Logotip Insignije

Insignia NS-DS9PDVD15 9″ Dual DVD korisnički priručnik

Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD

VAŽNE UPUTE O SIGURNOSTI

 1. Pročitajte ove upute.
 2. Držite se ovih uputa.
 3. Poslušajte sva upozorenja.
 4. Slijedite sve upute.
 5. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
 6. Čistite samo suvom krpom.
 7. Ne blokirajte nikakve ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
 8. Ne instalirajte u blizini izvora toplote poput radijatora, toplotnih uređaja, peći ili drugih uređaja (uključujući amplifiri) koji proizvode toplinu.
 9. Nemojte narušiti sigurnosnu svrhu polariziranog ili uzemljenog utikača. Široka oštrica je osigurana za vašu sigurnost.
  Ako isporučeni utikač ne stane u vašu utičnicu, obratite se električaru za zamjenu zastarjele utičnice. 10 Zaštitite kabl za napajanje od gaženja ili priklještenja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gdje izlaze iz uređaja.
 10. Koristite samo dodatke / dodatke koje je odredio proizvođač.
 11. Isključite ovaj uređaj iz olujnih udara ili kada se ne koristi duži vremenski period.
 12. Sve servise uputite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servis je potreban kada je aparat oštećen
  na bilo koji način, kao što je kabl za napajanje ili utikač oštećen, tečnost je prolivena ili su predmeti upali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao. 14 Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši, vlazi, kapanju ili prskanju i na njega se ne smiju postavljati predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze.
 13. Zidni utikač je uređaj za odvajanje. Utikač mora ostati lako funkcionalan.

SADRŽAJ PAKETA

 • 9″ DVD plejer A
 • 9″ DVD plejer B
 • AC adapteri (2)
 • Adapter za napajanje vozila Y tipa
 • AV adapterski kablovi (za povezivanje DVD plejera A i B na TV)(2)
 • AV kabl za povezivanje (za vezu plejera A sa plejerom B)
 • Putni slučaj
 • Trake za montažu naslona za glavu (2)
 • Vodič za brzo postavljanje

POSTAVLJANJE IGRAČA

Za spajanje na 12V utičnicu

 • Uključite priloženi adapter za napajanje vozila Y-tipa u plejer(e), a zatim u utičnicu od 12 V.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-2

Za povezivanje na AC napajanje

 • Uključite priloženi AC adapter u plejer, a zatim u utičnicu. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-3

KARAKTERISTIKE

DVD uređaji A i B Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-1

KORIŠĆENJE VAŠEG DVD PLEJERA

KORIŠĆENJE VAŠEG DVD PLEJERA 

Bilješka: Većina DVD-ova i vašeg DVD plejera imaju regionalne kodove koji pomažu u kontroli nelegalne distribucije DVD-a. Kôd regiona za vaš plejer je 1. Možete reproducirati samo DVD sa regionalnim kodom 1 ili ALL. Regionalni kod za DVD je odštampan na DVD-u ili pakovanju DVD-a.

 1. Provjerite je li vaš uređaj priključen na napajanje.
 2. Pomaknite prekidač ON / OFF u položaj ON.
 3. Povucite prekidač OPEN. Otvara se fioka za disk.
 4. Stavite disk, sa stranom sa etiketom prema gore, u ležište za disk, a zatim zatvorite ležište.
  Reprodukcija diska počinje automatski.
 5. Koristite navigacijske kontrole i tipke na DVD uređaju za upravljanje reprodukcijom.
  Za više informacija o korišćenju prenosnog DVD uređaja, pogledajte mrežni korisnički vodič na www.insigniaproducts.com.

Povezivanje vaša dva DVD uređaja

 1. Koristeći AV spojni kabl, povežite AV OUT priključak na plejeru A na AV IN priključak na plejeru B.
 2. Uključite adapter za napajanje vozila Y tipa u DC IN priključke na oba plejera, a zatim u utičnicu od 12 V.
 3. Uključite DVD uređaje.
 4. Pritisnite i držite dugme INPUT na plejeru B dok se A/V IN ne pojavi na ekranu. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-4
# ITEM OPIS
1 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-6OPEN prekidač Povucite da otvorite fioku za disk.
2 UKLJUČENO ISKLJUČENO prekidač Prevucite da uključite ili isključite svoj DVD plejer.
3 POSTAVITI dugme Pritisnite da otvorite ili zatvorite Postaviti meni.
4 FUNC. dugme Pritisnite za ulazak ili izlazak iz funkcija meni.
5 Kontrole za navigaciju Reprodukcija način: pritisnite (Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-5) za brzo premotavanje diska unazad ili unaprijed. Meni način: Pritisnite za navigaciju i potvrdu unosa ili odabira.
6 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-7(reprodukcija/pauza) dugme Pritisnite za pauziranje ili nastavak reprodukcije.
7 Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-8(stop) dugme (igrač A) Pritisnite da zaustavite reprodukciju diska.
Dugme Stop/AV IN (Player B) Pritisnite da zaustavite reprodukciju diska. Kada su igrač A i igrač B povezani jedan s drugim, pritisnite i držite ovo dugme na igraču B da biste se prebacili na njega AV IN režim.
8 Indikator napajanja Svijetli plavo kada je vaš plejer uključen i uključen.
9 Zvučnici Pruža audio izlaz kada slušalice nisu povezane.
10 DC IN utičnica Spojite na AC adapter ili 12V utičnicu za automobil.
11 AV IN Jack (Igrac B) Povežite DVD plejer A pomoću AV kabla za povezivanje.
12 AV OUT priključak (igrač A/B) Povežite DVD plejer B pomoću AV kabla za povezivanje ili povežite monitor, TV ili

amppriključite na ovaj priključak pomoću priloženog AV kabla i RCA kabla (nije uključen).

13 Priključak za slušalice

 

 

Uključite slušalice u ovaj priključak.

Bilješka: Kada su slušalice priključene, ugrađeni zvučnici su isključeni.

14 Kontrola jačine zvukaInsignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-9 Rotirajte da povećate ili smanjite jačinu zvuka.
15 štand Izvucite da postavite plejer na radnu površinu ili sto.
16 Prorezi za trake Provucite trake za montažu kroz ove utore kada ugrađujete plejer u vozilo.

Za ugradnju vašeg plejera u vozilo

 1. Otpustite kaiševe nosača naslona za glavu kao što je prikazano ispod, zatim pričvrstite DVD plejer za nosač u "prednjem" položaju.
 2. Provucite horizontalne trake A i B kroz proreze na poleđini
  DVD plejer, zatim ih preklopite i pričvrstite na stražnji dio nosača za glavu dok se čičak ne pričvrsti.
 3. Stavite trake C1, C2, D1 i D2 ispred DVD plejera i pričvrstite ih na čičak kako je prikazano.
 4. Postavite trake E1, E2, F1 i F2 oko naslona za glavu i pričvrstite dvije kopče. Zategnite trake kako je prikazano.

Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-10

POVEZIVANJE SLUŠALICA

 • Priključite slušalice (nisu uključene) u priključak za slušalice na oba DVD plejera. Kada su slušalice priključene na utičnicu za slušalice, iz ugrađenih zvučnika ne dolazi zvuk. Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-11

POVEZIVANJE SA TVOM ILI MONITOROM

Možete povezati svoj DVD plejer na TV ili monitor kako biste mogli gledati DVD-ove na TV-u ili monitoru.

 1. Uključite kabl AV adaptera u AV OUT na vašem DVD plejeru.
 2. Uključite RCA kabl (nije uključen) u drugi kraj kabla AV adaptera. Uvjerite se da se boje na konektorima podudaraju.
 3. Uključite drugi kraj RCA kabla u AV utičnice na TV-u ili monitoru, pazeći da se boje na konektorima podudaraju sa priključcima.
 4. Uključite televizor ili monitor.
  Bilješka: Možda ćete morati odabrati pravilan ulaz na televizoru ili monitoru.Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-12

SPECIFIKACIJE

 • AC adapter voltage: 100-240V ~ 0.5A
 • Radna frekvencija: 50/60Hz
 • Adapter za auto punjač: 12V ~ 800mA
 • Ulaz uređaja: DC 9-12V ~1.0A
 • Rezolucija ekrana: 800 × 480

TEŽAVANJE RIZIKA

PROBLEM RJEŠENJE
Nema snage • Uverite se da je adapter naizmenične struje uključen i povezan.

• Proverite da li je vaš plejer uključen.

Nema zvuka ili iskrivljeni zvuk. • Podesite jačinu zvuka.

• Uverite se da su svi kablovi ispravno umetnuti u odgovarajuće utičnice.

• Uverite se da vaš plejer nije pauziran.

• Uverite se da vaš plejer nije u režimu brzog premotavanja unapred ili unazad.

• Uverite se da vaš plejer nije previše vruć. Ostavite da se ohladi 30 minuta, a zatim pokušajte ponovo.

• Uverite se da slušalice nisu priključene.

Premotavanje unapred ili unazad kroz film nije moguće. • Ne možete brzo premotavati kroz početne kredite i informacije upozorenja na početku filma.

• Neki DVD-ovi ne dozvoljavaju brzo skeniranje ili preskakanje naslova ili poglavlja.

TheInsignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD sl-13 na ekranu se pojavljuje ikona. Radnju koju ste pokušali nije moguće izvršiti jer:

• DVD softver to ne dozvoljava.

• DVD ne podržava ovu funkciju (nprampu funkciji titlova).

• Ova funkcija trenutno nije dostupna na DVD-u.

• Unesite broj naslova ili poglavlja koji je izvan opsega.

Slika je iskrivljena. • Tokom brzog premotavanja unapred ili unazad, izobličenje je normalno.

• DVD je možda oštećen. Pokušajte s drugim DVD-om.

Disk se ne reproducira. • Proverite da li je disk umetnut sa stranom sa nalepnicom prema gore.

• Proverite da li je disk kompatibilan sa vašim plejerom. Vaš plejer može da reprodukuje DVD i audio CD-ove.

Izjava FCC-a

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad ovog proizvoda podliježe sljedeća dva uvjeta:

 1. ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
 2. ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da pruže razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekventnu energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama.
Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje za radio ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više od sljedećih mjera:

 • Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
 • Povećajte razdvajanje između opreme i prijemnika.
 • Spojite opremu u utičnicu na krugu koji se razlikuje od onog na koji je povezan prijemnik.
 • Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio / TV tehničaru.

FCC upozorenje
Promjene ili modifikacije koje strana koja je odgovorna za usklađenost s FCC pravilima nije izričito odobrila mogu lišiti prava korisnika na upravljanje ovom opremom.

JEDNOGODIŠNJE OGRANIČENO JAMSTVO

posjeta www.insigniaproducts.com za detalje.

KONTAKT INSIGNIA:
Za korisničku podršku nazovite 1-877-467-4289 (SAD i Kanada) ili
01-800-926-3000 (Meksiko)
www.insigniaproducts.com
INSIGNIA je zaštitni znak Best Buy-a i njegovih povezanih kompanija.
Registrovan u nekim zemljama.
Distribuira Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 SAD
© 2017 Best Buy. Sva prava zadržana.
Proizvedeno u Kini

Preuzmite PDF: Insignia NS-DS9PDVD15 9 Dual DVD korisnički priručnik

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *