jabuka

Apple HERMES pametni sat

Apple HERMES Smartwatch Proizvod

O NAMAview

Prije korištenja Apple Watch-a, ponovnoview uputstvo za upotrebu za Apple Watch na support.apple.com/guide/watch. Također možete koristiti Apple Books za preuzimanje vodiča (gdje je dostupno). Sačuvajte dokumentaciju za buduću upotrebu.

Sigurnost i rukovanje

Pogledajte “Sigurnost i rukovanje” u korisničkom vodiču za Apple Watch. Apple Watch, njegovi operativni sistemi i zdravstveni senzori nisu medicinski uređaji.

Izloženost radio frekvenciji Za informacije o izloženosti radio frekvenciji za Apple Watch, otvorite aplikaciju Apple Watch na iPhoneu i dodirnite Moj sat, a zatim idite na Općenito > O > Pravno > Izlaganje RF. Ili idite na apple.com/legal/rfexposure.

Baterija i punjenje

Litijum-jonsku bateriju u Apple Watch-u trebao bi servisirati ili reciklirati Apple ili ovlašteni serviser. Možda ćete dobiti zamjenski Apple Watch kada naručite servis baterije. Baterije se moraju reciklirati ili odlagati odvojeno od kućnog otpada. Za informacije o servisiranju baterija i recikliranju idite na apple.com/batteries/service-and-recycling. Za informacije o punjenju pogledajte “Važne sigurnosne informacije” u korisničkom vodiču za Apple Watch.

Interferencija medicinskih uređaja

Apple Watch, neki od narukvica i pribor za magnetno punjenje Apple Watcha sadrže magnete koji mogu ometati medicinske uređaje. Pogledajte “Važne sigurnosne informacije” u korisničkom vodiču za Apple Watch.

Izbjegavajte oštećenja sluha

Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte slušati na visokim nivoima glasnoće u dužem vremenskom periodu. Više informacija o zvuku i sluhu dostupno je na mreži na apple.com/sound i u odeljku „Važno
sigurnosne informacije” u korisničkom vodiču za Apple Watch.

Apple-ovo dvogodišnje ograničeno jamstvo Apple garantuje za uključeni hardverski proizvod brenda Apple i dodatnu opremu brenda Apple protiv nedostataka u materijalu i izradi dve godine od datuma originalne maloprodajne kupovine. Apple ne jamči za normalno habanje, niti za štetu uzrokovanu nesrećom ili zloupotrebom. Da biste dobili uslugu, nazovite Apple ili posjetite Apple Store ili Apple ovlaštenog servisera—dostupne opcije usluge zavise od zemlje u kojoj se usluga traži i mogu biti ograničene na izvornu zemlju prodaje. Mogu se primjenjivati ​​troškovi poziva i međunarodne dostave, ovisno o lokaciji. U skladu sa potpunim uslovima i detaljnim informacijama o dobijanju usluge dostupne na apple.com/legal/warranty i support.apple.com, ako podnesete valjani zahtev pod ovom garancijom, Apple će ili popraviti, zameniti ili refundirati vaš hardverski proizvod na adresi po sopstvenom nahođenju. Prednosti garancije su dodatak pravima predviđenim lokalnim zakonima o potrošačima. Možda ćete morati da dostavite dokaz o detaljima kupovine
prilikom reklamacije po ovoj garanciji.

Garancija na remen za sat Hermès Hermès će kupcu isporučiti remen za sat koji je bez fabričkih grešaka u trenutku isporuke, što znači da će proizvod biti prikladan za uobičajenu upotrebu koja se očekuje za ovu vrstu proizvoda i da će imati karakteristike navedene u vrijeme narudžbe i njenog prihvatanja. Ova garancija ne pokriva normalno habanje, niti bilo kakvu štetu nastalu nesrećom, nemarom ili nepravilnim rukovanjem. Niti se primjenjuje, na opštijoj osnovi, ako postoje dokazi o nepravilnoj upotrebi ili zloupotrebi. Ova garancija se može koristiti samo pod uslovom da kupac to učini u zakonskom roku koji se primenjuje u zemlji kupovine od dana isporuke robe. Sve reklamacije u vezi sa remenom za sat moraju se uputiti na Hermès prodavnicu koju ste kupili ili na bilo koju Hermès prodavnicu, čiju adresu možete pronaći na sljedećem linku: stores.hermes.com. Kupac može izabrati da remen za sat bude popravljen ili zamijenjen, osim ako jedan od ovih izbora ne dovede do očigledno nesrazmjerne cijene za Hermès.

Popravka ili zamjena narukvice za sat će se dogoditi bez ikakvih troškova za kupca i neće dovesti u pitanje moguću štetu u slučaju da kupac na to ima pravo. Za australijske potrošače: Naša roba dolazi sa garancijama koje se ne mogu isključiti prema australskom zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povraćaj novca u slučaju većeg kvara i na naknadu za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu. Takođe imate pravo na popravku ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljivog kvaliteta i kvar ne predstavlja veći kvar. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.

Regulatorna Informacije o regulatornoj sertifikaciji dostupne su na uređaju. Idite na Postavke > Općenito > Regulatorno. Dodatne informacije o propisima nalaze se u odeljku „Sigurnost i rukovanje“ u Apple Watchu
Korisnički vodič.

FCC i ISED Kanadska usklađenost za Apple Watch i Apple Watch magnetni kabl za punjenje Ovaj uređaj je u skladu sa dijelom 15 FCC pravila i ISED Kanadskim RSS standardom(ima) izuzetim od licence. Rad je podložan sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Apple Inc. ovim izjavljuje da je ovaj bežični uređaj u skladu sa Direktivom 2014/53/EU i Uredbom o radio opremi 2017. Kopija Izjave o usklađenosti dostupna je na apple.com/euro/compliance. Appleov predstavnik u EU je Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irska. Appleov predstavnik u Velikoj Britaniji je Apple UK Ltd., 2 Furzeground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB.

Informacije o odlaganju i recikliranju

Simbol iznad znači da će se u skladu sa lokalnim zakonima i propisima vaš proizvod i/ili njegova baterija odlagati odvojeno od kućnog otpada. Kada ovaj proizvod dostigne kraj životnog vijeka, odnesite ga na sabirno mjesto koje su odredile lokalne vlasti. Odvojeno prikupljanje i recikliranje vašeg proizvoda i/ili njegove baterije u trenutku odlaganja pomoći će u očuvanju prirodnih resursa i osigurati da se recikliraju na način koji štiti ljudsko zdravlje i okoliš. Za informacije o Appleovom programu recikliranja, sabirnim mjestima za recikliranje, zabranjenim supstancama i drugim ekološkim inicijativama posjetite apple.com/environment.

© 2022 Apple Inc. Sva prava zadržana. Apple, Apple logo, Apple Books, Apple Watch i iPhone su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama i regijama. Apple Store je uslužni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama i regionima. Hermès i Hermès logo su zaštitni znakovi Hermès International-a, registrovani u SAD-u i drugim zemljama i regijama. Štampano u XXXX. 034-05205-A

Dokumenti / Resursi

Apple HERMES pametni sat [pdf] Uputstvo za upotrebu
HERMES pametni sat, pametni sat

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *