Apple Mac Mini uputstvo za upotrebu
Apple Mac Mini

Review vodič za Mac mini Essentials prije korištenja vašeg Mac mini. Preuzmite vodič sa support.apple.com/guide/mac-mini ili sa Apple Books (gde je dostupno). Sačuvajte dokumentaciju za buduću upotrebu.

Sigurnost i rukovanje

Pogledajte “Informacije o sigurnosti, rukovanju i propisima” u vodiču za Mac mini Essentials.

Izbjegavajte oštećenja sluha 

Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte slušati na visokim nivoima glasnoće u dužem vremenskom periodu. Više informacija o zvuku i sluhu dostupno je na mreži na adresi apple.com/sound.

Regulatorne informacije 

Informacije o regulatornoj sertifikaciji dostupne su na uređaju. Odaberite Apple meni  Ikona Apple > O ovom Macu > Podrška > Regulatorna certifikacija. Dodatne regulatorne informacije nalaze se u “Informacije o sigurnosti, rukovanju i propisima” u vodiču za Mac mini Essentials.

Usklađenost sa FCC i ISED Canada 

Ovaj uređaj je u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad.

Usklađenost sa EU
CE ikona

Koristite ograničenje
Ovaj uređaj je ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru kada radi u frekvencijskom opsegu od 5150 do 5350 MHz. Ovo ograničenje se primjenjuje u: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT ,NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Usklađenost sa ENERGY STAR®
Energy Star

Kao ENERGY STAR partner, Apple je utvrdio da standardne konfiguracije ovog proizvoda zadovoljavaju ENERGY STAR smjernice za energetsku efikasnost. Program ENERGY STAR je partnerstvo sa proizvođačima elektronske opreme za promociju energetski efikasnih proizvoda. Smanjenje potrošnje energije proizvoda štedi novac i pomaže u očuvanju vrijednih resursa.

Ovaj računar se isporučuje sa omogućenim upravljanjem napajanjem sa računarom koji je postavljen u stanje mirovanja nakon 10 minuta neaktivnosti korisnika. Da biste probudili računar, kliknite na dugme miša ili dodirne table ili pritisnite bilo koji taster na tastaturi. Za više informacija o ENERGY STAR, visitenergystar.gov.

Informacije o odlaganju i recikliranju

Ikona smetlišta
Simbol iznad označava da ovaj proizvod i/ili bateriju ne treba odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Kada odlučite da odložite ovaj proizvod i/ili njegovu bateriju, uradite to u skladu sa lokalnim zakonima i smernicama o zaštiti životne sredine. Za informacije o Appleovom programu recikliranja, sabirnim mjestima za recikliranje, zabranjenim supstancama i drugim ekološkim inicijativama posjetite apple.com/environment.

Evropska unija—Informacije o odlaganju 

Simbol iznad znači da će se u skladu sa lokalnim zakonima i propisima vaš proizvod i/ili njegova baterija odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dođe do kraja životnog vijeka, odnesite ga na sabirno mjesto koje su odredile lokalne vlasti. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg proizvoda i/ili njegove baterije u trenutku odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se recikliraju na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš.

Ugovor o licenci za softver 

Korišćenje ovog računara predstavlja prihvatanje uslova licence za Apple i softver treće strane koji se nalaze na apple.com/legal/sla.

Apple jednogodišnji sažetak ograničene garancije 

Apple jamči za uključeni hardverski proizvod i dodatnu opremu protiv nedostataka u materijalu i izradi godinu dana od datuma originalne maloprodajne kupovine. Apple ne jamči za normalno habanje, niti za štetu uzrokovanu nesrećom ili zloupotrebom. Da biste dobili uslugu, nazovite Apple ili posjetite Apple Store ili Apple ovlaštenog servisera—dostupne opcije usluge zavise od zemlje u kojoj se usluga traži i mogu biti ograničene na izvornu zemlju prodaje. Mogu se primjenjivati ​​troškovi poziva i međunarodne dostave, ovisno o lokaciji. U skladu sa potpunim uslovima i detaljnim informacijama o dobijanju usluge dostupnih na apple.com/legal/warranty i support.apple.com, ako podnesete validan zahtev pod ovom garancijom, Apple će ili popraviti, zameniti ili vratiti novac za vaš računar na svom sopstveno nahođenje. Prednosti garancije su dodatak pravima predviđenim lokalnim zakonima o potrošačima. Možda ćete morati da dostavite dokaz o detaljima kupovine kada podnesete zahtjev pod ovom garancijom.

Za australijske potrošače: Naša roba dolazi s garancijama koje se ne mogu isključiti prema australijskom zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veći kvar i na naknadu za bilo koji drugi razumno predvidljivi gubitak ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljivog kvaliteta i ako kvar ne predstavlja veći kvar.
Apple Pty Ltd, poštanski fah A2629, Sydney South NSW 1235.
Tel: 133-622.

Podrška za potrošače

© 2020 Apple Inc. Sva prava zadržana. Apple, Apple logo, Mac i Mac mini su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD-u i drugim zemljama. Apple Books je zaštitni znak kompanije Apple Inc. Apple Store je uslužni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama. ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Američke agencije za zaštitu životne sredine. Štampano u XXXX. 034-04264-A

Mac Mini logotip

Dokumenti / Resursi

Apple Mac Mini [pdf] Uputstvo za upotrebu
A2686, BCGA2686, Mac Mini, Mac

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *