Korisnički priručnici, upute i vodiči za imperii elektroničke proizvode.

imperii Priručnik za brzo punjenje eksterne baterije 2.0

imperii Vanjski brzi punjač baterija 2.0 Upute za uporabu Opće informacije o proizvodu Ulazni ulaz Sučelje ovog priključka je tipa Micro USB. Izlazni port Sučelje ovog priključka je USB tip A. LED indikatori Četiri baterije za označavanje statusa baterije. Indikatori pražnjenja: Lampice će ostati upaljene tokom punjenja vašeg…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 10000mAh

Imperii 10000mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno punjenje. Za punjenje koristite jedan od sljedećih načina:…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 13000mAh

Imperii 13000mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno punjenje. Za punjenje koristite jedan od sljedećih načina:…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 2000mAh

Imperii 2000mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno punjenje. Za punjenje koristite jedan od sljedećih načina:…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 20000mAh

Imperii 20000mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno punjenje. Za punjenje koristite jedan od sljedećih načina:…

Imperii 1300mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu

Imperii 1300mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno punjenje. Za punjenje koristite jedan od sljedećih načina:…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 7800mAh

Imperii 7800mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno punjenje. Za punjenje koristite jedan od sljedećih načina:…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 5200mAh

Imperii 5200mAh prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno punjenje. Za punjenje koristite jedan od sljedećih načina:…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 4000 MaH

Imperii 4000 MaH Prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno dopuniti. Koristite jednu od sljedećih metoda za…

Upute za uporabu prijenosnog punjača imperii 2600 MaH

Imperii 2600 MaH Prijenosni punjač Uputstvo za upotrebu Kako napuniti ovaj proizvod Pritisnite dugme za napajanje. Ako je pilot plave boje, ima dovoljno napunjenosti za nastavak korištenja uređaja. Ako pilot ne svijetli, to znači da je nivo baterije nizak i da je potrebno dopuniti. Koristite jednu od sljedećih metoda za…