodno otvara i zatvara.

16

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Za najbolje rezultate, statički pritisak u bilo kojem izduvnom sistemu trebao bi biti između 0.3 do 0.8 inča vodenog stupca, i ne može biti manji od 0 ni pod kojim okolnostima s instaliranim kanalom prečnika od četiri inča. Mjerenje se mora obaviti s praznom sušilicom koja radi sa manometrom na mjestu gdje se izduvni kanal povezuje sa vašom sušilicom. Treba koristiti postavku bez zagrijavanja. Filter za dlačice mora biti čist.

VRSTE KAPA

Preporučena

Koristite samo za kratkotrajnu instalaciju

4 in. (10.2 cm) 4 in. (10.2 cm) 4 in. (10.2 cm)

Broj koljena od 90°
0 1 2 3

4 inča (10.2 cm)
Čvrsta metalna maksimalna udaljenost
90 ft. (27.4 m) 60 ft. (18.3 m) 45 ft. (13.7 m) 35 ft. (10.7 m)

2.5 inča. (6.4 cm)
Čvrsta metalna maksimalna udaljenost
60 ft. (18.3 m) 45 ft. (13.7 m) 35 ft. (10.7 m) 25 ft. (7.6 m)

Električni zahtjevi
UPOZORENJE: Šema ožičenja nalazi se na zadnjoj ploči vaše sušilice. · Neispravno spajanje vodiča za uzemljenje vaše sušilice može dovesti do električne struje
šok. Provjerite kod kvalificiranog električara ili servisera ako sumnjate da li je vaša sušilica ispravno uzemljena. Nemojte modificirati utikač koji ste dobili uz Vašu sušilicu. Ako utikač ne odgovara utičnici, neka utičnica odgovarajućeg tipa instalira kvalificirani električar. · Da bi se spriječio nepotrebni rizik od požara, električnog udara ili ozljeda, sva ožičenja i uzemljenja moraju biti obavljeni u skladu s lokalnim propisima, ili u nedostatku lokalnih propisa, s Nacionalnim električnim kodeksom, ANSI/NFPA br. 70 Najnovija revizija (za SAD) ili kanadski električni kodeks CSA C22.1- Najnovije revizije i lokalni zakoni i uredbe (za Kanadu). Vi ste odgovorni za pružanje odgovarajućih električnih usluga za svoju sušilicu. · Sve gasne instalacije moraju biti urađene u skladu sa najnovijom revizijom Nacionalnog koda goriva ANSI Z223.1/NFPA 54 (za SAD) ili CSA B149.1 (za Kanadu) i lokalnim propisima i uredbama.

www.insigniaproducts.com

17

UPUTE ZA UGRADNJU
Električni priključci Preporučuje se pojedinačna grana (ili odvojeno) kolo koje služi samo vašoj sušilici. NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABL.
Modeli na plin – SAD i Kanada Električni servis od 120 volti, 60Hz AC odobren, sa 15 ampprije nego što je potreban osigurač ili prekidač.
Električni modeli – samo za SAD Vaša mašina za sušenje zahteva električnu uslugu od 120/240 volti, 60Hz AC. Zahtjevi za električne usluge mogu se naći na naljepnici s podacima koja se nalazi iza vrata. A 30-ampprije nego što je potreban osigurač ili prekidač na obje strane linije. · Ako koristite kabl za napajanje, trebalo bi da ga priključite u 30-ampere receptacle. · Kabl za napajanje NIJE isporučen sa električnim modelima sušilica za kosu.
UPOZORENJE: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA Kada lokalni propisi dozvoljavaju, električno napajanje vaše sušilice može se povezati pomoću novog kompleta kablova za napajanje, označenog za upotrebu sa sušilicom, koji je na listi UL i ocijenjen na minimalno 120/240 volti, 30-ampSa tri provodnika od bakrene žice br. 10 sa završenim klemama zatvorene petlje, otvorenim lopaticama sa okrenutim krajevima ili sa kalajisanim vodovima. · Nemojte ponovo koristiti kabl za napajanje iz stare mašine za sušenje veša. Kabl za napajanje električni
ožičenje napajanja mora biti zadržano u ormaru za sušenje sa odgovarajućim UL-listom vučnog rasterećenja. · Uzemljenje kroz neutralni provodnik je zabranjeno za (1) nove instalacije u strujnom kolu, (2) mobilne kućice, (3) vozila za rekreaciju i (4) područja u kojima lokalni propisi zabranjuju uzemljenje kroz neutralni provodnik. (Koristite četverostruki utikač za četverožične utičnice, NEMA tip 14-30R.)
Električni modeli – samo za Kanadu Potreban vam je električni servis od 120/240 volti, 60Hz AC odobren preko 30-ampOsigurač ili prekidač na obje strane linije. Svi kanadski modeli se isporučuju sa priključenim kablom za napajanje. Kabl za napajanje treba da bude uključen u 30-ampere receptacle.
Vrste utičnica

Trožična utičnica (10-30R)

Četvorožična utičnica (14-30R)

18

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Korištenje trožilne utičnice
Ako je vaša utičnica trožilna (trostruka) utičnica, odaberite trožični kabel za napajanje s prstenastim ili lopatičnim terminalima i UL navedenim rasterećenjem od vučne sile. Trožični kabl za napajanje mora:
· Biti dugačak najmanje 4 m. · Imati tri 1.2-gauge čvrste bakarne žice. · Uskladite trožilnu utičnicu NEMA tipa 10-10R.
Pogledajte Trožična utičnica – za električne sušilice: na stranici 30 za upute o tome kako spojiti kabel za napajanje na svoju sušilicu.
Korištenje četverožične utičnice
Ako je vaša utičnica četverožična (četvorokraka) utičnica, odaberite četverožični kabel za napajanje s prstenastim ili pik terminalima i UL navedenim rasterećenjem od vučne sile. Četvorožični kabel za napajanje mora:
· Biti dugačak najmanje 4 m. · Imati četiri 1.2-gauge čvrste bakarne žice. · Uskladite četverožičnu utičnicu NEMA tipa 10-14R. Žica za uzemljenje (uzemljenje
provodnik) može biti zelen ili gol. Neutralni provodnik mora biti identificiran bijelom bojom.
Pogledajte Četverožična utičnica – za električne sušilice: na stranici 31 za upute o tome kako spojiti kabel za napajanje na svoju sušilicu.
Potrebe za plinom
Koristite samo prirodne ili LP (tečni propan) plinove.
INSTALACIJA MORA BITI U SKLADU SA LOKALNIM KODOVIMA, ILI U ODSUSTVU LOKALNIH KODOVA, SA NACIONALNIM KODEKSOM ZA GORIVI GAS, ANSI Z223.1/NFPA 54, NAJNOVOM REVIZIJOM (ZA SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE), ILI SA PRIRODNIM GASOM I PROIZVODOM CAR. B149.1, NAJNOVIJA REVIZIJA (ZA KANADU).
Sušare za plin opremljene su otvorom za odzračivanje plamenika za korištenje prirodnog plina. Ako planirate da koristite svoju mašinu za sušenje sa LP (tečni propan) gas, mora ju kvalifikovani serviser preurediti za siguran i pravilan rad.
Preporučuje se vod za dovod plina od ½ in. (1.27 cm), koji se mora smanjiti da bi se spojio na plinovod od 3/8 in. (1 cm) na vašoj sušilici. Nacionalni kodeks o gorivom plinu zahtijeva da pristupačni, odobreni ručni zaporni ventil za plin bude instaliran unutar 6 in. (15 cm) od vaše sušilice.
Plinski sušači instalirani u stambenim garažama moraju biti podignuti 18 inča (46 cm) iznad poda.
Dodatno, 1/8 in. (0.3 cm) NPT (Nacionalni cevni navoj) navoj sa začepljenim navojem, koji je dostupan za priključak testnog merača, mora biti instaliran odmah uzvodno od priključka za dovod gasa vaše sušare.
Vaša mašina za sušenje mora biti isključena sa sistema cevi za dovod gasa tokom bilo kakvog ispitivanja pritiska sistema.
Vaša sušilica mora biti povezana na dovod plina s navedenim fleksibilnim priključkom za plin koji je u skladu sa standardom za konektore za plinske uređaje, ANSI Z21.24 ili CSA 6.10.
NEMOJTE ponovo koristiti stare fleksibilne metalne gasovode. Fleksibilni plinski vodovi moraju biti certificirani od strane Američkog udruženja za plin (CGA u Kanadi).
· Bilo koji spoj za cijevi koji se koristi mora biti otporan na djelovanje bilo kakvog tečnog naftnog plina.
· Iz ljubaznosti, većina lokalnih gasnih preduzeća će pregledati instalaciju gasnih uređaja.

www.insigniaproducts.com

19

UPUTE ZA UGRADNJU

Paljenje na gas: Vaša mašina za sušenje koristi sistem automatskog paljenja za paljenje gorionika. Ne postoji pilot koji stalno gori.
COMONWEALTH OF MASSACHUSETTS UPUTSTVO ZA INSTALACIJU
Vašu sušilicu mora instalirati licencirani vodoinstalater ili plinoinstalater. Ručni plinski ventil “T” s ručkom mora biti ugrađen u dovod plina do instalirane sušare na mjestu rada.
Ako se za spajanje sušilice koristi fleksibilni priključak za plin, konektor ne smije biti duži od 3 cm (91.5 stope).
UPOZORENJE: može doći do curenja gasa u vašem sistemu, stvarajući opasnu situaciju. · Curenje plina se ne može otkriti samo po mirisu. · Dobavljači plina preporučuju da kupite i instalirate plin koji je odobren od UL
detektor. · Instalirajte i koristite ga u skladu sa uputstvima proizvođača.
Zahtjevi za uzemljenje
Vaša sušilica mora biti uzemljena. Ako dođe do kvara ili kvara, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara osiguravajući put najmanjeg otpora za električnu struju.
Plinski modeli
UPOZORENJE: · Vaša mašina za sušenje veša ima trožilni kabl za napajanje sa uzemljenjem (120V,
60Hz). · Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno instalirana
i utemeljeni u skladu sa svim lokalnim zakonima i uredbama. · Određeni unutrašnji dijelovi namjerno nisu uzemljeni i mogu predstavljati rizik
od strujnog udara samo tokom servisiranja. Servisno osoblje Ne kontaktirajte sljedeće dijelove dok je uređaj pod naponom: ulazni ventil, kontrolnu ploču i termistor za regulaciju temperature (nalazi se na kućištu ventilatora).
Električni modeli
UPOZORENJE: · Mašina za sušenje mora biti uzemljena trožilnim ili četvorožilnim kablom za napajanje sa a
uzemljivač i utikač za uzemljenje, koji se prodaje zasebno. · Utikač mora biti uključen u odgovarajuću utičnicu koja je pravilno instalirana
i utemeljeni u skladu sa svim lokalnim zakonima i uredbama. · Nemojte modificirati utikač koji ste dobili uz Vašu sušilicu – ako ne odgovara utičnici,
imati odgovarajuću utičnicu koja je instalirana od strane kvalifikovanog električara. · Ako se kabl za napajanje ne koristi, a električna sušilica treba biti trajno ožičena,
vaša mašina za sušenje mora biti povezana na trajno uzemljeni metalni sistem ožičenja, ili provodnik za uzemljenje opreme mora biti povezan sa provodnicima kola i povezan sa terminalom za uzemljenje opreme ili kablom na vašoj mašini za sušenje veša. · Određeni unutrašnji delovi namerno nisu uzemljeni i mogu predstavljati opasnost od strujnog udara samo tokom servisiranja. Servisno osoblje Ne kontaktirajte sljedeće dijelove dok je uređaj pod naponom: ulazni ventil, kontrolnu ploču i termistor za regulaciju temperature (nalazi se na kućištu ventilatora).

20

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Promjena lokacije ventilacijskog otvora za sušenje (opcionalno)
Ova sušilica se isporučuje sa ventilacijom sa stražnje strane. Također se može konfigurirati za ventilaciju na donjoj ili lijevoj strani.

BACK VIEW

12 inča (30.5 cm)

3 3/4 inča (9.3 cm)

Alati koji će vam trebati Kompleti adaptera su standardne komponente i mogu se kupiti od bilo kojeg prodavca.

Phillips odvijač

Kanalizacijska traka

rukavice

Materijali koji će vam trebati

4 in. (10.2 cm) kruti ili UL fleksibilni kanal
(nisu uključeni)
Bočno odzračivanje
TOP VIEW

4 in. (10.2 cm) lakat (nije uključen)
SIDE VIEW

1 1/2 inča (3.8 cm)

15 inča (38 cm)

3 3/4 inča (9.3 cm)

5 inča (12.9 cm)

www.insigniaproducts.com

21

UPUTE ZA UGRADNJU
1 Uklonite dva zadnja zavrtnja za pričvršćivanje izduvnih gasova, a zatim izvucite izduvni kanal.
Pričvrsni vijak Stražnji izduvni kanal

2 Pritisnite jezičke na izrezu, a zatim pažljivo uklonite izrez za željeni otvor za ventilaciju.
3 Gurnite adapterski kanal na kućište ventilatora vaše sušilice.

Adapterski kanal

Kućište ventilatora

SUŠILICA BOČNA/ZAĐENA VIEW

Nokaut

4 Spojite koleno od 4 in. (10.2 cm) na dio kanala od 4 in. (10.2 cm) i pričvrstite sve spojeve ljepljivom trakom. Pobrinite se da muški kraj lakta bude okrenut od vaše sušilice.
5 Umetnite sklop koljena/kanala kroz bočni otvor i pritisnite ga na adapterski kanal. Osigurajte na mjestu ljepljivom trakom. Muški kraj kanala treba da viri 1.5 in. (3.8 cm) iz vaše mašine za sušenje da bi se povezao preostali kanal.
6 Pričvrstite ljepljivu traku na stražnju stranu vaše sušilice kako biste zapečatili originalnu rupu za ventilaciju sušilice.

Lepljiva traka Elbow

1 1/2 inča (3.8 cm)

22

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU
Bottom ventilation
TOP VIEW

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice SIDE VIEW

4 3/4 inča (12.1 cm)
12 inča (30.5 cm)

1 1/2 inča (3.8 cm)

3 3/4 inča (9.3 cm)

1 Uklonite dva zadnja zavrtnja za pričvršćivanje izduvnih gasova, a zatim izvucite izduvni kanal.

Pričvrsni vijak Stražnji izduvni kanal

2 Pritisnite jezičke na izrezu, a zatim pažljivo uklonite izrez za željeni otvor za ventilaciju.
3 Gurnite adapterski kanal na kućište ventilatora vaše sušilice.

Adapterski kanal

Kućište ventilatora

Nokaut

SUŠILICA BOČNA/ZAĐENA VIEW

4 Spojite koleno od 4 in. (10.2 cm) na dio kanala od 4 in. (10.2 cm) i pričvrstite sve spojeve ljepljivom trakom. Pobrinite se da muški kraj lakta bude okrenut prema dolje kroz rupu na dnu vaše sušilice.

www.insigniaproducts.com

23

UPUTE ZA UGRADNJU
5 Umetnite sklop koljena/kanala kroz stražnji otvor i pritisnite ga na adapterski kanal. Osigurajte na mjestu ljepljivom trakom. Muški kraj kanala treba da viri 1.5 in. (3.8 cm) iz vaše mašine za sušenje da bi se povezao preostali kanal.

Sklop koljena/kanala
6 Pričvrstite ljepljivu traku na stražnju stranu vaše sušilice kako biste zapečatili originalnu rupu za ventilaciju sušilice.

Kanalizacijska traka

Instaliranje vaše sušilice
Važno: Preporučujemo da koristite kvalifikovanog instalatera za ugradnju vaše sušilice.
Alati koji će vam trebati

Phillips odvijač

nivo

Odvijač sa ravnom glavom

Lepljiva traka i

vodoinstalaterska traka

Kliješta
Isporučeni dijelovi

Ključ za cevi

Podesivi ključ koji se otvara na 1″ (2.5 cm)

Rezni nož

Y konektor

Kratko dovodno crevo

24

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Materijali koji će vam trebati
· 3/8″ plinski vod za sušenje plina (samo za modele na plin) · Električni kabel sa tri ili četiri zupca (ovisno o kući vlasnika)
(samo električni model) · Komplet za ventilaciju ispušnog sušača
Prije nego što počnete
Prije nego počnete instalirati svoju sušilicu, uvjerite se da: · Lokacija koju ste odabrali ima uzemljenu električnu utičnicu. Pogledajte Zahtevi za uzemljenje na stranici 20. · Imate ispravan tip kabla za napajanje. Kabl za napajanje nije uključen u električne sušilice. Plinski sušači uključuju kabel za napajanje. Pogledajte “Zahtjevi za električnu energiju” na stranici 17. · Otvor vašeg sušila za kosu je na ispravnoj lokaciji. Pogledajte “Promjena lokacije otvora za ventilaciju sušilice (opcionalno)” na stranici 21 da biste promijenili gdje vaša sušilica ima ventilaciju. · Vaš izduvni kanal (nije uključen) je napravljen od tvrdog metala ili polukrutog metala. Pogledajte Zahtjevi za kanale na stranici 16. · Imate plinski vod za sušenje plina od 3/8 in. (1 cm) (ako instalirate sušač za plin) koji ispunjava sve nacionalne i lokalne propise. Pre nego što priključite gasovod, ponovoview zahtjeve za plinovod u Zahtjevi za plin na stranici 19.

www.insigniaproducts.com

25

UPUTE ZA UGRADNJU
Detaljna uputstva
Napomena: Ako se ugrađuje plinski sušač, morat ćete pozvati licenciranog stručnjaka da izvrši instalaciju.
Korak 1: Uverite se da je pod čvrsta, ravna površina · Koristite nivo da biste bili sigurni da je pod na koji postavljate mašinu za sušenje veša ravan. Ovo pomaže u smanjenju vibracija, buke i neželjenih pokreta.
Napomene: · Ako je prednji dio vaše sušilice viši od zadnjeg za više od jednog stepena, to će biti
može potrajati duže za sušenje malih tereta. Možete podesiti nožice mašine za sušenje da izravnate svoju mašinu (Korak 3: Povežite izduvni kanal na stranici 26). · Ako pod nije savršeno ravan, noge se mogu podesiti kako bi vaša sušilica bila ravna i stabilna. Vašu mašinu za sušenje treba izravnati nakon što je postavljena na mjesto u koraku 7: Poravnajte sušilicu na stranici 32.
Korak 2: Premjestite svoju sušilicu na lokaciju koju ste odabrali · Premjestite sušilicu na lokaciju koju ste odabrali, ali nemojte gurati sušilicu do kraja. Morate spojiti kabel za napajanje i kanal prije nego što pomaknete sušilicu u krajnji položaj .
Savjet: Za informacije o zahtjevima za prostorom pogledajte Odabir lokacije na stranici 9.
Korak 3: Povežite izduvni kanal
Važno: Prije nego što spojite izduvni kanal, ponovnoview Zahtjevi za kanalizaciju u Zahtjevi za kanale na stranici 16.
UPOZORENJE:
· Uverite se da je vaša mašina za sušenje pravilno instalirana kako bi lako izvlačila vazduh. · Držite kanale što je moguće ravnijim. · NEMOJTE ograničavati svoju mašinu za kosu lošim izduvnim sistemom. · NEMOJTE koristiti nepotrebno duge kanale koji imaju mnogo koljena. · Koristite čvrsti metalni kanal prečnika 4 in. (10.2 cm). Zalijepite sve spojeve, uključujući i na
sušilica. Nikada nemojte koristiti zavrtnje za hvatanje dlačica. · Očistite sve stare kanale prije postavljanja nove sušilice. Pazite na ventil za ventilaciju
slobodno se otvara i zatvara. Pregledajte i očistite izduvni sistem svake godine. · NEMOJTE koristiti plastične, tanke folije ili nemetalne savitljive cijevi. · NEMOJTE koristiti zavrtnje za lim koji mogu nakupiti vlakna prilikom sastavljanja
ducting. Spojeve treba zalijepiti trakom. · NEMOJTE dozvoliti da aluminijumska traka prekrije otvore za ventilaciju na poleđini vašeg
sušilica. · NEMOJTE koristiti udubljene ili začepljene kanale i ventilaciju. 1 Uverite se da se klapna ili otvori izduvnog haube slobodno kreću.
Ako nemate instaliranu haubu, pogledajte Tipovi izduvnih hauba na stranici 16 za informacije o preporučenim tipovima haube. Preporučujemo da profesionalnu montažu haube.

26

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

2 Spojite jedan kraj izduvnog kanala sa otvorom za ventilaciju na poleđini mašine za sušenje veša, a zatim upotrijebite aluminijsku traku da pričvrstite kanal za svoju sušilicu. Zakrivljeni krajevi kanala moraju biti usmjereni dalje od vaše sušilice. Koristite čvrsti metalni kanal prečnika 4 in. (10.2 cm).

Izduvni kanali

Zadnja rupa za ventilaciju

3 Spojite drugi kraj kanala na izduvni poklopac, a zatim zategnite traku kanala da biste je učvrstili na mjestu. Zalijepite sve spojeve, uključujući i sušilicu.
Izduvna kapuljača
Korak 4: Priključite dovod vode Dovod vode vam omogućava da koristite funkciju pare vašeg sušila za kosu.
t
Savjet: Omotajte vodoinstalatersku traku (nije uključena) oko navojnih spojeva kako biste spriječili curenje. 1 Priključite Y-konektor direktno na dovod hladne vode ili na produžetak
crijevo (nije uključeno). Uvjerite se da je Y-konektor dobro pričvršćen rukom, a zatim zategnite još 2/3 okreta kliještima.
Hladna voda
Produžno crijevo (opcionalno/nije uključeno) Y-konektor

www.insigniaproducts.com

27

UPUTE ZA UGRADNJU
2 Povežite crevo za dovod hladne vode (nije uključeno) sa Y-konektora na mašinu za pranje veša. Uvjerite se da je crijevo čvrsto pričvršćeno rukom, a zatim zategnite još 2/3 okreta kliještima.
Crevo za dovod hladne vode (za pranje)
3 Povežite ravan kraj kratkog ulaznog creva sa drugim izlazom na Y-konektoru. Uvjerite se da je crijevo čvrsto pričvršćeno rukom, a zatim zategnite još 2/3 okreta kliještima.
Kratko dovodno crijevo (do sušilice)
4 Spojite 90° spojnicu kratkog dovodnog crijeva na mjedeni ulaz za vodu na stražnjoj strani vaše sušilice. Uvjerite se da je crijevo čvrsto pričvršćeno rukom, a zatim zategnite još 2/3 okreta kliještima.
Dovod vode

28

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Korak 5: Priključite plinski vod (samo za plinske modele) Važno: Prije spajanja plinskog voda, ponovnoview zahtjeve za plinovod u Zahtjevi za plin na stranici 19.
1 Skinite zaštitni poklopac navoja cijevi s ulaza za plin.

Ulaz za plin na stražnjoj strani sušilice

2 Nanesite smjesu za spojeve cijevi ili oko 1.5 in. omote teflonske trake na sve navojne spojeve. Masa za spoj cijevi mora biti otporna na djelovanje bilo kakvog tečnog naftnog plina.
3 Spojite sve spojeve cijevi i zategnite ih ključem.
Napomena: Potreban je dodatni priključak za spajanje 3/4 in. (1.9 cm) vanjskog navoja fleksibilnog konektora sa 3/8 in. (1 cm) muškog navoja na vašoj sušilici. Koristite samo novi AGA ili CSA certificirani vod za dovod plina sa SS fleksibilnim konektorima. Nacionalni kodeks o gorivom plinu zahtijeva da pristupni, odobreni ručni ventil za zatvaranje plina bude instaliran unutar 6 in. (15 cm) od vaše sušilice.

Ručni zaporni ventil

Flare union

Flare union

Bradavica

Fleksibilni konektor

4 Priključite dovod plina na Vašu sušilicu.

Ulaz za plin na stražnjoj strani sušilice
5 Čvrsto zategnite priključak gasovoda preko navoja.

www.insigniaproducts.com

29

UPUTE ZA UGRADNJU
6 Uključite dovod plina.

otvoreno
UPOZORENJE:
· Sve plinske instalacije sušilice moraju biti opremljene ručnim zapornim ventilom. · Neobložene bakarne cijevi će korodirati kada su izložene prirodnom plinu, uzrokujući curenje plina.
Za dovod plina koristite SAMO crne cijevi od željeza, nehrđajućeg čelika ili mesinga obložene plastikom. · Provjerite sve priključke plina na curenje pomoću otopine sapuna. · Ako se pojave mehurići, zategnite spojeve i ponovo proverite. NEMOJTE koristiti otvoreni plamen za
provjerite curenje plina.
Korak 6: Povežite kabl za napajanje (samo električni modeli za SAD)
Važno: · Pre nego što povežete kabl za napajanje, ponovoview električni zahtjevi u
Električni zahtjevi na stranici 17. · Prije testiranja ili rada sa vašom sušilicom, provjerite je li vaša sušilica uzemljena.
Pogledajte Zahtjevi za uzemljenje na stranici 20.
· Odredite da li je vaša električna utičnica trožična ili četverožična. Pogledajte Vrste utičnica na stranici 18.
Trožična utičnica – za električne sušare:

Vijak središnjeg terminala

Crna žica Vanjski konektor za uzemljenje
Neutralna žica (bijela)

Crvena žica
Neutralna žica (bijela ili središnja žica)
3/4″ (1.9 cm) UL-list rasterećenja vučne sile

1 Na vašoj mašini za sušenje, uklonite zavrtanj središnjeg terminala.
2 Spojite neutralnu žicu (bijelu ili središnju žicu) kabela za napajanje na zavrtanj središnjeg terminala terminalnog bloka. Obavezno provucite vijak kroz prsten terminala kabla za napajanje i zategnite vijak.

30

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

3 Povežite ostale žice na vijke vanjskog terminala. Obavezno provucite vijak kroz prsten terminala i zategnite vijak.
4 Pritegnite vijke za rasterećenje naprezanja.
5 Umetnite jezičak poklopca terminala u utor na zadnjoj ploči vaše sušilice, a zatim pričvrstite poklopac vijkom.
UPOZORENJE: Ako prelazite sa četverožičnog električnog sistema na trožični, morate ponovo spojiti traku za uzemljenje na nosač terminala kako biste uzemljili okvir sušilice na neutralni provodnik. Preporučuju se prstenasti terminali. Ako koristite terminale za trake, uvjerite se da su zategnuti.
Utičnica sa četiri žice – za električne sušare:

Vijak središnjeg terminala
Crna žica Vanjski konektor za uzemljenje
Zelena ili gola bakarna žica kabla za napajanje

Neutralna žica za uzemljenje (bijela)
Crvena žica
Neutralna žica (bijela ili središnja žica)
3/4″ (1.9 cm) UL-list rasterećenja vučne sile

1 Uklonite vijak središnjeg terminala.
2 Povežite žicu za uzemljenje (zelenu ili neumotanu) kabla za napajanje na šraf spoljnog vodiča za uzemljenje.
3 Spojite neutralnu žicu (bijelu žicu) kabla za napajanje i žicu za uzemljenje uređaja (bijela) ispod središnjeg vijka priključnog bloka. Obavezno provucite vijak kroz prsten terminala kabla za napajanje i zategnite vijak.
4 Povežite ostale žice na vijke vanjskog terminala. Obavezno provucite vijak kroz prsten terminala i zategnite vijak.
5 Pritegnite vijke za rasterećenje naprezanja.

www.insigniaproducts.com

31

UPUTE ZA UGRADNJU
6 Umetnite jezičak poklopca terminala u utor na zadnjoj ploči vaše sušilice, a zatim pričvrstite poklopac vijkom.
UPOZORENJE: Opasnost od strujnog udara · Svi modeli za SAD su proizvedeni za TROŽIČNO POVEZIVANJE SISTEMA. · Okvir sušare je uzemljen na neutralni provodnik na terminalu.
ČETVORŽIČNA SISTEMSKA VEZA je potrebna za novu ili preuređenu gradnju, mobilne kućice ili ako lokalni zakoni ne dozvoljavaju uzemljenje kroz neutralni vodič. Ako se koristi četverožilni sistem, okvir sušare ne može biti uzemljen na neutralni provodnik na terminalu. Pogledajte “Električni zahtjevi” na stranici 17 za trožične ili četverožične sistemske veze.
Korak 7: Poravnajte mašinu za sušenje rublja · Ako vaša mašina za sušenje nije nivelisana, pažljivo nagnite mašinu samo toliko da podesite nožice za nivelisanje na dnu mašine za sušenje. Ispružite stopala samo onoliko koliko je potrebno. Ako su stopala previše ispružena, vaša sušilica može vibrirati.
nivo

Otpustite

Zategnite

Stopa za izravnavanje

Korak 8: Uključite svoju mašinu za sušenje veša
Uvjerite se da su svi ispušni i električni priključci gotovi, a zatim uključite svoju sušilicu u električnu utičnicu.

32

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Korak 9: Provjerite konačnu instalaciju · Prije upotrebe vaše sušilice, provjerite sljedeće: · Je li vaša sušilica uključena u električnu utičnicu i pravilno uzemljena. · Ugrađuje se čvrsti ili polukruti metalni materijal za ventilaciju. Nemojte koristiti plastične fleksibilne kanale. · Rad izduvnog kanala je spojen i spojevi su zalijepljeni. · Vaša mašina za sušenje je ravna i čvrsto stoji na podu. · Modeli na plin: plin se uključuje bez curenja plina. · Pokrenite mašinu za sušenje da biste potvrdili da radi, da se zagreva i da se gasi.
Napomena SAMO za GASNE MODELE: Gorionik se možda neće upaliti u početku zbog vazduha u gasovodu. Ako dozvolite vašoj sušilici da radi na postavci grijanja, pročistit će vod. Ako se plin ne zapali u roku od pet minuta, isključite sušilicu i pričekajte pet minuta. Uvjerite se da je dovod plina do vaše sušilice uključen. Da biste potvrdili paljenje plina, provjerite toplinu izduvnih gasova.
Okretanje vrata mašine za sušenje
1 Uverite se da je kabl za napajanje isključen.
2 Dok podupirete vrata, uklonite dva zavrtnja šarki sa vrata, zatim podignite vrata da biste ih uklonili i ostavite vrata na stranu.

Vijci

OPREZ: Pazite da vrata ne ispadnu kada vadite zavrtnje. 3 Uklonite poklopac rupe za šarke ravnim odvijačem.

www.insigniaproducts.com

33

UPUTE ZA UGRADNJU
4 Vratite poklopac otvora šarke na drugu stranu, pritiskajući dok ne škljocne na svoje mjesto.
5 Uklonite 14 šrafova sa zadnjeg poklopca, zatim uklonite zadnji poklopac i klin na vratima.
Zadnji poklopac Zatik za vrata
6 Uklonite osam šrafova oko vrata, okrenite šarku vrata, sjedište šarke i okvir vrata za 180 stepeni, a zatim vratite osam šrafova.

34

www.insigniaproducts.com

UPUTE ZA UGRADNJU

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

7 Ponovo sastavite unutrašnja vrata i zadnji poklopac, postavite klin vrata na suprotnu stranu, a zatim vratite 14 vijaka koje ste uklonili u koraku 5.

Zadnji poklopac Zatik za vrata

8 Vratite vrata na prednju stranu mašine za sušenje veša, pričvrstite ih sa dva zavrtnja koja ste uklonili u koraku 2.
Vijci

www.insigniaproducts.com

35

OPERATIVNE INSTRUKCIJE
Koristeći svoju sušilicu
UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara, električnog udara ili ozljeda osoba, pročitajte VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA na stranici 3 prije nego počnete koristiti ovaj uređaj. Kontrolna tabla

# STAVKA

OPIS

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje sušilice. Ako je vaša sušilica uključena duže od

10 minuta bez pritiskanja nijednog dugmeta, automatski

isključuje.

1

Birač ciklusa

Okrenite za odabir ciklusa za vrstu opterećenja. Ciklus koji odaberete određuje kontrolu topline za ciklus. Normalna, glomazna, teška, aktivna nošnja, dezinfekcija, ručnici, delikatesna i perm presa

ciklusi su ciklusi senzora. Brzo sušenje, vremensko sušenje (20, 30, 40, 50 ili 60

min.), Ciklusi zračnog dlačica i Osvježavanje parom su ručni ciklusi. Za više

informacije, pogledajte Opcije i postavke sušilice na stranici 41.

2 signala

Pritisnite da biste uključili ili isključili zvuk zujalice. Kada je uključen, indikator signala svijetli. Vaš izbor se zadržava sve dok ponovo ne pritisnete dugme.

3 Steam

Pritisnite da uključite ili isključite Steam proces. Kada je uključen, indikator pare svijetli. Ovaj proces pomaže u sprečavanju bora i uključuje se nakon što se nivo suhoće rublja približi normalnom ili iznad suhoće.

4

Digitalni zaslon

Status ciklusa 5
prikaz

Ciklus senzora: Digitalni displej prikazuje procenjeno preostalo vreme ciklusa. Ručni ciklus: Displej pokazuje koliko dugo će ciklus trajati.
Indikatori sušenja, hlađenja, gotovo i nega bora svijetle kako bi pokazali u kojem se koraku ciklusa nalazi vaša sušilica. Indikator Clean Filter svijetli na početku ciklusa kako bi vas podsjetio da očistite filter.

Time 6 Adjust
/

Pritiskajte ove tipke više puta da biste podesili vrijeme sušenja za ručne cikluse. (Ova dugmad ne rade za cikluse senzora.)

36

www.insigniaproducts.com

OPERATIVNE INSTRUKCIJE

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

# STAVKA

OPIS

7

Kontrolna brava

Pritisnite i držite tastere za podešavanje vremena i za podešavanje vremena istovremeno tri sekunde da biste uključili funkciju zaključavanja kontrole. Sva dugmad osim napajanja neće raditi kada je aktivirano zaključavanje kontrole.
Pritisnite i držite ponovo još tri sekunde da isključite funkciju.

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje sušilice. Ako je vaša sušilica uključena i neaktivna više od 8 minuta bez pritiskanja gumba, automatski
isključuje.

Pritisnite da biste uključili ili isključili program Njega bora. Kada je uključen,

Indikator za brigu o borama svijetli.

9

Njega bora

Njega bora pruža otprilike 90 minuta povremenog prevrtanja u nezagrijanom zraku na kraju ciklusa kako bi se smanjilo bore.

Teret je već suv i može se ukloniti u bilo kom trenutku tokom

Ciklus nege bora.

10 Eco Dry

Pritisnite da uključite ili isključite ciklus Eko sušenja. Kada je uključen, indikator Eco Dry svijetli. Električna sušilica: Prebacuje na nižu snagu Plinska sušilica: Smanjuje temperaturu sušenja.
Napomena: Dostupno samo za cikluse normalnog i vremenskog sušenja.

11 Suvoća

Pritisnite da odaberete nivo suvoće. Različiti nivoi sušenja rezultiraju različitim vremenom sušenja. Za odeću koju želite da peglate ručno, izaberite niži nivo suvoće. Za više informacija pogledajte Opcije i postavke sušilice na stranici 41.

12 Temp.

Pritisnite Temp. više puta za odabir temperature sušenja.
· Visoko: Za čvrste pamučne tkanine ili one sa oznakom Sušenje u sušilici. · Srednje: Za trajnu prešu (električna sušilica), sintetika, lagana
pamuk ili predmeti označeni kao srednja za sušenje u sušilici. · Srednje nisko: Za hemijska vlakna, trajnu presu (gas za sušenje) ili predmete
s oznakom Sušenje u sušilici srednje niske. · Nisko: Za sintetičke ili perive pletene tkanine. · Bez grejanja: Omogućava samo ciklus vazduha bez grejanja.
Različiti nivo sušenja će rezultirati različitim vremenom sušenja. Za ručno peglanje odjeće potrebno je odabrati niži nivo suhoće.

13 Vrijeme

Pritiskajte Vrijeme više puta da biste brzo odabrali postavku vremena sušenja (60 min., 50 min., 40 min., 30 min. ili 20 min.).

14

Damp Alert

Damp Alert vas obavještava kada je vlaga u odjevnim predmetima idealna za peglanje. Kada mašina za sušenje zasvira šest puta, izvadite odeću koju želite da peglate, a zatim pritisnite Start/Pauza da nastavite da sušite ostatak odeće.
NAPOMENA: Vaša mašina za sušenje neće prestati da radi ako ne izvadite te odevne predmete na peglanje.

Pritisnite i držite tri sekunde da biste sačuvali trenutne postavke sušenja kao 15 My Cycle vaš omiljeni.
Pritisnite jednom za učitavanje omiljenih postavki ciklusa.

16

Start/Pauza

Pritisnite za pokretanje ili pauziranje ciklusa sušenja. Kada pauzirate ciklus, možete dodati stvari u svoju mašinu za sušenje veša, ali ne možete promeniti nijedna podešavanja.

www.insigniaproducts.com

37

OPERATIVNE INSTRUKCIJE
Sušenje velikog broja odeće Korak 1: Uključite mašinu za sušenje veša
· Pritisnite dugme za uključivanje da biste uključili mašinu za sušenje veša. Ekran se pali i čuje se zvuk.
Korak 2: Stavite u mašinu za sušenje veša · Stavljajte samo jedno pranje u mašinu za sušenje veša istovremeno. · Teškim i laganim tkaninama potrebno je različito vrijeme da se osuše. Ako pomiješate teške i lagane tkanine u teretu, lagane tkanine mogu biti suhe na kraju ciklusa, dok teške tkanine još uvijek mogu biti damp. · Ako trebate da osušite samo jedan ili dva predmeta, možete poboljšati akciju prevrtanja i efikasnost sušenja dodavanjem nekoliko sličnih predmeta u tovar. · Preopterećenje ograničava prevrtanje što dovodi do neravnomjernog sušenja i pretjeranog naboranja nekih tkanina.
Korak 3: Odaberite ciklus sušenja i opcije 1 Okrenite birač ciklusa da odaberete ciklus sušenja. Za više informacija pogledajte Opcije i postavke sušilice na stranici 41. Napomena: Možete koristiti dugme Moj ciklus da sačuvate i brzo odaberete svoje omiljene postavke. Pogledajte Čuvanje vašeg omiljenog ciklusa sušenja na stranici 40 za više informacija.
2 Opciono: Koristite dugmad na kontrolnoj tabli da prilagodite ciklus sušenja. Za opise dugmadi, pogledajte Kontrolna tabla na stranici 36. Za informacije o tome koja su dugmad dostupna za svaki tip ciklusa, pogledajte Opcije i postavke mašine za sušenje na stranici 41.

38

www.insigniaproducts.com

OPERATIVNE INSTRUKCIJE

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Korak 4: Pokrenite mašinu za sušenje 1 Pritisnite dugme Start/Pauza da biste započeli izabrani ciklus. 2 Ako trebate pauzirati ciklus (nprampda dodate ili uklonite stavke ili prilagodite opterećenje), pritisnite dugme Start/Pauza, a zatim otvorite vrata. Vaša mašina za sušenje prestaje da se okreće. Kada budete spremni da ponovo počnete sa sušenjem, zatvorite vrata, a zatim pritisnite dugme Start/Pauza.
Pražnjenje mašine za sušenje veša 1 Kada se ciklus sušenja završi, mašina za sušenje se oglasi zvučnim signalom, a zatim se isključuje. 2 Otvorite vrata i uklonite predmete.
Čišćenje filtera za vlakna
OPREZ: · Nemojte uključivati ​​mašinu za sušenje bez filtera za dlačice na mestu. · Nemojte koristiti oštećeni ili slomljeni filter za vlakna. Ovo može smanjiti performanse ili
izazvati požar.
Napomena: · Trebali biste očistiti filter za dlačice prije svakog punjenja kako biste skratili vrijeme sušenja
i kako biste bili sigurni da vaša sušilica radi efikasno. · Ako je dlačice teško obrisati, možete nježno oprati filter blagim,
sapunasta voda. Uvjerite se da ste isprali sav sapun sa filtera i da je filter suh prije nego što ga vratite u sušilicu.
1 Pažljivo izvucite filter za dlačice iz otvora na dnu bubnja. 2 Otvorite jezičak na dnu filtera i uklonite nakupljenu vlaknu. 3 Zatvorite jezičak, a zatim vratite filter u otvor.

www.insigniaproducts.com

39

OPERATIVNE INSTRUKCIJE
Čuvanje vašeg omiljenog ciklusa sušenja 1 Postavite birač ciklusa i funkcije opcija na svoje omiljene postavke. 2 Pritisnite i držite dugme Moj ciklus tri sekunde da sačuvate ove postavke kao omiljeni ciklus. Lampica pored dugmeta treperi da potvrdi da su podešavanja sačuvana.
3 Da odaberete ovaj sačuvani program, pritisnite Moj ciklus. Vaša mašina za sušenje automatski bira vaše omiljene postavke, a vi možete napraviti dodatne promjene ako želite.
Korišćenje kontrolne brave Kontrolna brava sprečava decu da se igraju sa vašom mašinom za sušenje veša. Kada je uključen, jedine funkcije koje rade su tipka za napajanje i isključivanje zaključavanja kontrole. Za zaključavanje ili otključavanje kontrola sušilice, pritisnite i držite tipke za podešavanje vremena i za podešavanje vremena istovremeno tri sekunde. Ikona Child Lock na digitalnom ekranu se uključuje kada su kontrole zaključane. Napomena: Ova funkcija se poništava ako vaša sušilica nestane struje (nprample, isključite mašinu za sušenje veša ili utičnicutagi).

40

www.insigniaproducts.com

OPERATIVNE INSTRUKCIJE

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Opcije i postavke sušilice
· Postavke podebljane ili popunjene (tačka) su početne/podrazumevane postavke. A ili (tačka) prikazuje dostupnu postavku.
· Ciklusi normalnog, glomaznog, teškog opterećenja, aktivnog nošenja, dezinfekcije, peškira, delikatesa i trajnog pritiska su ciklusi senzora. Ciklusi Quick Dry, Time Dry, Air fluff i Steam Refresh su ručni ciklusi.
· Za najbolje rezultate, slijedite preporuke za veličinu mokrog opterećenja navedene za svaki ciklus:
· Malo opterećenje: Napunite bubanj sušilice sa tri do četiri predmeta, ne više od 1/4 pune.
· Srednje opterećenje: Napunite bubanj sušilice do otprilike 1/2 pune.
· Veliko opterećenje: Napunite bubanj sušilice do otprilike 3/4. Nemojte preopteretiti. Predmeti se moraju slobodno prevrtati.

CIKLUS

VRSTA STAVKE

TEMP

DRYNESS

STEAM

OPCIONALNE FUNKCIJE

DEFAULT TIME

MAX AMOUNT

normalan
Glomazan
Težak zadatak
Active Wear

· Pamuk · Donje rublje Srednje · Lan

· Prekrivači

· Listovi

srednji

· Tješilice

· Traperice · Corduroys · Work
odjeća

visok

· Mrežasti rukavi
· Sportski grudnjaci · Atletski
mišićne košulje

srednji

Veoma suvo
normalan
Damp
Veoma suvo
normalan
Damp
Veoma suvo
normalan
Damp
normalan

· Steam

Veoma suvo

· Njega bora · Električno: 62 min. · Damp Alert · Gas: 62 min.

Normalno · Eko suvo

Veoma suvo

· Steam

· Električno: 110 min.

· Njega bora · Plin: 120 min.

normalan

Veoma suvo
normalan

· · ·

Parna njega bora Damp Alert

· Električno: 60 min. · Plin: 70 min.

normalan

· · ·

Parna njega bora Damp Alert

· Električno: 32 min. · Plin: 29 min.

Sanitirati · Posteljinu

Visoko Veoma suvo

N / A

· Njega bora

· Električno: 62 min. · Plin: 56 min.

ručnici

· Peškiri · Teški
pamuke

Brz

N / A

suvo

visok

Veoma suvo
normalan
Damp

Veoma suvo
normalan

· · ·

Parna njega bora Damp Alert

· Električno: 56 min. · Plin: 55 min.

visok

Srednje Srednje Nisko

N / A

nizak

N / A

· · ·

Vrijeme podešavanja vremena za negu bora

· Električno: 30 min. · Plin: 30 min.

www.insigniaproducts.com

41

OPERATIVNE INSTRUKCIJE

CYCLE Time Dry Air Fluff

VRSTA STAVKE n/a
N / A

TEMP

DRYNESS

STEAM

OPCIONALNE FUNKCIJE

DEFAULT TIME

MAX AMOUNT

visok
Srednje Srednje Nisko n/a
Low No Heat

· Njega bora · Podešavanje vremena · Električno: 40 min. n/a · Eco Dry · Plin: 40 min. · Vrijeme

Nema vrućine

N / A

· Podešavanje vremena · Električno: 20 min.

n/a · Vrijeme

· Plin: 20 min.

Steam · Shirts Refresh

srednji

· Steam

· Električno: 15 min.

n/a Obavezno (obavezno) · Plin: 15 min.

· Donje rublje
Delikatne · Osetljive tkanine

Med Low

Perm Press

· Srednje bez bora

pamuke

(Električni)

· Sintetika

-

tkanine

Med Low

· Pletenice

(plin)

Veoma suvo
normalan
Damp
Veoma suvo
normalan
Damp

· Njega bora · Električno: 30 min. n/a · Damp Alert · Gas: 19 min.

Veoma suvo
normalan

· · ·

Parna njega bora Damp Alert

· Električno: 28 min. · Plin: 35 min.

42

www.insigniaproducts.com

OPERATIVNE INSTRUKCIJE

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Posebni savjeti za pranje rublja

POZICIJE
Odeće
Zavjese i draperije Platnene pelene

VODIČ ZA SUŠENJE
· Koristite normalni ciklus i sušite samo jedno ćebe u isto vrijeme za najbolje prevrtanje.
· Uverite se da je predmet potpuno suv pre upotrebe ili skladištenja. · Tokom ciklusa sušenja, možda ćete morati da premestite predmet da biste napravili
siguran da je potpuno osušen. · Dodajte čiste patike ili teniske loptice na teret.
· Koristite ciklus preporučen u uputstvima za njegu ili ciklus Perm Press. Srednja (električne sušilice) ili srednje niska (plinske sušilice) temperatura s normalnim ciklusom sušenja pomaže u smanjenju bora.
· Osušite ih u malim količinama za najbolje rezultate i uklonite što je prije moguće.
· Koristite normalni ciklus na postavci Srednja temperatura za meke pahuljaste pelene.

Predmeti punjeni puhom (kao što su jakne, vreće za spavanje ili plahte)

· Upotrijebite Delicates ciklus ili Timed dry ciklus sa srednje niskom temperaturom.
· Dodajte nekoliko suhih peškira da upijaju vlagu i skratite vreme sušenja.

Penasta guma (kao što su nasloni za prostirke, plišane igračke ili jastučići za ramena,)

· NEMOJTE sušiti na postavci grijanja. Koristite ciklus Air Fluff (bez grijanja). UPOZORENJE: Sušenje gumenog predmeta toplinom može ga oštetiti ili stvoriti opasnost od požara.

jastuci

· Koristite normalni ciklus. · Dodajte par suhih peškira i par čistih patika ili teniskih loptica
za pomoć pri prevrtanju i raspršivanje predmeta. NEMOJTE sušiti kapok ili jastuke od pjene u svojoj sušilici.

Plastika (poput zavjesa za tuširanje ili · Koristite ciklus Air Fluff ili Vremensko sušenje na vanjskom namještaju s postavkom niske temperature u zavisnosti od uputstava na etiketi za njegu. navlake)

OPREZ: Predmeti koji se NE sušiti: · Predmeti od fiberglasa (zavjese, draperije, itd.) · Vunena tkanina, osim ako nije preporučeno na etiketi. · Predmeti uočeni ili natopljeni biljnim ili jestivim uljem.

www.insigniaproducts.com

43

OPERATIVNE INSTRUKCIJE

Tabela za njegu tkanina Slijedite oznake za čišćenje i njegu na odjeći i drugim tkaninama.

Ciklus pranja Normalan

Nježno/Delikatno

Trajni pritisak / otporan na bore / kontrola bora
Nježno/Delikatno
Ručno pranje

Posebne instrukcije Sušenje na liniji/osušiti na sušenje

Temperatura vode Vruća Topla Hladna

Postavka grijanja Visoka Srednja Niska

izbjeljivač
Bilo koji izbjeljivač (po potrebi)
Samo izbjeljivač bez klora (sigurno u boji) (po potrebi)
Ciklus sušenja u sušilici

Bilo koja toplota Nema toplote/zrak
Visoke temperature sušenja ili pare

normalan
Trajni pritisak / otporan na bore / kontrola bora

srednji
nizak
Za vunu koja se pere u mašini. Opterećenja bi trebala biti ispod 8 lbs. (3.6 kg)

44

www.insigniaproducts.com

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Simboli upozorenja za pranje Ne perite Ne iscedite Nemojte izbjeljivati ​​Ne sušiti u sušilici Nema pare (dodata peglanju) Ne peglati

Kemijsko čišćenje Hemijsko čišćenje Ne hemijsko čišćenje Linija osuši/okači da se suši

Održavanje vaše sušilice
Čišćenje eksterijera
· Očistite mekom, damp tkanina. Nemojte koristiti abrazivna sredstva. · Zaštitite površinu od oštrih predmeta. · Ne stavljajte teške ili oštre predmete ili kutiju za deterdžent na mašinu za sušenje veša.
Čuvajte ih u posebnom skladištu. Ovi predmeti mogu izgrebati ili oštetiti gornji poklopac vaše sušilice. · Budući da cijela sušilica ima završnu obradu visokog sjaja, površina se može izgrebati ili oštetiti.
Čišćenje bubnja
· Očistite krpom dampopremljen blagim, neabrazivnim sredstvom za čišćenje pogodnim za nerđajući čelik i anodizirane površine.
· Uklonite ostatke sredstva za čišćenje i osušite čistom krpom.
Čišćenje kontrolne ploče
· Očistite mekom, damp tkanina. Nemojte koristiti abrazivna sredstva. · Nemojte prskati sredstva za čišćenje direktno na ploču. Završna obrada kontrolne ploče može biti
oštećeni nekim zaprljanjem od prethodnog tretmana rublja i proizvodima za uklanjanje mrlja. Nanesite takve proizvode dalje od sušilice i odmah obrišite sve prosute ili previše prskane.

www.insigniaproducts.com

45

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

Čišćenje i pregled izduvnog sistema
Pregledajte i očistite auspuh svake godine kako biste održali optimalne performanse. 1 Odvojite izduvni kanal od vaše sušilice i od izduvne nape (na
ispušni otvor) izvan zgrade.
2 Provjerite unutrašnjost kanala i uklonite sva vlakna.
3 Uvjerite se da je dlačica uklonjena sa haube. Dlaka se može nakupiti u haubi tako da se zaklopke ili otvore neće potpuno otvoriti ili zatvoriti.
4 Nakon čišćenja haube, uvjerite se da se klapna ili otvori slobodno kreću.
5 Ponovo sastavite izduvni kanal i haubu, pazeći da su spojevi sigurni i zapečaćeni.
6 Uključite svoju mašinu za sušenje veša i uverite se da izlazni vazduh nije blokiran u ventilacionom otvoru i da nema curenja u sistemu.
Napomena: Često provjeravajte i čistite vanjski poklopac kako biste osigurali pravilan protok zraka.

UPOZORENJE

Određeni unutrašnji dijelovi namjerno nisu uzemljeni i mogu predstavljati opasnost od strujnog udara samo tokom servisiranja. Lični serviser: Nemojte dodirivati ​​sljedeće dijelove dok je uređaj pod naponom: upravljačka ploča i termistor za regulaciju temperature (nalazi se na kućištu ventilatora).

46

www.insigniaproducts.com

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Rješavanje problema

OPREZ: Ne pokušavajte sami da popravite svoju mašinu za sušenje veša. To poništava garanciju.

Provjerite ovu tabelu za rješenja uobičajenih pitanja ili problema. Ako vaš problem nije naveden ovdje, kontaktirajte korisničku podršku na 1-877-467-4289 (SAD i Kanada).

REŠENJE PROBLEMA

Moja mašina za sušenje veša · Uverite se da su vrata mašine za sušenje potpuno zatvorena.

ne početi.

· Ako ste otvorili vrata tokom ciklusa sušenja, pritisnite Start/Pauza

ponovo.

· Uverite se da je kabl za napajanje uključen u ispravnu električnu utičnicu.

· Provjerite prekidač i osigurače za električni priključak vaše sušilice.

Moja sušilica radi · Odaberite ciklus koji nije Air Fluff i postavku temperature koja nije „Ne

ne toplina ili toplina.”

ne suši.

· Nemojte preopteretiti mašinu za sušenje veša. Ovisno o veličini vaše mašine za pranje veša, jedno punjenje treba da bude jednako jednom punjenju suvog.

· Teške i lagane predmete sušite odvojeno.

· Ako sušite velike, glomazne predmete, poput ćebadi ili jorgana, pokušajte

ponovno pozicioniranje tereta kako bi se osiguralo ravnomjerno sušenje. Ovo će možda morati da se uradi nekoliko puta

puta tokom ciklusa.

· Teret je možda premali da bi se pravilno prevrnuo. Dodajte nekoliko ručnika ili upotrijebite

Vrijeme Ciklusi sušenja.

· Očistite filter za dlačice i izduvni kanal.

· Provjerite prekidač i osigurače za električni priključak vaše sušilice.

· Uverite se da se spoljna hauba slobodno otvara i zatvara.

· Provjerite ima li u izduvnom sistemu nakupljanja vlakana. Vodovod treba pregledati i

čisti godišnje.

· Uverite se da je vaš izduvni kanal od 4 in. (10.2 cm) krut ili polukrut metal

kanal.

Moja mašina za sušenje je bučna.

· Normalno je da vaša mašina za sušenje bruji zbog velike brzine vazduha koji se kreće kroz bubanj mašine za sušenje i izduvni sistem.
· Normalno je da čujete kako se gasni ventil za sušenje ili ciklus grejnog elementa uključuju i isključuju tokom ciklusa sušenja.
· Provjerite ima li na teretu predmeta, poput novčića, labavih dugmadi, eksera ili slomljenih patentnih zatvarača. Uklonite labave kopče ili kopče.
· Uverite se da je vaša mašina za sušenje ravnomerna.

Moja odjeća je · Šavovi, džepovi i druga slično teška područja možda neće biti potpuno suha

neravnomjerno

kada ostatak punjenja dostigne izabrani nivo suvoće. Ovo je

osušen.

normalno. Ako želite, izaberite nivo suvoće veoma suvo. · Ako sušite jedan teški predmet sa laganim opterećenjem (kao što je jedan peškir sa

plahte), teški predmet možda neće biti potpuno suh kada je ostatak tereta

je dostigao odabrani nivo suhoće. Za najbolje rezultate sušenja, sušite teško

stavke i lagane predmete odvojeno.

· Predmeti koji nisu dovoljno suhi mogu se vratiti u mašinu za sušenje pomoću Time

Ciklus sušenja dok se ne postigne željena suvoća.

Moja sušilica se isključuje prije nego što se odjeća osuši.

· Opterećenje sušilice je premalo. Dodajte još stvari ili nekoliko opranih peškira i ponovo pokrenite ciklus.
· Opterećenje sušilice je preveliko. Uklonite neke stavke ili ponovo postavite stavke i ponovo pokrenite ciklus.
· Uverite se da je vaša mašina za sušenje ravnomerna. · Razmislite o korišćenju ciklusa ručnog sušenja.

www.insigniaproducts.com

47

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE KORISNIKA

REŠENJE PROBLEMA

Moja sušilica ima čudan miris.

· Vaša mašina za sušenje usisava vazduh iz okolnog vazduha. Kućni mirisi boja, lakova, jakih sredstava za čišćenje i tako dalje mogu ući u vašu mašinu za sušenje veša sa vazduhom iz okolne prostorije. Ovo je normalno. Kada se ovi mirisi zadrže u zraku, prije upotrebe sušilice u potpunosti prozračite prostoriju.

Moja odjeća je

i dalje naborana nakon korištenja postavke Njega bora.

· Ako je opterećenje mašine za sušenje preveliko, predmeti se ne mogu slobodno prevrtati. Pokušajte učitati manje stavki.
· Uvjerite se da su stvari u punjenju sušilice slične. Postavka Njega bora najbolje funkcionira kada su predmeti u mašini za sušenje rublja slične vrste.

Ima dlačica na mojoj odeći.

· Pažljivo provjerite džepove prije pranja i sušenja odjeće. Predmeti poput papira ili maramice mogu se raspasti na male komadiće koji se pretvaraju u vlakna.
· Očistite filter za dlačice prije svakog ciklusa. Neka opterećenja koja proizvode velike količine vlakana mogu začepiti filter.
· Neke tkanine stvaraju dlačice (poput belog belog pamučnog peškira) i treba ih sušiti odvojeno od odeće koja hvata dlačice (kao što su crne platnene pantalone).
· Podijelite veće količine na manje za sušenje.

Moja mašina za sušenje je · Uverite se da izduvni sistem nije blokiran ili začepljen. curenje vode. · Uverite se da su priključci na dovod vode čvrsti.

48

www.insigniaproducts.com

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice

Razumijevanje kodova grešaka
Vaša sušilica je opremljena automatskim sistemom za praćenje grešaka za otkrivanje i dijagnosticiranje problema u ranim fazamatage. Kada dođe do greške, vaša mašina za sušenje će pištati pet sekundi svakih 15 minuta.

KOD GREŠKE C9 E4
E5

MOGUĆI UZROK PCB je pokvario. Senzor vlage nije uspio.
Senzor temperature nije uspio.

RJEŠENJA
Pozovite korisničku podršku za pomoć. Nemojte koristiti svoju sušilicu.
Vaša mašina za sušenje će završiti trenutni radni ciklus, ali odjevni predmeti mogu biti previše osušeni. Vaša sušilica i dalje može raditi koristeći cikluse Vremenskog sušenja. Pozovite servisni centar za pomoć.
Pozovite korisničku podršku za pomoć. Nemojte koristiti svoju sušilicu.

Specifikacije
Dimenzije (V × Š × D) Težina
Kapacitet Snaga
Ocjena grijanja
Nivo buke

39 13/16 × 27 × 33 3/4 in (101.1 × 68.6 × 85.6 cm)
Neto: 132 5/16 lbs. (60 kg) Bruto: 147 3/4 lbs. (67 kg)
8 cu. ft.
Električno: 120/240V Plin: 120V
Električno: 5,200 W Plin: 20,000 BTU/h
69 dB

www.insigniaproducts.com

49

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

JEDNOGODIŠNJE OGRANIČENO JAMSTVO

Definicije:
Distributer * proizvoda s oznakom Insignia jamči vama, originalnom kupcu ovog novog proizvoda s oznakom Insignia („proizvod“), da proizvod neće imati grešaka u originalnom proizvođaču materijala ili izradi tokom jednog perioda ( 1) godinu od datuma kupovine Proizvoda („Garantni rok“). Da bi se ova garancija primijenila, vaš proizvod mora se kupiti u Sjedinjenim Državama ili Kanadi u maloprodaji s robnom markom Best Buy ili putem Interneta na www.bestbuy.com ili www.bestbuy.ca i isporučuje se uz ovu izjavu o garanciji.
Koliko traje pokrivenost?
Jamstveni rok traje 1 godinu (365 dana) od datuma kupnje proizvoda. Datum vaše kupovine otisnut je na priznanici koju ste dobili uz Proizvod.
Šta pokriva ova garancija?
Tijekom jamstvenog razdoblja, ako ovlašteni Insignia servisni centar ili osoblje prodavaonice utvrdi da je izvorna proizvodnja materijala ili izrada proizvoda oštećena, Insignia će (po svojoj jedinoj mogućnosti): (1) popraviti proizvod novim ili obnovljeni dijelovi; ili (2) zamijenite Proizvod bez naknade novim ili obnovljenim usporedivim proizvodima ili dijelovima. Proizvodi i dijelovi zamijenjeni ovom garancijom postaju vlasništvo Insignije i neće vam se vraćati. Ako je servis proizvoda ili dijelova potreban nakon isteka jamstvenog razdoblja, morate platiti sav rad i dijelove. Ova garancija traje sve dok ste vlasnik vašeg Insignia proizvoda tokom garantnog razdoblja. Garancija prestaje ako prodate ili na drugi način prenesete Proizvod.
Kako dobiti garancijski servis?
Ako ste kupili proizvod na lokaciji prodavnice Best Buy ili na mreži Best Buy webweb-stranici ((www.bestbuy.com ili www.bestbuy.ca), odnesite svoj originalni račun i proizvod u bilo koju prodavnicu Best Buy. Pobrinite se da proizvod stavite u originalno pakovanje ili pakiranje koje pruža istu količinu zaštite kao originalno pakovanje. Da biste dobili garantni servis, u Sjedinjenim Državama i Kanadi nazovite 1-877-467-4289. Poziv agenti mogu dijagnosticirati i ispraviti problem preko telefona.
Gdje vrijedi garancija?
Ova garancija vrijedi samo u Sjedinjenim Državama i Kanadi u trgovinama s robnom markom Best Buy ili webweb stranice prvobitnom kupcu proizvoda u zemlji u kojoj je izvršena prvobitna kupovina.
Šta garancija ne pokriva?
Ova garancija ne pokriva: · Gubitak/kvarenje hrane, pića i/ili lijekova. · Uputstva/edukacija za kupca · Instalacija · Podešavanje · Kozmetička oštećenja · Oštećenja usled vremenskih prilika, gromova i drugih božjih dejstava, kao što su udari struje · Slučajna šteta · Zloupotreba · Zloupotreba · Nemar · Komercijalne svrhe/upotrebe, uključujući ali ne ograničeno na korištenje u poslovnom mjestu ili u zajedničkim prostorijama višestambene etaže ili stambenog kompleksa, ili se na drugi način koristi u mjestu koje nije privatna kuća. · Modifikacija bilo kojeg dijela proizvoda, uključujući antenu · Panel displeja oštećen statičnim (nepokretnim) slikama koje se primjenjuju na duže periode (urezivanje).

50

www.insigniaproducts.com

8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice
· Oštećenja zbog nepravilnog rada ili održavanja · Povezivanje na pogrešnu voltage ili napajanje · Pokušaj popravke od strane bilo koje osobe koju Insignia nije ovlastila da servisira Proizvod · Proizvodi se prodaju „kao što jesu“ ili „sa svim greškama“ · Potrošni materijal, uključujući, ali ne ograničavajući se na baterije (tj. AA, AAA, C itd.) · Proizvodi kod kojih je fabrički primijenjen serijski broj promijenjen ili uklonjen · Gubitak ili krađa ovog proizvoda ili bilo kojeg dijela proizvoda · Paneli ekrana koji sadrže do tri (3) kvara piksela (tamne ili netačne tačke
osvijetljeni) grupirani u području manjem od jedne desetine (1/10) veličine ekrana ili do pet (5) kvarova piksela na cijelom ekranu. (Ekrani zasnovani na pikselima mogu sadržavati ograničen broj piksela koji možda neće normalno funkcionirati.) · Kvarovi ili oštećenja uzrokovani bilo kojim kontaktom uključujući ali ne ograničavajući se na tekućine, gelove ili paste. ZAMJENA POPRAVKE KAKO JE PREDVIĐENA OVOM GARANCIJOM JE VAŠ EKSKLUZIVNI LIJEK ZA KRŠENJE GARANCIJE. INSIGNIA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVU SLUČAJNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU ZBOG KRŠENJA BILO KOJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE NA OVAJ PROIZVOD, UKLJUČUJUĆI, ALI NIJE OGRANIČENO NA, GUBITAK PODATAKA, GUBITAK PROIZVODA. INSIGNIA PRODUCTS NE DAJE NIKAKVE DRUGE IZRIČITE GARANCIJE U ODNOSU NA PROIZVOD, SVE IZRIČITE I PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA PROIZVOD, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KAKVE IMPLICIRANE GARANCIJE I USLOVE TRGOVAČKE OBAVEZE U ODNOSU NA DJELOVANJE TRGOVINE NAVEDENO IZNAVRED I NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NEĆE VAŽITI NAKON GARANTNOG ROKA. NEKE DRŽAVE, PROVINCIJE I JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE KOLIKO TRAJE IMPLICIRANA GARANCIJA, TAKO DA SE GORE OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. OVA GARANCIJA VAM DAJE POSEBNA ZAKONSKA PRAVA, A MOŽETE IMATI I DRUGA PRAVA, KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE ILI POKRAJINE DO POKRAJINE. Kontakt Insignia:
1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com INSIGNIA je zaštitni znak Best Buy i njegovih povezanih kompanija. *Distribuira Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 SAD ©2023 Best Buy. Sva prava zadržana.

www.insigniaproducts.com

51

www.insigniaproducts.com 1-877-467-4289 (SAD i Kanada)
INSIGNIA je zaštitni znak Best Buy-a i njegovih povezanih kompanija. Distribuirano od strane Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 USA © 2023 Best Buy. Sva prava zadržana.

V4 SRPSKI 23-0085

Dokumenti / Resursi

INSIGNIA NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice s parom i sušenjem senzora [pdf] Uputstvo za upotrebu
NS-FDRG80W3 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice s parom i sušenjem senzora, NS-FDRG80W3, 8 Cu. Ft. Električne i plinske sušilice sa sušenjem pare i senzora, plinske sušilice sa sušenjem pare i senzora, sušenje sa senzorom

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *