anko logo

anko 43233243 Bluetooth zvučnik sa RGB svjetlima IM V13

anko 43233243 Bluetooth zvučnik sa RGB svjetlima IM V13

Šta je uključeno:

 • Bežični zvučnik x1
 • Micro USB kabl za punjenje x1
 • Upute za uporabu x 1
 • O NAMA View

Uključivanje / isključivanje napajanja

Povucite dugme ON/OFF C udesno/lijevo da uključite/isključite jedinicu, LED lampice će treptati.anko 43233243 Bluetooth zvučnik sa RGB svjetlima IM V13 1

Bluetooth uparivanje:

Kada je jedinica uključena, indikator brzo treperi, pokazujući da je spreman za uparivanje sa Bluetooth uređajem. U Bluetooth meniju na medijskom uređaju potražite “KM43233243” i povežite se. Kada je zvučnik uspješno uparen i povezan, indikatorska lampica ostaje upaljena i možete puštati muziku preko zvučnika. Kada puštate muziku, LED lampica će treptati u bojama.

Kontrola jačine zvuka/preskakanje numere

Podešavanje jačine zvuka i promena numera se vrši direktno sa Bluetooth uređaja

Punjenje:

Za punjenje koristite priloženi USB kabl. Priključite jednu stranu na USB port jedinice, a drugu stranu povežite sa računarom, zidnim punjačem ili drugim uređajima za punjenje od 5V. Indikator će biti crven prilikom punjenja i isključit će se nakon potpunog punjenja. Nemojte koristiti jedinicu tokom punjenja.

BILJEŠKA: Povucite dugme za napajanje ulevo da isključite zvučnik tokom punjenja.

specifikacija

 • BT verzija: 5.1
 • Zvučnik: 5W
 • Frekvencija: 20Hz-20kHz
 • Radna udaljenost: 10M
 • Charging Voltage: DC 5V
 • Baterija: 400mAh, 3.7V
 • Vreme punjenja: 1-2odine
 • Radno vrijeme: 1-2 sati

Upozorenje

 • Baterija ne može biti izložena visokim ili niskim ekstremnim temperaturama, niskom vazdušnom pritisku na velikoj nadmorskoj visini tokom upotrebe, skladištenja ili transporta.
 • Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neodgovarajućim tipom. Istrošenu bateriju odložite u skladu s uputama.
 • Zamjena baterije neispravnim tipom zaobići će ugrađene zaštitne mjere.
 • Bacanje baterije u vatru ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
 • Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije.
 • Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa.
 • Oznaka koja se nalazi na dnu uređaja.
 • Uređaj je prikladan samo za montažu na visini < 2m.
 • Ne izlažite uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti, toplini ili plamenu.
 • Može doći do oštećenja, šoka i/ili ozljeda ako se ova upozorenja ne poštuju.
 • Uređaj se može zagrijati tokom punjenja
 • Pobrinite se da uvijek isključite proizvod i potpuno isključite utičnicu prije nego što isključite proizvod.
 • Koristite samo suhu krpu kako bi proizvod bio čist od prašine.
 • Nikada ne pokušavajte sami popraviti ovaj proizvod, odnesite ga ovlaštenom tehničaru.
 • Pokušaj uklanjanja ploča ili sami popravak jedinice može dovesti do strujnog udara.
 • Kada se jedinica ne koristi, provjerite je li ispravno isključena i pohranjena na hladnom suhom mjestu
 • Izbjegavajte ispuštanje proizvoda, jer jaki udari mogu oštetiti proizvod.
 • Za punjenje koristite priloženi USB kabel i nemojte koristiti jedinicu prilikom punjenja.

UPOZORENJE

 • Ne bacajte jedinicu u vatru ili vodu.
 • Nikada ne pokušavajte rastaviti i ponovo sastaviti.
 • Otpadne električne proizvode ne treba odlagati s kućnim otpadom, reciklirajte tamo gdje postoje objekti.
 • Za savjet o recikliranju obratite se lokalnim vlastima.
 • Držite svoj uređaj i svu dodatnu opremu van domašaja djece i životinja.
 • Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ako se progutaju.
 • Izbjegavajte izlaganje uređaja vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod OC ili iznad 40″C). >
 • Ekstremne temperature mogu uzrokovati deformacije uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i životni vijek uređaja.
 • Nemojte dozvoliti da se vaš uređaj smoči, tečnosti mogu uzrokovati ozbiljnu štetu.
 • Ne rukujte uređajem mokrim rukama.
 • Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth@ SIG, Inc., i svaka upotreba takvih znakova od strane KMART AUSTRALIA je pod licencom. iPhone, iPad i Mac je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

garancija

12 meseci garancije

Hvala vam što ste kupili od Kmarta. Kmart Australia Ltd garantuje da vaš novi proizvod nema grešaka u materijalu i izradi u gore navedenom periodu, od datuma kupovine, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa pratećim preporukama ili uputstvima gde su date. Ova garancija je dodatak vašim pravima prema australskom zakonu o potrošačima. Kmart će vam dati izbor popravke ili zamjene (gdje je to moguće) za ovaj proizvod ako dođe do kvara u garantnom roku. Kmart će snositi razumne troškove traženja garancije. Ova garancija se više neće primjenjivati ​​ako je kvar rezultat izmjene, nezgode, pogrešne upotrebe, zloupotrebe ili zanemarivanja. Sačuvajte račun kao dokaz kupovine i kontaktirajte naš centar za korisničku podršku na 1800 124 125 (Australija) ili 0800 945 995 (Novi Zeland) ili alternativno, putem pomoći za korisnike na kmart.com.au za bilo kakve poteškoće s vašim proizvodom. Zahtjevi u vezi s garancijom i zahtjevi za troškove nastali vraćanjem ovog proizvoda mogu se uputiti našem centru za korisničku podršku na adresi 690 Springvale Rd, Mulgrave Vic 3170. Naša roba dolazi sa garancijama koje se ne mogu isključiti prema australskom zakonu o potrošačima. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca u slučaju većeg kvara i kompenzaciju za bilo koji drugi razumno predvidivi gubitak ili štetu. Takođe imate pravo na popravku ili zamjenu robe ako roba nije prihvatljivog kvaliteta i kvar ne predstavlja veći kvar. Za kupce na Novom Zelandu, ova garancija je dodatak zakonskim pravima koja se poštuju prema zakonima Novog Zelanda.

 

Dokumenti / Resursi

anko 43233243 Bluetooth zvučnik sa RGB svjetlima IM V13 [pdf] Uputstvo za upotrebu
43233243, Bluetooth zvučnik sa RGB svjetlima IM V13, Bluetooth zvučnik, zvučnik sa RGB svjetlima, zvučnik

Ostavite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *