HoMedics LOGOPro Massager
Uputstvo za upotrebu i
Informacije o garancijiHoMedics PGM 1000 AU Pro masažni pištoljPGM-1000-AU
Ograničena garancija 1-godine

PROČITAJTE SVE UPUTE PRE UPOTREBE. SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA ZA BUDUĆU REFERENCU.

VAŽNA ZAŠTITA:

OVAJ APARAT MOGU KORISTITI DJECA UZRASTA OD 16 GODINA I VIŠE I OSOBE SA SMANJENIM FIZIČKIM, OSJETNIM ILI MENTALNIM SPOSOBNOSTIMA ILI NEDOSTATKOM ISKUSTVA I ZNANJA AKO IMAJU UPUTSTVO I UPOTREBU. UKLJUČENE OPASNOSTI. DJECA SE NE SMIJE IGRATI SA UREĐAJEM. ČIŠĆENJE I KORISNIČKO ODRŽAVANJE DJECA NE SMIJE VRŠITI BEZ NADZORA.

 • NEMOJTE postavljati niti čuvati uređaje na mjestima gdje mogu pasti ili biti povučeni u kadu ili lavabo. Nemojte stavljati ili ispuštati u vodu ili drugu tečnost.
 • NEMOJTE posezati za uređajem koji je pao u vodu ili drugu tečnost. Održavajte suvo – NEMOJTE raditi u mokrim ili vlažnim uslovima.
 • NEMOJTE raditi u mokrim ili vlažnim uslovima.
 • NIKADA ne stavljajte igle, metalne zatvarače ili predmete u uređaj ili bilo koji otvor.
 • Koristite ovaj uređaj za namjeravanu upotrebu kako je opisano u ovoj brošuri. NE koristite dodatke koje nije preporučio HoMedics.
 • NIKADA nemojte rukovati uređajem ako ne radi kako treba, ako je pao ili oštećen ili pao u vodu. Vratite ga u HoMedics servisni centar na pregled i popravku.
 • NE pokušavajte da popravite uređaj. Ne postoje dijelovi koje može servisirati korisnik. Svi servisi ovog uređaja moraju se obavljati u ovlaštenom HoMedics servisnom centru.
 • Uvjerite se da sva kosa, odjeća i nakit uvijek budu podalje od pokretnih dijelova proizvoda.
 • Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa zdravljem, obratite se lekaru pre upotrebe ovog uređaja.
 • Upotreba ovog proizvoda treba da bude prijatna i udobna. Ukoliko dođe do bola ili nelagode, prekinite upotrebu i obratite se svom lekaru opšte prakse.
 • Trudnice, dijabetičari i osobe sa pejsmejkerima treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe ovog uređaja.
  Ne preporučuje se za osobe sa senzornim nedostacima uključujući dijabetičku neuropatiju.
 • NEMOJTE koristiti na dojenčadi, invalidu ili na spavanju ili u nesvijesti. NEMOJTE ga koristiti na neosetljivoj koži ili na osobama sa slabom cirkulacijom krvi.
 • Ovaj uređaj NIKADA ne bi trebao koristiti bilo koji pojedinac koji pati od bilo kakve fizičke bolesti koja bi ograničila korisnikovu sposobnost upravljanja kontrolama.
 • NEMOJTE ga koristiti duže od preporučenog vremena.
 • Na mehanizam treba primijeniti samo blagu silu kako bi se eliminirao rizik od ozljeda.
 • Koristite ovaj proizvod samo na mekim tkivima tijela po želji bez izazivanja boli ili nelagode. Nemojte ga koristiti na glavi ili bilo kojem tvrdom ili koštanom dijelu tijela.
 • Modrice se mogu pojaviti bez obzira na postavku kontrole ili pritisak. Često provjeravajte područja tretmana i odmah prekinite na prvi znak bola ili nelagode.
 • Uređaj ima zagrijanu površinu. Osobe neosjetljive na vrućinu moraju biti oprezne kada koriste uređaj.
 • Nepridržavanje gore navedenog može dovesti do opasnosti od požara ili ozljeda.

UPOZORENJE: U SVRHE PUNJENJA BATERIJE KORISTITE SAMO ODLOŽIVU JEDINU ZA ​​NAPAJANJE KOJA JE ISPORUČENA UZ OVAJ UREĐAJ.

 • Ovaj uređaj sadrži baterije koje mogu zamijeniti samo stručne osobe.
 • Ovaj uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.
 • Baterija se mora ukloniti iz uređaja prije nego što se ostavi;
 • Aparat se mora isključiti iz električne mreže prilikom vađenja baterije;
 • Bateriju treba odložiti na sigurno.

BILJEŠKA: Koristite samo adapter za napajanje koji je isporučen s vašim PGM-1000-AU.
SPREMITE OVE UPUTE:
OPREZ: MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE RADA.

 • Konsultujte se sa svojim lekarom pre upotrebe ovog proizvoda, ako ste trudni – imate pejsmejker – imate bilo kakvu zabrinutost u vezi sa svojim zdravljem
 • Ne preporučuje se za upotrebu ljudima sa dijabetesom.
 • Aparat NIKADA ne ostavljajte bez nadzora, posebno ako su prisutna djeca.
 • NIKADA ne pokrivajte uređaj dok radi.
 • NE koristite ovaj proizvod više od 15 minuta odjednom.
 • Opsežna upotreba može dovesti do prekomjernog zagrijavanja i kraćeg vijeka trajanja. Ako se to dogodi, prekinite upotrebu i pustite da se jedinica ohladi prije rada.
 • NIKADA nemojte koristiti ovaj proizvod direktno na otečenim ili upaljenim područjima ili na erupcijama kože.
 • NE koristite ovaj proizvod kao zamjenu za medicinsku pomoć.
 • NE koristite ovaj proizvod prije spavanja. Masaža djeluje stimulativno i može odgoditi san.
 • NIKADA ne koristite ovaj proizvod dok ste u krevetu.
 • Ovaj proizvod NIKADA ne smije koristiti pojedinac koji pati od bilo koje fizičke bolesti koja bi ograničila korisnikovu sposobnost upravljanja i koji ima senzorne nedostatke u donjoj polovini svog tijela.
 • Ovu jedinicu ne smiju koristiti djeca ili invalidi bez nadzora odraslih.
 • NIKADA ne koristite ovaj proizvod u automobilima.
 • Ovaj uređaj je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.

OPREZ: U SLUČAJU TRUDNOĆE ILI BOLESTI, PRE UPOTREBE MASAŽERA KONSULTUJTE SE SA VAŠIM LEKAROM.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

Kapacitet baterije 10.8Vdc 2600mAh/ 3kom ćelije
Charging voltage 15VDC 2A, 30W
Brzina 1. režima Nivo I 2100RPM±10%
Brzina 2. načina Nivo II 2400RPM±10%
3. režim brzine Nivo III 3000RPM±10%
Funkcija grijanja 1 nivo; 47°C±3°C (vrijeme za postizanje maksimalne postavke temperature od ambijentalne (25°C)≥2 min
Vrijeme punjenja 2-2.5h
Run time
(kada je potpuno napunjen)
EVA loptasta glava sa potpuno napunjenom baterijom
– Do otprilike 3.5 sata (bez grijaće glave)
Glava za grijanje s potpuno napunjenom baterijom
– Do otprilike 2.5 sata (grijanje uključeno)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

HoMedics Pro Massager je bežični uređaj za klipnu masažu koji prodire duboko u vaše mišićne slojeve i može ublažiti bolove i ukočenost mišića, pomažući vam da se osjećate opušteno i napunjeno, savršen za nakon sporta ili fizičke aktivnosti.

HoMedics PGM 1000 AU Pro masažni pištolj - KARAKTERISTIKE PROIZVODA

UPUTE ZA UPOTREBU:

 1. Uvrnite željenu masažnu glavu u utičnicu na prednjoj strani proizvoda.
 2. Okrenite prsten za biranje brzine na dnu proizvoda u smjeru kazaljke na satu na željenu postavku brzine, LED indikator(e) indikatora brzine na poleđini proizvoda će zasvijetliti u skladu s odabranom brzinom.
 3. Lagano pomerite masažnu glavu preko dela tela koji prvo želite da masirate, a zatim primenite veći pritisak po želji. Ako do sada niste koristili ovu vrstu proizvoda, preporučuje se da počnete sa stepenom I brzine i lagano pritisnete jer proizvod pruža intenzivnu masažu.
 4. Ako želite povećati ili smanjiti brzinu masažera, okrenite prsten za biranje brzine u skladu s tim.
 5. Kada završite sa masažom, okrenite prsten za biranje brzine na položaj 0 da biste isključili masažer.

UPOTREBA GRIJANE GLAVE

 1. Uvrnite zagrijanu glavu u masažer.
 2. Okrenite prsten za biranje brzine na željenu brzinu.
 3. Počnite masirati, glavi će trebati 2 minute da postigne punu temperaturu, dok se glava grije LED diode će treptati. Kada LED diode ostanu upaljene, glava je na punoj temperaturi.
 4. Kada završite s masažom, okrenite prsten za biranje brzine u položaj isključeno i ostavite da se glava ohladi prije nego što ga vratite u futrolu.

UPOTREBA HLADNE GLAVE

 1. Stavite hladnu glavu u zamrzivač na najmanje 4 sata ili dok se potpuno ne zamrzne.
 2. Uvrnite hladnu glavu u masažer.
 3. Okrenite prsten za biranje brzine na željenu brzinu.
 4. Kada završite sa masažom, okrenite prsten za biranje brzine u položaj isključeno i uklonite hladnu glavu, te je po želji vratite u zamrzivač.
 5. Nemojte čuvati hladnu glavu u slučaju da je damp zbog kondenzacije od nedavne upotrebe.

PUNJENJE UREĐAJA

 1. Za punjenje proizvoda, uključite adapter u 220-240V mrežnu utičnicu i spojite kabel na utičnicu za punjenje na dnu ručke
 2. Kada je kabl za punjenje povezan, LED indikatori napunjenosti bi trebali početi da trepću, što će pokazati da se proizvod puni.
 3. Proizvod će zahtijevati 2.5 sata punjenja za otprilike 3.5 sata korištenja. Glava za grijanje će ostati napunjena oko 2.5 sata
 4. Nakon što se proizvod potpuno napuni, indikatorska svjetla će ostati potpuno upaljena.
 5. Isključite proizvod iz električne mreže nakon što se potpuno napuni.

ČIŠĆENJE UREĐAJA
UVERITE SE DA JE UREĐAJ ISKLJUČEN IZ ELEKTRONSKE NAPAJKE I OSTAVITE DA SE OHLADI PRIJE ČIŠĆENJA. ČISTITE SAMO MEKAMA, LAGAMA DAMP Sunđer.

 • NIKADA nemojte dozvoliti da voda ili bilo koje druge tečnosti dođu u kontakt sa aparatom.
 • NEMOJTE uranjati u tekućinu za čišćenje.
 • NIKADA za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, četke, sredstva za poliranje stakla/namještaj, razrjeđivače za boje itd.

Distribuirano od straneHoMedics LOGO

1-GODINA OGRANIČENA GARANCIJA
Mi ili mi znači HoMedics Australia Pty Ltd ACN 31 103 985 717 i naši kontakt podaci su navedeni na kraju ove garancije;
Mislite na kupca ili originalnog krajnjeg korisnika Robe. Možete biti domaći ili profesionalni korisnik;
Dobavljač označava ovlaštenog distributera ili maloprodaju Robe koji vam je prodao Robu u Australiji i Novom Zelandu, a Roba označava proizvod ili opremu koji je praćen ovom garancijom i kupljen u Australiji i Novom Zelandu.
Za Australiju:
Naša roba dolazi s garancijama koje se ne mogu isključiti prema australijskom zakonu o potrošačima. Imate pravo, podložno odredbama australijskog zakona o potrošačima, na zamjenu ili povrat novca za veći kvar i na naknadu za bilo koji drugi razumno predvidljivi gubitak ili štetu. Također imate pravo, podložno odredbama australijskog zakona o potrošačima, da popravite ili zamijenite Robu ako roba ne bude prihvatljivog kvaliteta, a propust ne predstavlja veći kvar. Ovo nije potpuna izjava o vašim zakonskim pravima kao potrošača.
Za Novi Zeland:
Naša roba dolazi s garancijama koje se ne mogu isključiti prema Zakonu o potrošačkim garancijama iz 1993. godine. Ova garancija se primjenjuje uz uvjete i garancije predviđene tim zakonodavstvom.
Garancija
HoMedics prodaje svoje proizvode s namjerom da nemaju grešaka u proizvodnji i izradi pri normalnoj upotrebi i servisu. U malo vjerojatnom slučaju da se vaš HoMedics proizvod pokaže neispravnim u roku od 1 godine od datuma kupovine samo zbog izrade ili materijala, zamijenit ćemo ga o svom trošku, u skladu s odredbama i uslovima ove garancije. Garancijski rok ograničen je na 3 mjeseca od datuma kupovine za proizvode koji se koriste komercijalno/profesionalno.
Pravila i uvjeti:
Pored prava i pravnih lijekova koje imate prema australskom zakonu o potrošačima, Zakonu o potrošačkim garancijama Novog Zelanda ili bilo kojem drugom primjenjivom zakonu i bez isključivanja takvih prava i jamstva za pravne lijekove protiv nedostataka:

 1. Roba je dizajnirana da izdrži teške uvjete normalne upotrebe u domaćinstvu i proizvedena je po najvišim standardima koristeći najkvalitetnije komponente. Iako je malo vjerojatno, ako se tijekom prvih 12 mjeseci (3 mjeseca komercijalne upotrebe) od datuma kupovine od dobavljača (jamstveni rok), roba pokaže neispravnom zbog nepravilne izrade ili materijala, a ne primjenjuju se vaša zakonska prava ili pravni lijekovi, će zamijeniti Robu, podložno odredbama i uslovima ove garancije.
 2. Ne moramo zamijeniti Robu pod ovom dodatnom garancijom ako je Roba oštećena zbog pogrešne upotrebe ili zloupotrebe, nesreće, pričvršćivanja bilo kojeg neovlaštenog pribora, izmjene na proizvodu, nepravilne instalacije, neovlaštenih popravki ili modifikacija, nepravilne upotrebe električnih uređaja /napajanje, gubitak struje, kvar ili oštećenje operativnog dijela zbog neuspjeha da se osigura održavanje preporučeno od strane proizvođača, oštećenja u transportu, krađe, zanemarivanja, vandalizma, uvjeta okoline ili bilo kojih drugih uvjeta koji su izvan kontrole HoMedicsa.
 3. Ova garancija se ne odnosi na kupovinu polovnih, popravljenih ili polovnih proizvoda ili na proizvode koje nije uvezla ili isporučila HoMedics Australia Pty Ltd, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koji se prodaju na offshore internet aukcijskim stranicama.
 4. Ovo jamstvo se odnosi samo na potrošače, a ne na dobavljače.
 5. Čak i kada ne moramo zamijeniti Robu, u svakom slučaju možemo to odlučiti. U nekim slučajevima možemo odlučiti zamijeniti Robu sličnim alternativnim proizvodom po našem izboru. Sve takve odluke su po našem apsolutnom nahođenju.
 6. Sva takva zamijenjena ili zamijenjena Roba nastavlja dobijati pogodnosti ove Dodatne garancije za preostalo vrijeme na izvornom garantnom roku (ili tri mjeseca, ovisno o tome što je najduže).
 7. Ova Dodatna garancija ne pokriva predmete oštećene normalnim habanjem, uključujući, ali ne ograničavajući se na strugotine, ogrebotine, ogrebotine, promjenu boje i druge manje nedostatke, gdje oštećenje ima zanemariv učinak na rad ili performanse Robe.
 8. Ova dodatna garancija ograničena je samo na zamjenu ili zamjenu. Koliko zakon dopušta, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu prouzročenu imovini ili osobama proizašlim iz bilo kojeg uzroka i nećemo biti odgovorni za bilo koju slučajnu, posljedičnu ili posebnu štetu.
 9. Ova garancija vrijedi i može se izvršiti samo u Australiji i na Novom Zelandu.

Podnošenje zahtjeva:
Da biste potraživali po ovoj garanciji, morate vratiti Robu Dobavljaču (mjesto kupovine) radi zamjene. Ako to nije moguće, kontaktirajte našu službu za korisnike putem e-pošte: na cservice@homedics.com.au ili na adresi ispod.

 • Sva vraćena Roba mora biti popraćena zadovoljavajućim dokazom o kupovini koji jasno navodi naziv i adresu Dobavljača, datum i mjesto kupovine i identifikuje proizvod. Najbolje je dostaviti originalan, čitljiv i neizmijenjen račun ili račun za prodaju.
 • Morate snositi sve troškove povrata Robe ili na neki drugi način u vezi sa podnošenjem zahtjeva prema ovoj Dodatnoj garanciji.

Kontakt:
AUSTRALIJA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NOVI ZELAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Novi Zeland 0800 232 633

NAPOMENE:
…………………………………… ..

HoMedics LOGOKONTAKT:
AUSTRALIJA: HoMedics Australia Pty Ltd, 14 Kingsley Close, Rowville, VIC 3178 I Telefon: (03) 8756 6500
NOVI ZELAND: CDB Media Ltd, 4 Lovell Court, Albany, Auckland, Novi Zeland 0800 232 633

Dokumenti / Resursi

HoMedics PGM-1000-AU Pro masažni pištolj [pdf] Uputstvo za upotrebu
PGM-1000-AU Pro masažni pištolj, PGM-1000-AU, Pro masažni pištolj, pištolj za masažu, pištolj

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *