anko-LOGO

anko 43244010 Bežična tastatura sa pozadinskim osvetljenjem

anko-43244010-Bežična-tastatura-sa-pozadinskim osvetljenjem-PROIZVOD

Zahtjevi sustava

 • Android/ iOS/Windows operativni sistem
 • Uvjerite se da vaši uređaji imaju Bluetooth funkciju

Uputstva za sigurnost

 1. Prije upotrebe ovog uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite sve sigurnosne upute kako biste izbjegli štetu nastalu nepravilnom upotrebom.
 2. Držite upute za uporabu za buduću upotrebu. Ako ovaj uređaj date trećoj strani, tada se mora predati i ovo uputstvo za upotrebu.
 3. Koristite ovaj uređaj isključivo za predviđenu svrhu.
 4. Uređaj koristite samo u zatvorenom.
 5. držite uređaj dalje od vrućih površina i otvorenog plamena
 6. Uređaj uvijek stavljajte na ravnu, stabilnu, čistu i suhu površinu. Zaštitite uređaj od ekstremne vrućine i hladnoće, prašine, direktne sunčeve svjetlosti, vlage i kapi ili mlaza vode.
 7. Uređaj ne uranjajte u vodu ili u druge tečnosti.
 8. Ni u kom slučaju ne otvarajte kućište. Ne unosite nikakve predmete u unutrašnjost kućišta.
 9. Ako uređaj ne radi pravilno zbog elektrostatičkog pražnjenja ili kratkog napona, odspojite ga od računara, a zatim ponovo povežite.

Pre prve upotrebe

 1. Raspakujte uređaj i provjerite da li su svi dijelovi tu i neoštećeni. Ako to nije slučaj, vratite proizvod u Kmart radi zamjene
 2. Opasnost od gušenja! Držite sav materijal za pakovanje podalje od djece.
 3. Uklonite sve zaštitne folije i materijal za pakovanje pre upotrebe.

Punjenje

Tastatura se napaja preko integrirane punjive baterije. Baterija se ne može ukloniti ili zamijeniti. Prilikom prve upotrebe, bateriju treba u potpunosti napuniti kako bi se osigurale optimalne performanse i vijek trajanja baterije. Napunite uređaj pomoću priloženog USB kabla za punjenje. Priključite mikro-USB kraj kabla za punjenje u DC priključak za punjenje, a USB-A u odgovarajući USB port na vašem računaru ili USB zidni punjač sa DC5V 1A ili 2A. Ako lampica indikatora napajanja počne sporo treptati znači da je baterija slaba i da će trebati punjenje. Indikator punjenja će svijetliti crveno tokom punjenja. Nakon potpunog punjenja, crveno svjetlo se gasi Vrijeme punjenja cca. 3-4 sata, kada je spojen na standardni USB port (5V,1A).

Povezivanje tastature

 1. Pritisnite dugme “off/on” da uključite jedinicu
 2. Pritisnite dugme “connect”, Bluetooth indikatorska lampica će početi da treperi
 3. Uključite vanjski uređaj. Upute za uparivanje i povezivanje Bluetooth uređaja potražite u korisničkom priručniku.
 4. Koristeći izvorne kontrole na vašem Bluetooth uređaju, odaberite naziv Bluetooth uređaja “KM43244010” u izborniku postavki Bluetooth za uparivanje.
 5. Kada se uspješno upari i poveže, Bluetooth indikatorska lampica će prestati da treperi.
 6. Ako ste ranije koristili Bluetooth vezu, sistem će početi tražiti uređaj koji je posljednji put povezan. Kada se uređaj pronađe, sistem će se automatski ponovo povezati.

Prebacivanje sistema

 • FN+Q prebacite na Android, ostvarite funkciju Android tastature
 • FN+W prebacite na Windows, ostvarite funkciju Windows tastature
 • FN+E prebacite na IOS, ostvarite funkciju IOS tastature
 • Podrazumevani sistem je windows. Bluetooth indikatorska lampica će brzo treptati tokom prebacivanja sistema.

Način uštede energije

Ako se uređaj ne koristi deset minuta, prelazi u režim štednje energije. Samo pritisnite bilo koji taster da ga ponovo aktivirate.

RGB osvetljenje

 1. pritisnuti anko-43244010-Bežična-tastatura-sa-pozadinskim osvetljenjem-FIG-1dugme, RGB svetlo će se upaliti u stalnom režimu rada. Drugim pritiskom, RGB svjetlo će se prebaciti na ambijentalno svjetlo, a trećim pritiskom isključiti RGB svjetlo.
 2. pritisnuti anko-43244010-Bežična-tastatura-sa-pozadinskim osvetljenjem-FIG-1dugme, RGB svetlo će se uključiti u stalnom režimu rada. Pritisniteanko-43244010-Bežična-tastatura-sa-pozadinskim osvetljenjem-FIG-2 dugme, Jedan pritisak na ovu tipku, može fiksirati jednu boju. Ukupno sedam pozadinskih osvjetljenja: bijelo-zeleno-azurno-žuto-plavo-ljubičasto-crveno.
 3. Ako se uređaj ne koristi 1 minut, RGB svjetlo će se isključiti u načinu štednje. Samo pritisnite bilo koji taster da ga ponovo aktivirate.
 4. U stalnom režimu rada, pritisnite FN+,anko-43244010-Bežična-tastatura-sa-pozadinskim osvetljenjem-FIG-1 će se prebaciti na 30% svjetline, 2. pritisak će se prebaciti na 60% svjetline, treći pritisak će se prebaciti na 3% svjetline. Četvrti pritisnite, ugasite svjetlo.

Napomene: Fiksna boja radi samo u režimu stalnog uključivanja.

Briga i održavanje

 • Obrišite sve dijelove suvom mekom krpom.

Tehničke specifikacije

 • Radno udaljenost: Oko 10m
 • Bluetooth verzija: 3.0
 • Ugrađena punjiva baterija od 420 mAh
 • Vrijeme punjenja do 3-4 sata (ispod 5V 1A status punjenja)
 • Ulaz: DC 5V/100mA
 • Način uštede energije: 10 minuta

Funkcija zaključavanja tastature

anko-43244010-Bežična-tastatura-sa-pozadinskim osvetljenjem-FIG-3

Garancija Mjeseca 12

Zahvaljujemo na kupovini od Kmart-a.
Kmart Australia Ltd garantuje da vaš novi proizvod nema grešaka u materijalu i izradi u gore navedenom periodu, od datuma kupovine, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa pratećim preporukama ili uputstvima gde su date. Ova garancija je dodatak vašim pravima prema australskom zakonu o potrošačima. Kmart će vam dati izbor povrata novca, popravke ili zamjene (gdje je to moguće) za ovaj proizvod ako dođe do kvara u garantnom roku. Kmart će snositi razumne troškove traženja garancije. Ova garancija se više neće primjenjivati ​​ako je kvar rezultat izmjene, nezgode, pogrešne upotrebe, zloupotrebe ili zanemarivanja. Sačuvajte račun kao dokaz kupovine i kontaktirajte naš Centar za korisničku podršku na 1800 124 125 (Australija) ili 0800 945 995 (Novi Zeland) ili alternativno, putem pomoći za korisnike na Kmart.com.au za bilo kakve poteškoće s vašim proizvodom. Zahtjevi u vezi s jamstvom i zahtjevi za troškove nastali vraćanjem ovog proizvoda mogu se uputiti našem korisničkom centru na adresi 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170.

Naša roba dolazi s garancijama koje se ne mogu isključiti prema australijskom zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca za veći kvar i naknadu za bilo koji drugi razumno predvidljivi gubitak ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljivog kvaliteta i ako kvar ne predstavlja veći kvar.
Za kupce Novog Zelanda, ovo jamstvo je dodatak zakonskim pravima koja se poštuju prema zakonima Novog Zelanda

Dokumenti / Resursi

anko 43244010 Bežična tastatura sa pozadinskim osvetljenjem [pdf] Uputstvo za upotrebu
43244010, Bežična tastatura sa pozadinskim osvetljenjem, 43244010 Bežična tastatura sa pozadinskim osvetljenjem, Bežična tastatura, 43244010 Bežična tastatura, Tastatura

reference

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *