anko logoMODEL HEAT PAD
NE: DK60X40-1Sanko DK60X40 1S Heat PadINSTRUCTION MANUAL PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS
PAŽLJIVO I ZADRŽAVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE

anko DK60X40 1S Heat Pad - icon UPUTSTVO ZA SIGURNOST

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik u cijelosti prije korištenja ovog električnog jastučića
Uvjerite se da znate kako električni jastučić funkcionira i kako njime upravljati.
Maintain the electric pad in accordance with the instructions to ensure that it functions properly. Keep this manual with the electric pad. If the electric pad is to be used by a third party, this instruction manual must be supplied with it. The safety instructions do not by themselves eliminate any danger completely and proper accident prevention measures must always be used. No liability can be accepted for any damage caused by non-compliance with these instructions or any other improper use or mishandling. Upozorenje! Nemojte koristiti ovu električnu podlogu ako je na bilo koji način oštećena, ako je vlažna ili ako je oštećen kabel za napajanje. Odmah ga vratite prodavcu. Električne jastučiće treba svake godine provjeravati za električnu sigurnost kako bi se ograničio rizik od strujnog udara ili požara. Za čišćenje i skladištenje pogledajte odeljke „ČIŠĆENJE“ i „ČUVANJE“.
VODIČ ZA SIGURNO UPOTREBU

  • Pričvrstite jastučić sigurnom trakom.
  • Koristite ovu podlogu samo kao podlogu. Ne preporučuje se za futone ili slične sisteme sklopivih posteljina.
  • When not in use, pack the pad in its original packaging for best protection and store in a cool, clean and dry location. Avoid pressing sharp creases into the pad. Store the pad only after it has fully cooled down.
  • Prilikom skladištenja, uredno, ali ne čvrsto (ili umotajte) u originalnu ambalažu bez oštrih savijanja grijaćeg elementa i čuvajte na mjestu gdje se drugi predmeti neće stavljati na njega.
  • Nemojte gužvati jastučić stavljajući predmete na njega tokom skladištenja.

Upozorenje! Jastučić se ne smije koristiti na podesivom krevetu.
Upozorenje! The pad must be fitted securely with the fitted strap.
Upozorenje! Kabel i kontrola moraju biti udaljeni od drugih izvora topline kao što su grijanje i lamps.
Upozorenje! Nemojte koristiti presavijene, izrezane, naborane ili kada damp.
Upozorenje! Koristite HIGH postavku samo za prethodno zagrijavanje prije upotrebe. Nemojte koristiti sa kontrolom postavljenom na visoku postavku. Veoma je preporučljivo da podlogu postavite na nisku temperaturu za kontinuiranu upotrebu.
Upozorenje! Nemojte koristiti s regulatorom postavljenim na visoku vrijednost tokom dužeg vremenskog perioda.
Upozorenje! Ne zaboravite da na kraju upotrebe prebacite kontroler jastučića na “OFF” i isključite ga iz električne mreže. Ne ostavljajte na neodređeno vrijeme. Može postojati opasnost od požara. Upozorenje! Radi dodatne sigurnosti preporučuje se da se ovaj jastučić koristi sa sigurnosnim uređajem za zaštitu od diferencijalne struje (sigurnosni prekidač) sa nazivnom rezidualnom radnom strujom koja ne prelazi 30mA. Ako niste sigurni, obratite se kvalificiranom električaru.
Upozorenje! Uložak se mora vratiti proizvođaču ili njegovim agentima ako je veza pukla. Sačuvati za buduću upotrebu.

anko DK60X40 1S Heat Pad - icon1 VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Prilikom korištenja električnih uređaja uvijek se pridržavajte sigurnosnih propisa gdje su primjenjivi kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i ozljeda. Uvijek provjerite da li napajanje odgovara zapreminitage na natpisnoj pločici na regulatoru.
Upozorenje! Do not use the electric pad folded .anko DK60X40 1S Heat Pad - icon 2 Ne koristite električnu podlogu koja je narušena. Izbjegavajte gužvanje jastučića. Nemojte umetati igle u električnu podlogu. NEMOJTE koristiti ovu električnu podlogu ako je mokra ili je pretrpjela prskanje vode.anko DK60X40 1S Heat Pad - icon3
Upozorenje! Ne koristite ovu električnu podlogu sa bebom ili djetetom, ili bilo kojom drugom osobom neosjetljivom na toplinu i drugim vrlo ranjivim osobama koje ne mogu reagirati na pregrijavanje. Nemojte koristiti sa bespomoćnom ili nesposobnom osobom ili bilo kojom osobom koja pati od medicinskih bolesti kao što su povećana cirkulacija krvi, dijabetes ili visoka osjetljivost kože.
Upozorenje! Izbjegavajte produženu upotrebu ovog električnog jastučića na visokoj temperaturi. To može dovesti do opekotina kože.
Upozorenje! Izbjegavajte gužvanje jastučića. Često pregledajte jastučić da li ima znakova habanja ili oštećenja. Ako postoje takvi znakovi ili ako je uređaj zloupotrebljen, neka ga pregleda kvalificirana električna osoba prije bilo kakve daljnje upotrebe ili se proizvod mora odložiti.
Upozorenje! Ovaj električni jastučić nije namijenjen za upotrebu u bolnicama. Upozorenje! Za električnu sigurnost električni jastučić se smije koristiti samo sa odvojivom kontrolnom jedinicom 030A1 koja je isporučena s predmetom. Nemojte koristiti druge dodatke koji nisu priloženi uz podlogu.
snabdijevanje
Ovaj električni jastučić mora biti povezan na odgovarajući izvor napajanja od 220-240V—50Hz. Ako koristite produžni kabel, provjerite da li je produžni kabel odgovarajućih 10-amp nazivna snaga. Potpuno odmotajte kabl za napajanje kada se koristi jer se namotani kabl može pregrejati.
Upozorenje! Uvijek isključite utikač iz mrežnog napajanja kada ga ne koristite.
Kabl za napajanje i utikač
Ako je kabel za napajanje ili kontroler oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
Djeca Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost . Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
Upozorenje! Ne smiju koristiti djeca mlađa od tri godine.anko DK60X40 1S Heat Pad - icon4

SPREMITE OVE UPUTE SAMO ZA KORIŠĆENJE U DOMAĆINSTVU

SADRŽAJ PAKETA

lx 60x40cm Heat Pad
lx Uputstvo za upotrebu
Oprez! Potvrdite sve dijelove prije odlaganja ambalaže. Sigurno odložite sve plastične kese i ostale komponente pakovanja. Mogu biti potencijalno opasni za djecu.

OPERATION

Lokacija i upotreba
Koristite podlogu samo kao podlogu. Ova podloga je dizajnirana samo za kućnu upotrebu. Ovaj jastučić nije namijenjen za medicinsku upotrebu u bolnicama i/ili staračkim domovima.
ugradnje
Postavite jastučić sa elastikom. Uverite se da je podloga potpuno ravna i da nije savijena ili naborana.
operacija
Once the electric pad has been installed correctly in position ,connect the controller supply plug to a suitable power outlet. Ensure the controller is set to “Off” before plugging in. Select the desired heat setting on the controller. The indicator lamp označava da je podloga UKLJUČENA.
kontrole
Kontroler ima sljedeće postavke.
0 NEMA GREJANJA
1 LOW HEAT
2 SREDNJA TOPLOTA
3 HIGH(PRE HEAT)
“3” je najviša postavka za predgrijavanje i ne preporučuje se za dugotrajnu upotrebu, samo predložite da prvo koristite ovu postavku za brzo zagrijavanje. Postoji LED lampica koja se pali kada se podloga uključi.
BITAN! Električni jastučić je opremljen automatskim tajmerom za ISKLJUČIVANJE podloge nakon 2 sata neprekidne upotrebe na bilo kojoj od postavki grijanja (tj. Niska, Srednja ili Visoka). Funkcija automatskog isključivanja se ponovo aktivira na 2 sata svaki put kada se kontroler isključi i ponovo UKLJUČI pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje i odabirom 1 ili 2 ili 3 postavke grijanja. Tajmer od 2 sata je automatski i ne može se podesiti ručno.
ČIŠĆENJE
Upozorenje! Kada nije u upotrebi ili prije čišćenja, uvijek isključite podlogu iz mrežnog napajanja.
Spot Clean
Operite područje neutralnim deterdžentom za vunu ili blagim rastvorom sapuna u mlakoj vodi. Sunđer sa čistom vodom i potpuno osušite prije upotrebe.

Nemojte prati anko DK60X40 1S Heat Pad - icon5
Odvojite odvojivi kabl od jastučića kada čistite na mestu.anko DK60X40 1S Heat Pad - Fig
SUŠENJE
Prevucite jastučić preko konopa za odjeću i osušite.
NEMOJTE koristiti klinove da učvrstite podlogu na mjestu.
DO NOT dry with a hair dryer or heater.
BITAN! Ensure the controls are in position that will not allow dripping water to fall onto any part of the controller.
Ostavite da se podloga dobro osuši.
Povežite odvojivi kabl sa konektorom na podlozi. Uverite se da je konektor pravilno pričvršćen na svom mestu.
OPREZ! Opasnost od strujnog udara. Uvjerite se da su električni jastučić i konektor na ploči potpuno suhi, bez ikakve vode ili vlage, prije povezivanja na električnu mrežu.
Upozorenje! Tokom pranja i sušenja odvojivi kabel mora biti odspojen ili postavljen na način da osigura da voda ne teče u prekidač ili upravljačku jedinicu. Upozorenje! Nemojte dozvoliti da kabl za napajanje ili kontroler budu uronjeni u tečnosti. Upozorenje! Nemojte izvijati jastučić
Upozorenje! Nemojte kemijski čistiti ovu električnu podlogu. anko DK60X40 1S Heat Pad - icon6To može oštetiti grijaći element ili regulator.
Upozorenje! Do not iron this pad . anko DK60X40 1S Heat Pad - icon7 Ne perite u mašini niti sušite u mašini.
Upozorenje ! Do not tumble dry. anko DK60X40 1S Heat Pad - icon8
Upozorenje ! Ne izbjeljivati.anko DK60X40 1S Heat Pad - icon9
Sušiti samo u hladuanko DK60X40 1S Heat Pad - icon10

SKLADIŠTENJE

BITAN! Provera bezbednosti
Ovu jastučić treba jednom godišnje provjeravati od strane odgovarajuće kvalifikovane osobe kako bi se osigurala njegova sigurnost i prikladnost za upotrebu.
Čuvati na sigurnom mjestu
Upozorenje! Prije skladištenja ovog uređaja ostavite ga da se ohladi prije sklapanja. Kada nije u upotrebi, čuvajte svoj jastučić i uputstvo za upotrebu na sigurnom i suvom mestu. Zarolajte ili lagano savijte jastučić. Nemojte gužvati. Čuvati u odgovarajućoj zaštitnoj vrećici radi zaštite. Ne stavljajte predmete na jastučić prilikom skladištenja. Prije ponovne upotrebe nakon skladištenja preporučuje se da jastučić provjeri odgovarajuće kvalifikovana osoba kako bi se eliminirao rizik od požara ili električnog udara kroz oštećeni jastučić.
Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused the pad must be checked by a qualified electrical person for electrical safety, before switching it on again.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Veličina 60cm x 40cm
220-240v— 50Hz
20W kontroler 030A1
Garancija Mjeseca 12
Zahvaljujemo na kupovini od Kmart-a.
Kmart Australia Ltd jamči da na vašem novom proizvodu neće biti nedostataka u materijalima i izradi u gore navedenom periodu, od datuma kupovine, pod uvjetom da se proizvod koristi u skladu s pratećim preporukama ili uputama ako je predviđeno. Ova garancija je dodatak vašim pravima prema australijskom zakonu o potrošačima. Kmart će vam pružiti mogućnost povrata novca, popravka ili zamjene (ako je moguće) za ovaj proizvod ako postane neispravan u garantnom roku. Kmart će snositi razumne troškove polaganja prava na garanciju. Ova garancija više se neće primjenjivati ​​ako je kvar rezultat promjene, nezgode, zlouporabe, zloupotrebe ili zanemarivanja.
Zadržite račun kao dokaz o kupovini i kontaktirajte naš centar za pomoć kupcima na 1800 124 125 (Australija) ili 0800 945 995 (Novi Zeland) ili, putem korisničke pomoći na Kmart.com.au, u slučaju bilo kakvih poteškoća s vašim proizvodom. Zahtjevi za jamstvo i zahtjevi za troškove nastale vraćanjem ovog proizvoda mogu se obratiti našem korisničkom centru na 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.
Naša roba dolazi s garancijama koje se ne mogu isključiti prema australijskom zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veći kvar i naknadu za bilo koji drugi razumno predvidljivi gubitak ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljivog kvaliteta i ako kvar ne predstavlja veći kvar.
Za kupce sa Novog Zelanda, ova garancija predstavlja dodatak zakonskim pravima koja se poštuju prema novozelandskom zakonodavstvu. anko logo

Dokumenti / Resursi

anko DK60X40-1S Heat Pad [pdf] Uputstvo za upotrebu
DK60X40-1S Heat Pad, DK60X40-1S, Heat Pad, Pad

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *